Financial Well-Being

Home » Inhouse diensten » Financial Well-Being

Financieel welzijn en financiële educatie en - empowerment

Welkom bij onze dienstverlening, gericht op financieel welzijn, financiële educatie en empowerment. Bij [Bedrijfsnaam] geloven we sterk dat een gezonde financiële situatie de basis vormt voor een vervuld en evenwichtig leven. Onze diensten zijn speciaal ontworpen om jou te begeleiden op het pad naar een sterker financieel welzijn en om je de kennis en tools te bieden die nodig zijn voor financiële empowerment.

Financieel welzijn begint met inzicht in je financiële situatie en het nemen van doordachte beslissingen die aansluiten bij je persoonlijke doelen en waarden. Onze deskundige begeleiding en educatieve programma's zijn erop gericht om je te helpen bij het opbouwen van financiële veerkracht, het beheren van budgetten, het opstellen van doeltreffende spaarplannen en het creëren van een solide basis voor je toekomstige financiën.

Financiële educatie is de sleutel tot het nemen van geïnformeerde beslissingen over geldzaken. Onze programma's bieden toegankelijke informatie over uiteenlopende financiële onderwerpen, van investeringen en belastingen tot pensioenplanning en vermogensopbouw. Door je financiële kennis te vergroten, krijg je meer grip op je geld en vergroot je je vermogen om weloverwogen keuzes te maken.

Ons ultieme doel is financiële empowerment. We willen je voorzien van de middelen en het zelfvertrouwen om je financiële doelen te bereiken. Of je nu wilt werken aan schuldaflossing, vermogensopbouw, investeren of het plannen van je pensioen, wij zijn hier om je te ondersteunen. Met een focus op persoonlijke begeleiding en praktische educatie streven we ernaar om jou de kracht te geven om de regie over je financiële toekomst in eigen handen te nemen. Kies voor financieel welzijn, educatie en empowerment. Samen kunnen we bouwen aan een sterke financiële basis voor een betere toekomst.

Het Financieel Huis heeft speciaal de Financial Well-Being Academy opgericht, een opleidingscentrum waar deelnemers worden gemotiveerd om te werken aan hun welzijn, met een duidelijke focus op financieel welzijn en de verbetering ervan. Ook voor bedrijven hebben we oplossingen ontwikkeld waarmee ze hun organisatie duurzaam kunnen laten groeien door te investeren in het financieel welzijn van hun personeelsleden (Employee Financial Well-Being).

De integratie van financieel welzijn binnen een breder kader van financieel advies is zowel voordelig voor de adviseur als voor de klant. We bieden opleiding en vorming aan (financiële) adviseurs om echte Financial Well-Being Coaches of Financial Well-Being Klantenadviseurs te worden, die samen de belangen van de klant behartigen, de klant zijn volle potentieel laten ontdekken en aanzetten om aan zijn vermogen te werken met het door de deelnemer geselecteerde team.

Wat kUNNEN ONZE FINANCIAL WELLNESS OPLOSSINGEN betekenen voor particulieren?

Mensen die financieel welzijn ervaren, plukken niet alleen de vruchten van een geluksgevoel door welzijn, maar genieten ook van aanzienlijke financiële voordelen. Deze voordelen dragen op hun beurt bij aan hun algehele geluk, evenals aan de gestage ontwikkeling van hun potentieel, vermogen en kapitaal, welke meetbaar zijn in objectieve maatstaven.

 • Gezonde kredietmix
 • Betere voorwaarden
 • Snellere afbetaling en schuldafbouw
 • Inkomstenbescherming
 • Vermogensbescherming
 • Inkomen en inkomsten verhogen
 • Kosten beheersen
 • Vermogen opbouwen voor financiële onafhankelijkheid
 • Betaalbare toegang tot krediet en legale bronnen
 • Stressverlaging en doelgericht werken door goede begeleiding
 • Pensioenplanning en -optimalisatie

Een kennismakingsgesprek kan je hier aanvragen.

Wat KAN HET BETEKENEN VOOR JOU ALS WERKGEVER?

Wist je dat je als werkgever ideaal geplaatst bent om de financiële welzijns- en gezondheidstoestand van je werknemers drastisch te verbeteren door een beleid voor financieel welzijn te implementeren? Dit kan zelfstandig zijn of geïntegreerd worden in het bredere welzijnsbeleid dat je als bewuste werkgever al geruime tijd toepast.

 

 1. Verbeterde productiviteit en concentratie van de werknemers
 2. Vermindering van afwezigheden en ziektekosten veroorzaakt door stress
 3. Verbeterde veiligheid, sfeer en engagement op de werkplek
 4. Daling van de loonkosten
 5. Verbetering van het aantrekken en behouden van personeel
 6. Draagt bij aan het imago van het bedrijf
 7. Verbetering van de algemene gezondheid van de werknemers
 8. Aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel

 

Ga naar de pagina rond Employee Financial Well-Being op de website van de Financial Well-Being Academy.


