Beleggen

Home » Zelfstandigen en KMO » Beleggen

Kiezen voor de juiste adviseurs en beheerders is cruciaal om succesvol te zijn.

Al onze aangesloten partners volgen een verplichte, wettelijke procedure in het kader van beleggingsproducten waardoor u als klant zekerheid hebt op professionele afhandeling van uw dossier. Het Financieel Huis heeft een zeer uitgebreid netwerk aan aangesloten en gescreende specialisten in verschillende vakdomeinen die u kunnen bijstaan bij de opbouw van uw vermogen.

Door de juiste vragen te stellen, de tijd te nemen om een volledige inventarisatie te doen van uw spaardoelen, uw horizon, uw risicoprofiel en vele andere factoren komt u samen met uw beleggingsadviseur tot de beste beleggingsoplossing. 

Eerst moet uw financiële basis gelegd zijn, uw vermogen goed beschermd alvorens u kan beginnen met beleggen. Daarom is uw verzekeringsmakelaar of tussenpersoon dikwijls de meest aangewezen persoon als u uw eerste stappen wil zetten in het beleggen. Een belegging bij een verzekeringsmaatschappij geeft u de mogelijkheid, door middel van begunstigingsclausules en het karakter van het contract, om mensen te begunstigen en fiscaal vriendelijk een vermogen op te bouwen, al dan niet beschermd.

Bijvoorbeeld: Een investering in een IPT met een back-service moet weloverwogen worden want dit is een zeer belangrijke stap in de opbouw van uw vermogen als zelfstandige met vennootschap. Een juiste bepaling van het bedrag, de juiste maatschapppij en product selecteren, de polis bemiddelen en jaarlijks opvolgen en aftoetsen aan uw 80% regel,...dit zijn allemaal zaken waar de aangesloten IPT - experten heer en meester in zijn. Wist u dat u, indien voldaan aan de voorwaarden, zo uw winst kan wegwerken en tegelijk ook nog privé een voordeel kan doen? Een voorschot op een recent afgesloten IPT of een inpandgave bij de aankoop van investeringsvastgoed kan vervolgens een zeer interessante piste zijn. Dit is maar een van de vele producten die u aangeboden kunnen worden als bedrijfsleider om uw vooropgestelde doelstellingen op korte, middellange, en lange termijn te behalen.

U kan eenmalig en maandelijks beleggen in spaarverzekeringen, fondsen of andere financiële producten. U moet niet beschikken over een fortuin om uw eerste stappen te zetten op de beurs. Iedereen die een normaal inkomen heeft zou een honderd euro per maand moeten kunnen beleggen als aanvulling op zijn automatische spaaropdracht naar een spaarboek teneinde een roerende portefeuille op te bouwen die in overeenstemming is met zijn spaardoelen.

 

VERMOGENSPLANNING

Als u spreekt over beleggen dan spreekt u ook over vermogensplanning. Want uw roerend vermogen en uw doelstellingen gaan hand in hand. Het in kaart brengen van uw vermogensstromen en -opbouw, zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in uw beleggingsmogelijkheden.

 

Persoonlijke en zakelijke vermogensplanning

Experten van Het Financieel Huis, veelal fiscalisten, brengen de veronderstelde evolutie en dus de op- en afbouw van uw vermogen in kaart. Zij evalueren uw financiële onafhankelijkheid en die van uw gezin. Laat een financieel rapport over uw vermogenstoestand, los van enige productverkoop en in alle objectiviteit opmaken om inzicht te krijgen. Meestal bestaat dergelijk plan uit zeven onderdelen maar u kan ook modulair werken.

Het is een persoonlijk afgestemd plan, dat vanuit een inventaris van uw (gezins-)vermogen en rekening houdend met uw doelstellingen getoetst op hun haalbaarheid, overgaat in een concreet actieplan voor uw persoonlijke en zakelijke financiële planning. Het is een uniek samenspel tussen vermogensopbouw, financiële geldstromen, het familiaal vermogensrecht en het fiscaal recht. Een duidelijk beeld van uw Financieel Huishouden, vandaag, morgen en in de toekomst zorgt immers voor een betere gemoedsrust en rationaliteit bij beleggen, zeker in woelige periodes.

