Financial Well-Being Academy

Home » FWBA

Ervaar je een leven zonder financiële stress en bouw je reeds aan je toekomst en deze van je gezin?

Afscheid nemen van financiële stress, daar gaan we samen voor!

Wil je er meer over weten? Lees dan zeker verder! Financiële stress is het enige ding dat je ervan weerhoudt om een gelukkig en in controle individu te zijn. Zoals bij elke vorm van stress word je constant overweldigd door kleine alledaagse dingen die je normaal zou wegpoetsen, amper aandacht aan zou besteden.

 • Je kan de boodschappen niet doen zonder de totalen bij elkaar op te tellen als je ze in je winkelwagentje plaatst.
 • Je kan geen diner doen met je vriendinnen uit angst dat de ober terug zou komen met een gigantisch bord met de tekst "onvoldoende geld".
 • Je krijgt opeens angst, die nooit los van je leven ervoor was geweest, en je voelt je verstikt en vastzitten in een carrière.
 • Je bent bang geworden, bang om een "ja-persoon" te zijn, en wordt in plaats daarvan het enige in het leven wat je nooit wilde zijn: bang.

.

Wat is de FWBA?

De Financial Well-Being Academy werd door Het Financieel Huis in het leven geroepen om mensen beter te informeren en hen actie te laten ondernemen.

 

Het is een opleidingscentrum voor mensen die zonder financiële stress door het leven willen gaan. Maar ook voor mensen die willen bouwen aan hun leven en hun financiële toekomst. 

 

Kunnen voldoen aan de veranderende levensomstandigheden is waar het voornamelijk om gaat binnen het kader van financieel welzijn. Onze oplossingen dragen daar toe bij en zetten mensen aan om het heft in eigen handen te nemen.

 

Online opleidingstrajecten, workshops, speciaal opgeleide Financial Well-Being Coaches, werkboeken,... 

 

Ga naar de website van de Financial Well-Being Academy

Vraag een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met een Financial Well-Being Coach

BEKIJK DE OPLEIDINGEN EN TRAJECTEN VAN DE ONLINE ACADEMY

We hebben een aantal opleidingen en trajecten uitgewerkt die bijdragen aan het algeheel welzijn van een persoon en diens gezin. De focus en rode draad in het verhaal is het verhogen van de financiële slagkracht van de deelnemers.

Een leven zonder financiële stress. Kunnen bouwen aan je toekomst en tegenslagen kunnen opvangen, dat wensen we iedereen toe. Hieronder volgen enkele opleidingen die we je warm kunnen aanbevelen.


OPLEIDING IN DE KIJKER: "De weg naar Financial Wellness"

 • Doelgroep: Mensen die willen bouwen aan hun vermogen en zonder financiële stress door het leven willen gaan.
 • Type: Workshop / Trajectcoaching / Online Academy
 • Kostprijs: consulteer de tarieven hier


Klik hier om naar het volledige online aanbod te gaan.

EMPLOYEE FINANCIAL WELL-BEING VOOR DE BEWUSTE WERKGEVER EN HR-PROFESSIONAL

Een gelukkige werknemer is een goede werknemer, meestal, toch? Heb je al eens stilgestaan bij het begrip "Financial Well-Being" en dit in het kader van het welzijnsbeleid dat actief is binnen jouw organisatie? Oplossingen die het financieel welzijn van werknemers verhogen, dragen automatisch en onmiddellijk bij tot de duurzame groei van uw bedrijf.

Werkgevers, zoals onder andere overheids- en financiële dienstverleners en toezichthouders spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van de financiële mogelijkheden van werknemers door te zorgen voor passende financiële begeleiding om hen te helpen. Een combinatie van industrie, vrijwilligerssector en overheidsdiensten bieden momenteel bronnen van
financiële informatie. Het algemene gebruik van financieel advies is echter bij velen laag, mensen vinden dat financieel advies 'niet voor hen is' (HM Treasury, 2016). Velen zijn echter ook onzeker over hoe ze een goed financieel advies kunnen vinden of geraken helemaal ontmoedigd als ze nog maar denken aan financiële planning.

Slecht inzicht en beperkte kennis zorgen ervoor dat mensen soms beslissingen nemen die haaks staan op wat goed voor hen is. Dit zal ook zijn gevolgen hebben op hun productiviteit als ze de problemen meenemen naar het werk. Daar blijft het niet bij, heel het team kan lijden onder de persoonlijke financiële problemen van een persoon.

Hoe kan de Financial Well-Being Academy bijdragen aan de duurzame groei van jouw bedrijf? 