Enkele weetjes over financieel welzijn bij bedrijven


 • Stress en financieel welzijn
     - Volgens onderzoek van de American Psychological Association (APA) kan financiële stress leiden tot gezondheidsproblemen en een afname van de productiviteit op het werk.
     - Het Global Benefits Attitudes Survey van Willis Towers Watson toont aan dat werknemers met financiële stress meer dan twee keer zoveel kans hebben om gezondheidsproblemen te melden.
     - Voor elke £ 1 miljoen die een organisatie aan de loonlijst uitgeeft, wordt geschat dat er vier procent productiviteitsverlies optreedt als gevolg van slecht financieel welzijn van medewerkers (Barclays, 2014).
     - Financiële stress kost de Britse economie £ 120,7 miljard en veroorzaakt 17,5 miljoen uur verloren werktijd vanwege afwezigheid door financiële stress (Neyber, 2016).


 • Productiviteitsverlies
     - Uit een studie van de Personal Finance Employee Education Foundation blijkt dat werknemers met financiële problemen gemiddeld zeven dagen per jaar extra verzuimen.
     - Het onderzoek van PwC geeft aan dat werknemers gemiddeld bijna 3 uur per week bezig zijn met persoonlijke financiële zaken tijdens werktijd.


 • Kosten voor werkgevers
     - Het National Endowment for Financial Education (NEFE) schat dat werkgevers jaarlijks tot $2.000 per werknemer verliezen als gevolg van verminderde productiviteit en verhoogd ziekteverzuim door financiële stress.
     - Een rapport van de Society for Human Resource Management (SHRM) benadrukt dat werkgevers indirecte kosten ervaren, zoals een verminderde moraal, motivatie en betrokkenheid van werknemers.


 • Financiële welzijn programma's (financieel/fiscaal/juridisch EAP)
     - Organisaties die financieel welzijnsprogramma's implementeren, kunnen positieve resultaten zien. Volgens een studie van MetLife blijkt dat 70% van de werknemers die deelnamen aan financiële educatieprogramma's een verbetering in hun productiviteit opmerkte.
     - Zeventig procent van de Britse beroepsbevolking geeft toe een vijfde van hun tijd op het werk te verspillen aan zorgen maken over hun financiën (Neyber, 2016).


Deze statistieken benadrukken nog meer de significante impact van financieel welzijn op de productiviteit en de kosten voor werkgevers, waardoor de noodzaak van effectieve maatregelen en programma's wordt onderstreept.

Laat je inspireren in een vrijblijvend gesprek rond financieel welzijn voor je werknemers. Klik hier om contact op te nemen.

DE FINANCIAL WELL-BEING ACADEMY

Psychologen die motivatie en gedragsverandering bestuderen vinden dat om blijvende verandering te bereiken, mensen eerst een intentie, gedachte of doel naar deze richtingsverandering moeten brengen en deze intentie vervolgens activeren door acties of gedragingen. Voor de meesten is het cultiveren van onze capaciteit voor optimaal welzijn een reis. Het hebben van een groeimindset met een voortdurende verbinding met intrinsieke waarden en actie ondernemen voor bovenvermelde elementen kan bijdragen tot een beter welzijn. De reis kan soms moeilijk zijn. Maar als je een langdurig lager welzijn ervaart, of last hebt van trauma, depressie, angst of gemoedstoestanden, zoek dan professionele hulp. De Financial Well-Being Acaddemy focust vanuit een 360 graden benadering op jouw welzijn, uiteraard steeds met de focus op het verbeteren van jouw financieel welzijn en dat van je werknemers als je ondernemer, bedrijfsleider of HR-Manager bent

Aandacht voor en actie ondernemen om de zes hieronder genoemde elementen te promoten, kan een manier zijn om het welzijn te verbeteren: 

 • Positieve emotie: bezighouden met hobby's, interesses en activiteiten die lachen, glimlachen, plezier, spel en positieve gevoelens oproepen.
 • Betrokkenheid: persoonlijke sterktes en passies identificeren en activeren door middel van doelgerichte activiteiten in je werk, opleiding en privéleven.
 • Relaties: bouwen aan gezonde relaties en relaties met anderen op basis van gedeelde interesses, waarden en wederzijds respect voor elkaars behoeften.
 • Betekenis: identificeren en verbinden met de factoren die betekenis en doel in je leven bieden, en manieren vinden om deze door middel van actie tot uitdrukking te brengen.
 • Prestatie: haalbare en zinvolle doelen stellen, gekoppeld aan wat persoonlijk belangrijk is en zowel het proces als de resultaten van deze taken vieren.
 • Gezond gedrag: gezondheidsgerichte actie, zoals het ondernemen van fysieke activiteit, het verbeteren van de slaapkwaliteit, het focussen op voeding en het cultiveren van positieve stressmanagementtechnieken en een optimistisch wereldbeeld.

.

Ga naar de Financial Well-Being Academy website.