Beleggen

Home » Zelfstandigen en KMO » Beleggen

Kiezen voor de juiste adviseurs, informatiebronnen en beheerders is cruciaal om succesvol te zijn.

Al onze aangesloten partners volgen een verplichte, wettelijke procedure in het kader van beleggingsproducten, waardoor je als klant zekerheid hebt op een professionele afhandeling van jouw dossier. Bij Het Financieel Huis beschikken we over een uitgebreid netwerk van aangesloten en gescreende specialisten in verschillende vakdomeinen, die je kunnen bijstaan bij de opbouw van jouw vermogen.

Door de juiste vragen te stellen en de tijd te nemen voor een volledige inventarisatie van jouw spaardoelen, horizon, risicoprofiel, en vele andere factoren, kom je samen met jouw beleggingsadviseur tot de beste beleggingsoplossing.

Voordat je begint met beleggen, moet je financiële basis gelegd zijn en jouw vermogen goed beschermd. Daarom is jouw verzekeringsmakelaar of tussenpersoon vaak de meest aangewezen persoon als je de eerste stappen wil zetten in het beleggen. Een belegging bij een verzekeringsmaatschappij biedt de mogelijkheid om door middel van begunstigingsclausules en het karakter van het contract fiscaal vriendelijk een vermogen op te bouwen, al dan niet beschermd.

Bijvoorbeeld: Een investering in een IPT met een back-service moet weloverwogen worden, omdat dit een zeer belangrijke stap is in de opbouw van jouw vermogen als zelfstandige met een vennootschap. De juiste bepaling van het bedrag, het selecteren van de juiste maatschappij en product, het bemiddelen van de polis en het jaarlijks opvolgen en aftoetsen aan jouw 80% regel - dit zijn allemaal zaken waar de aangesloten IPT-experten in uitblinken. Wist je dat je, indien voldaan aan de voorwaarden, zo jouw winst kan wegwerken en tegelijkertijd ook nog privé een voordeel kan doen? Een voorschot op een recent afgesloten IPT of een inpandgave bij de aankoop van investeringsvastgoed kan vervolgens een zeer interessante piste zijn. Dit is slechts een van de vele producten die je aangeboden kunnen worden als bedrijfsleider om jouw vooropgestelde doelstellingen op korte, middellange, en lange termijn te behalen.

Je kunt eenmalig en maandelijks beleggen in spaarverzekeringen, fondsen, of andere financiële producten. Je hoeft niet over een fortuin te beschikken om jouw eerste stappen te zetten op de beurs. Iedereen met een normaal inkomen zou een paar honderd euro per maand moeten kunnen beleggen als aanvulling op een automatische spaaropdracht naar een spaarboek om een roerende portefeuille op te bouwen, in overeenstemming met jouw spaardoelen.

Als voorstanders van financiële educatie streven wij ernaar om u te inspireren en te informeren over alle mogelijkheden met betrekking tot beleggen, evenals hoe u zelfstandig van start kunt gaan. Onze benadering is gebaseerd op het delen van kennis en inzichten, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen die aansluiten bij uw financiële doelen en risicobereidheid. Of u nu een beginnende belegger bent of uw kennis wilt verdiepen, wij staan klaar om u te begeleiden op uw reis naar financiële welvaart.

VERMOGENSPLANNING

Wanneer je het hebt over beleggen, raak je ook de kern van vermogensplanning. Jouw roerend vermogen en jouw doelstellingen zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Door je vermogensstromen en -opbouw in kaart te brengen, krijg je inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor jouw beleggingen.

 

Persoonlijke en zakelijke vermogensplanning

Ontvang persoonlijke en zakelijke vermogensplanning op maat bij Het Financieel Huis. Onze experts, vaak fiscalisten of verzekeringsmakelaars gespecialiseer in de tak 'leven', analyseren de veronderstelde evolutie van jouw vermogen, inclusief de op- en afbouw. Ze beoordelen niet alleen jouw financiële onafhankelijkheid, maar ook die van je gezin.

Laat een financieel rapport opstellen over jouw vermogen, zonder enige productverkoop en met volledige objectiviteit, om diepgaand inzicht te krijgen. Zo'n plan omvat meestal zeven essentiële onderdelen, maar we bieden ook modulaire oplossingen aan.

Dit op maat gemaakte plan vertrekt vanuit een gedetailleerde inventarisatie van jouw (gezins)vermogen, rekening houdend met jouw specifieke doelstellingen. Het wordt getoetst op haalbaarheid en evolueert naar een concreet actieplan voor zowel jouw persoonlijke als zakelijke financiële planning. Het is een unieke combinatie van vermogensopbouw, financiële geldstromen, familiaal vermogensrecht en fiscaal recht.

Een helder beeld van jouw Financieel Huishouden, zowel vandaag als in de toekomst, zorgt voor gemoedsrust en rationaliteit in jouw beleggingsbeslissingen, vooral tijdens turbulentere periodes. Bij Het Financieel Huis staan wij klaar om jouw financiële horizon te verhelderen en een plan te smeden dat perfect aansluit bij jouw unieke situatie.

 Familiale opvolging, overdracht, of verkoop van een bedrijf vereist een individuele en op maat gemaakte aanpak. Bij Het Financieel Huis begrijpen onze experts dat elk dossier uniek is. Zij bekijken uw onderneming en de betrokken familie als dynamische systemen met specifieke interacties en beweegredenen. Daarbij houden ze nauwlettend toezicht op de veranderende rollen binnen de onderneming.