 1. Verbeterde productiviteit en concentratie van de werknemers
 2. Vermindering van afwezigheden en ziektekosten veroorzaakt door stress
 3. Verbeterde veiligheid, sfeer en engagement op de werkplek
 4. Daling van de loonkosten
 5. Verbetering van het aantrekken en behouden van personeel
 6. Draagt bij aan het imago van het bedrijf
 7. Verbetering van de algemene gezondheid van de werknemers

Ben jij een werkgever en wil je werken aan de financiële gezondheid van jouw ploeg?

Neem dan contact op met ons, wij geven je graag toelichting bij de ROI die Financial Well-Being oplossingen met zich meebrengen.

Vraag een kennismakingsgesprek met een Financial Well-Being Academy trainer of account manager

04 sep 2020
Welzijn

We kunnen niet direct getallen naar voor schuiven mbt nieuwe statistieken en inzichten, maar ik denk dat het duidelijk is dat (financiële) ongelijkheid verder zal toenemen door het opsteken van de wereldwijde coronapandemie. Mensen die het reeds moeilijk hebben gaan het nog moeilijker krijgen door de pandemie en zeker in de nasleep daarvan. Zowel economisch als mentaal zullen veel mensen er (nog verder) op achteruit gaan. Wat jammer is en wat ook haar gevolgen heeft voor de kinderen van de getroffen personen. 

22 jul 2020
Welzijn

Eén ding dat we leren uit onze persoonlijke financiën is dat we een spaarbuffer moeten hebben. We moeten altijd iets in onze spaarpot hebben. Kinderen moeten het verhaal van de mier en de sprinkhaan kennen. 

 

Deze fabel gaat over een sprinkhaan die de hele zomer heeft gezongen terwijl de mier werkte om voedsel voor de winter op te slaan. Als de winter begint, is de sprinkhaan algauw aan het verhongeren en smeekt hij de mier om voedsel. De mier berispt echter zijn luiheid en zegt hem dat hij nu de winter maar weg moet dansen.

 

14 jul 2020
Welzijn

Tom Waes is zeker en vast niet de eerste en de enige die de beslissing nam om te stoppen met roken. Steeds meer rokers doen een beroep op Tabakstop en het publiek wordt steeds jonger! Elk jaar peilt Stichting tegen Kanker in haar Rookenquête naar het rookgedrag van de Belg en naar het draagvlak voor beleidsmaatregelen inzake roken. Volgens de Rookenquête 2019 roken in ons land nog steeds 23% van de Belgen, waarvan 18% dagelijks. Het gebruik van de e-sigaret blijft stabiel: 10% van de rokers blijft minstens af en toe dampen. Van al deze rokers wil 66% stoppen, maar slechts 2% doet daarbij een beroep op begeleiding door een tabakoloog. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting tegen Kanker. 

13 jul 2020
Welzijn

In april, in volle coronacrisis hebben twee professoren aan de universiteit van Gent een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de crisis op de mentale gezondheid, werk en relaties van mensen. Het onderzoek werd uitgevoerd op een beperkte populatie van 3807 personen aan de hand van een vragenlijst. In totaal werd er maar rekening gehouden met de antwoorden van 2889 mensen. Toch geeft dit onderzoek meer inzicht in wat er speelt in België en in de Belgische gezinnen: 

05 apr 2020
Welzijn

Geld (wit)wassen is niets nieuw. Wat wel nieuw is dat mensen hun geld beginnen te wassen om "proper" en hygiënisch geld te hebben. Papierengeld was je niet zo makkelijk zonder het te beschadigen. In Canada gebruikt men echter biljetten die gemaakt zijn uit plastic.

15 mrt 2020
Welzijn

De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die tijdelijk werkloos worden ten gevolge van de corona-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand.

Als de corona-crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.

Zolang de strikte corona-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

18 dec 2019
Welzijn

Steeds meer mensen begrijpen hoe aan de keerzijde van stress en burn-out werkgeluk blinkt. Meer en meer bedrijven zijn vandaag bereid om te werken aan werkgeluk. En tegelijk trappen meer en meer bedrijven in de val van enkele “happiness killers” die werkgeluk om zeep helpen. Meestal onbewust. Altijd ongewild. Deze vier happiness killers komt de Chief Happiness van Tryangle, Griet Deca, bijna dagelijks tegen op werkvloeren in gans België.

09 dec 2019
Welzijn

In 2018 steeg het absenteïsmepercentage in België volgens de officiële cijfers van de Vlaamse Overheid tot 7,97%. Op 100 beschikbare werkdagen was een personeelslid dus gemiddeld 7,97 dagen afwezig wegens ziekte. En daar hangt een stevig kostenplaatje aan vast. De verzuimcalculator van Mensura is een confronterende tool die je zonder veel poespas met de voetjes op de grond brengt.

21 okt 2019
Welzijn

Kopen, kopen, kopen… Je kan het niet ontkennen, we leven in een consumptiemaatschappij. En toch genieten we het meeste van dat ene woordje: korting!