Jobs

Home » Jobs

Voel jij je aangesproken om deel uit te maken van een gepassioneerd team, mogelijk met je eigen team en jouw eigen Financieel Huis?  

Werken bij Het Financieel Huis en de Financial Well-Being Academy

Zodra je deel uitmaakt van de familie zal je merken dat je passie voor jouw beroep en vak en de wil om je klanten een ongeziene totaalservice te bieden, met focus op je eigen vakgebied en sterktes, zeer snel zal toenemen. Gedreven door passie om een verschil te maken in mensen hun leven, werken we samen aan iedereen zijn vermogen.

Je werkt als zelfstandig/freelance Life Coach en/of Financial Well-Being en/of Budget Coach rechtstreeks samen met Het FInancieel Huis en je maakt gebruik van de commerciële benaming, de Financial Well-Being Academy-website. Je kan de producten en diensten van Het Financieel Huis en diens geselecteerde VIP Partners aanbieden of introduceren. Je werkt aan mensen hun financieel welzijn en hun financieel huishouden. Dit ter vermindering van hun financiële stress en ter bevordering van hun vermogen in ruime zin van het woord.  

 

Werken bij een van de partners van Het Financieel Huis 

Je werkt als zelfstandig/freelance Life Coach, Well-Being Coach, Budgetcoach (positieve connotatie), loopbaanbegeleider, starter- en ondernemersbegeleider of een andere vorm van coaching en consulting die bijdraagt aan het algehele vermogen van onze klanten en leden bij een of meerdere van onze VIP Partners.

Beschik je over een FSMA (VVD/PCP), BIV of BIBF erkenning of kan je deze eenvoudig opnieuw activeren? Dan kan je waarschijnlijk terecht bij een van onze partners om expert te worden.

Wil je als bediende aan de slag? Verschillende van onze partners (die nog niet werden opgelijst onder de "partners") zijn vandaag op zoek naar boekhouders, fiscalisten, ondernemersbegeleiders, dossierbeheerders, juristen, verzekeringsadviseurs,..

 

Partner of extern aangesloten Expert worden of in Co-branding de markt betreden? 

We gaan samenwerken als Partners en zorgen voor een win-win relatie die duidelijk beschreven wordt voor alle partijen en stake-holders in een overeenkomst op maat.

Je start een eigen Financieel Huis (Co-Branding) in het kader van een FSMA, BIBF of andere erkende activiteit. Iedere partner met FSMA licentie weet dat de veranderende marktomstandigheden in de financiële sector leiden tot verplichte samenwerking of stopzetting in vele gevallen op lange termijn. Wees welkom bij ons en of sluit je aan bij een van onze (grote) partners. Weet wel dat een totaalvisie rond het financieel welzijn van de klant gevraagd wordt. jeblijft niet op je eiland zitten en werkt actief aan het vermogen van onze (gemeenschappelijke) klanten. Klik hier voor informatie en vraag om een kennismakingsgesprek met een van onze medewerkers.

 

Er zijn steeds openstaande vacatures en partnerships, dit zowel op persoons- als op bedrijfsniveau bij onze (VIP) partners in België en Nederland. De opstartgesprekken en de samenwerkingsonderhandelingen gebeuren steeds in overleg met de mogelijke werkgever/partner.  Indien je nog niet beschikt over de nodige licenties, expertise, kennis en stage-uren dan kunnen wij, de partner of erkende instellingen je begeleiden om deze te behalen. 

Heb je interesse in een van deze zelfstandige jobs? 

 • Life Coach (Financial Well-Being Academy)
 • Financial Well-Being Coach (Financial Well-Being Academy)
 • BudgetCoach (Het Financieel Huis - Financial Well-Being Academy)
 • Starters- en ondernemersbegeleider (Het Financieel Huis)
 • Onafhankelijk beleggings- en bankmakelaar (FSMA Partner: fee based)
 • Krediet- en/of verzekeringsmakelaar (FSMA Partner: product based) 
 • Investeringsvastgoedmakelaar (BIV Partner: nummer reeds behaald) 
 • Professionele Aanbrenger (Het Financieel Huis)
 • Loopbaanbegeleider (VDAB Partner: min 3j ervaring)
 • Boekhouder / Fiscalist / Dossierbeheerder (geen ervaring ndz)

Neem dan contact op met het hoofdkantoor en wij zetten je op weg. We werken tevens samen met een erkend outplacement bureau mocht dit gewenst zijn. Ook kan een erkend loopbaanbegeleider u bijstaan bij de zoektocht naar de juiste weg in je leven.