Onze technische en administratieve ondersteuning omvat het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, het ontwikkelen van een familiecharter en/of het instellen van een raad van advies. Deze instrumenten helpen bij het waarborgen van een soepele overgang, het behouden van familiale harmonie en het optimaliseren van de zakelijke belangen. Bij Het Financieel Huis staan wij klaar om u te begeleiden in het complexe proces van familiale opvolging en bedrijfsoverdracht, zodat u met vertrouwen de toekomst van uw onderneming tegemoet kunt zien.

 

Maak een afspraak met een beleggingsexpert 

BELEGGINGSSTRATEGIE

Als belegger is het essentieel om nieuwsgierig te zijn en actief vragen te stellen, niet alleen aan de wereld om je heen, maar ook aan jezelf. Het stellen van deze vragen biedt inzicht in de redenen achter je beslissingen en helpt bij het vormgeven van je doelen door producten te kiezen die bijdragen aan de verwezenlijking van deze doelen, rekening houdend met je beleggingshorizon en risicoprofiel.

Waarom wil je beleggen? Is het om een financiële buffer op te bouwen voor je pensioen? Om extra inkomsten te genereren die later kunnen worden uitgekeerd of een stabiele inkomstenstroom bieden? Of simpelweg omdat je plezier haalt uit beleggen?

Welk eenmalig bedrag ben je bereid te investeren? En hoeveel kun je maandelijks opzij zetten om toe te voegen aan het budget dat je wilt besteden aan je beleggingsstrategie? Het onderscheid tussen sparen en beleggen zit niet alleen in het product, maar ook in de aanpak.

Ken je je huidige risicoprofiel, en komt dat overeen met dat van je (wettelijke) partner? Het begrijpen van je risicobereidheid is van cruciaal belang om een beleggingsstrategie te kiezen die past bij je comfortniveau en financiële doelen.

Welke beleggingsstrategie ga je hanteren om je doelen te bereiken binnen het gewenste rendement? Het kiezen van een strategie die past bij je financiële doelen en risicobereidheid is een belangrijke stap in het beleggingsproces.

Overweeg je je na het opstellen van de strategie en het aankopen van de producten om je plan in werking te zetten, verder te laten begeleiden? Het hebben van een professionele begeleiding kan waardevol zijn bij het nemen van beslissingen en het aanpassen van je beleggingsstrategie aan veranderende omstandigheden.

01 nov 2022
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

"The Intelligent Investor" is een boek geschreven door Benjamin Graham en is uitgegeven in 1949. Het boek is een van de meest invloedrijke en best verkochte boeken over beleggen ooit geschreven en heeft duizenden lezers geïnspireerd om op een intelligente en doordachte manier te beleggen.

25 jul 2022
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Er is geen officiële beleggingsstrategie die bekendstaat als "luiaard beleggen", maar het is het concept is afgeleid van "lui beleggen" of "passief beleggen". 

06 jan 2022
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Een synthetic CDO (Collateralized Debt Obligation) is een complex financieel product dat is gebaseerd op de kredietrisico's van een onderliggende portefeuille van financiële activa, zoals bijvoorbeeld leningen, obligaties, of andere schuldbewijzen.

21 mrt 2020
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Het risico- en opbrengstprofiel van een beleggingsfonds of beleggingsverzekering wordt bepaald in functie van de volatiliteit, de samenstelling van het fonds, het type beleggingen waar het in heeft belegt en wordt uitgedrukt in een score van 1 tot 7.

Risico en rendement gaan hand in hand, dus een score van 1 geeft aan dat je weinig risico loopt maar je waarschijnlijk ook geen grote rendementen moet verwachten. Een score van 7 geeft dan weer aan dat er een groot risico op verlies (van inleg) is, maar er staat ook een hogere rendementsverwachting tegenover. 

18 mrt 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Bij het beoordelen van een vermogensbeheerder zijn vijf vragen van groot belang.

12 mrt 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Financiële diensten zijn diensten die worden aangeboden door financiële dienstverleners zoals kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en diverse andere dienstverleners van wie de volledige lijst in deze afdeling is opgenomen.

30 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Een goede belegger is nieuwsgierig en stelt graag vragen. Ook vragen aan zichzelf om zo meer inzicht te krijgen in het waarom van zijn beslissingen en een invulling te geven aan diens doelen door producten die bijdragen aan de realisatie van de vooropgestelde spaardoelen, horizon en risicoprofiel.

05 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

MiFID staat voluit voor de Markets in Financial Instruments Directive. MiFID moet ervoor zorgen dat er een betere bescherming is voor de consument.

*Een beleggingsadviseur kan een verzekeringstussenpersoon zijn in het kader van een sparen- of beleggingadviesgesprek. Indien u contact opneemt met een Onafhankelijk Bank-, Verzekerings- & Beleggingsmakelaar dan kan deze u informeren over een breder gamma. Uw geslecteerde verzekeringsmakelaar of expert-adviseur kan u steeds begeleiden bij een beleggingsmakelaar teneinde samen uw plannen te realiseren met de expertise uit beide vakgebieden en productgamma. Goed advies start met een goed beleggingsplan. Beleg niet met geld dat u niet kan missen.