 

Familiale opvolging


Ieder dossier is anders en is maatwerk. Experten bekijken uw onderneming en uw betrokken familie als werkende systemen met specifieke interacties en beweegredenen, en waken over de wijzigende rollen binnen de onderneming. Wij bieden technische ondersteuning, onder de vorm van aandeelhoudersovereenkomsten, een familiecharter en/of een raad van advies.

 

Maak nu een afspraak met een adviseur

BELEGGINGSSTRATEGIE

Een goede belegger is nieuwsgierig en stelt graag vragen. Ook vragen aan zichzelf om zo meer inzicht te krijgen in het waarom van zijn beslissingen en een invulling te geven aan diens doelen door producten die bijdragen aan de realisatie van de vooropgestelde doelen, horizon en risicoprofiel.

 

  • Waarom wil u beleggen? Om een "boot" te kopen als u op pensioen gaat? Om een bijkomend inkomen op te bouwen dat u later kan uitkeren of u een inkomstenstroom geeft? Omdat u beleggen gewoon leuk vindt?

 

  • Welk eenmalig bedrag wil u investeren? 

 

  • Hoeveel kan u per maand opzij zetten om automatisch toe te voegen aan het budget dat u wil spenderen aan uw beleggingsstrategie. Sparen of beleggen, waar zit het verschil? In het product?

 

  • Kent u uw huidig risicoprofiel en is dat in overeenstemming met dat van uw (wettelijke) partner? 

 

  • Welke beleggingsstrategie zal u hanteren om uw doelen te behalen binnen het vooropgestelde gewenste rendement?

 

  • Ga ik mij na het opstellen van de strategie en de aankoop van de producten om mijn plan in werking te zetten me verder laten begeleiden? 

 

01 nov 2022
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

"The Intelligent Investor" is een boek geschreven door Benjamin Graham en is uitgegeven in 1949. Het boek is een van de meest invloedrijke en best verkochte boeken over beleggen ooit geschreven en heeft duizenden lezers geïnspireerd om op een intelligente en doordachte manier te beleggen.

25 jul 2022
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Er is geen officiële beleggingsstrategie die bekendstaat als "luiaard beleggen", maar het is het concept is afgeleid van "lui beleggen" of "passief beleggen". 

06 jan 2022
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Een synthetic CDO (Collateralized Debt Obligation) is een complex financieel product dat is gebaseerd op de kredietrisico's van een onderliggende portefeuille van financiële activa, zoals bijvoorbeeld leningen, obligaties, of andere schuldbewijzen.

21 mrt 2020
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Het risico- en opbrengstprofiel van een beleggingsfonds of beleggingsverzekering wordt bepaald in functie van de volatiliteit, de samenstelling van het fonds, het type beleggingen waar het in heeft belegt en wordt uitgedrukt in een score van 1 tot 7.

Risico en rendement gaan hand in hand, dus een score van 1 geeft aan dat je weinig risico loopt maar je waarschijnlijk ook geen grote rendementen moet verwachten. Een score van 7 geeft dan weer aan dat er een groot risico op verlies (van inleg) is, maar er staat ook een hogere rendementsverwachting tegenover. 

18 mrt 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Bij het beoordelen van een vermogensbeheerder zijn vijf vragen van groot belang.

12 mrt 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Financiële diensten zijn diensten die worden aangeboden door financiële dienstverleners zoals kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en diverse andere dienstverleners van wie de volledige lijst in deze afdeling is opgenomen.

30 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Een goede belegger is nieuwsgierig en stelt graag vragen. Ook vragen aan zichzelf om zo meer inzicht te krijgen in het waarom van zijn beslissingen en een invulling te geven aan diens doelen door producten die bijdragen aan de realisatie van de vooropgestelde spaardoelen, horizon en risicoprofiel.

05 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

MiFID staat voluit voor de Markets in Financial Instruments Directive. MiFID moet ervoor zorgen dat er een betere bescherming is voor de consument.

*Een beleggingsadviseur kan een verzekeringstussenpersoon zijn in het kader van een sparen- of beleggingadviesgesprek. Indien u contact opneemt met een Onafhankelijk Bank-, Verzekerings- & Beleggingsmakelaar dan kan deze u informeren over een breder gamma. Uw geslecteerde verzekeringsmakelaar of expert-adviseur kan u steeds begeleiden bij een beleggingsmakelaar teneinde samen uw plannen te realiseren met de expertise uit beide vakgebieden en productgamma. Goed advies start met een goed beleggingsplan. Beleg niet met geld dat u niet kan missen.