 

Waarom zou JE BIJ ONS OF EEN VAN ONZE PARTNERS GAAN WERKEN OF SAMENWERKEN OP EEN ZELFSTANDIGE BASIS?

Het Financieel Huis BVBA geeft ondersteuning aan diens aangesloten makelaars, juridisch-, fiscale en financiële experten, samenwerkingspartners, aangesloten consultants en coaches  en business partners op ieder moment.

Als je bij ons inhouse coach wordt dan sta je niet alleen en ben je verbonden aan een sterk netwerk.Een niet-limitatieve lijst met taken die Het Financieel Huis BVBA voor haar rekening neemt:

 • Ieders geoorloofd belang verdedigen
 • Kennisoverdracht en partnerships opzetten
 • Innovatieve producten en diensten ontwikkelen en vermarkten
 • Samenbrengen van kennis/expertise, klant en expert
 • Het organiseren van een gezamenlijk financial well-being beleid, workshops, lezingen, educatie en trajecten.
 • Verbreding van diensten en producten (juridisch) mogelijk maken 
 • Aansturing, opvolging en beheer van gezamenlijke klanten
 • Contact, overleg en onderhandelingen met maatschappijen en bedrijven
 • Ledenvoordelen voor je klanten, je personeel, je kantoor en voor jezelf
 • Gepassioneerde werknemers of zelfstandigen werven en vormen
 • Een strikte scheiding mogelijk maken tussen advies en productbemiddeling
 • Leadmanagement voor partners
 • Marketing & Communicatie ondersteuning
 • Financiële Huishoudens (koopkracht) ondersteunen in ruime zin

 


Word jij onze volgende Financial Well-Being Coach, Business Developper of ga je liever aan de slag bij een van onze partners?

PARTNERS KUNNEN ZICH UITERAARD OOK STEEDS aanmelden OM EEN SAMENWERKING OP TE ZETTEN IN HET BELANG VAN ONZE GEMEENSCHAPPELIJKE KLANT

Onze aangesloten partners hun expertise en specialiteit valt onder het toezicht van volgende organisaties:

 • FWBA: Financial Well-Being & Budgetcoach
 • HFH: Starters- en ondernemersbegeleider
 • FSMA – A – Verzekeringsmakelaar en niet-verbonden subagent
 • FSMA – cA – Verbonden agent in verzekeringen
 • FSMA – B – Onafhankelijk Bank- en Beleggingsmakelaar (fee-based)
 • FSMA - cB - Bankagent
 • FSMA – C / H – Kredietmakelaar
 • FMSA – Financial Planner
 • BIV – Vastgoedmakelaar – Adviseur – Buyers’ agent
 • IAB – Accountancy - Fiscaliteit – Vermogensplanning - 
 • VDAB – Loopbaanbegeleiding 
 • Orde van Advocaten – Juridische begeleiding
 • Geen – Coaching / Consulting 

 

Jij, als waardevolle partner, kan waarschijnlijk ook bijdragen aan het vermogen van onze aangesloten leden, consumenten (en werknemers). Neem contact op met ons als je denkt dat jouw product of dienst een meerwaarde is voor ieders Huishouden.

Jouw aanvraag tot toetreding en samenwerking wordt niet automatisch aanvaard. Neem contact op om een afspraak te maken om na te gaan of jij of jouw bedrijf een meerwaarde kan bieden aan de gebruikers van ons platform en klanten van onze (online) partners.

 (Knowlede Management - Business Development - Lead Management - Negotiation - Financial Education & Financial Well-Being / Wellness - Benefits - Content Management - Marketing - Software & Web Development - Interim Management - Finance & Administration - Marketing - Product Development - Growth Hacking)

Het Financieel Huis heeft een totaalvisie, een holistische visie,  en verwacht dit ook van zijn Welzijnscoaches, partners en hun (zelfstandige) medewerkers, maar ieder zijn beroep, kennis en focus. Financial Well-Being & Budgetcoaches zorgen voor visie, bijsturing, gedragsverandering en toegang tot een uitgebreid kennis- en samenwerkingsnetwerk. Deze (VIP) partners zorgen voor de uitwerking en invulling van het plan indien gewenst door de deelnemer.