Financial Well-Being

Home » Inhouse diensten » Financial Well-Being

Wij bieden Financial Well-Being en Financial Wellness-oplossingen en diensten aan particulieren, ondernemers, werknemers en bedrijven en financiële instellingen in het kader van een breder opleidingstraject rond financieel welzijn.

Laten we van start gaan met wat deze begrippen willen zeggen, de definitie staat niet vast, maar dit is de invulling de wij eraan geven.


"Financial Well-Being wordt omschreven als zijnde beschikken over financiële zekerheid en de vrijheid om te kiezen en van het leven te genieten, vandaag maar ook in de (nabije) toekomst. Financial Wellness beschouwen we als een gevoel of situatie waarbij iemand gemoedsrust heeft rond zijn/haar financiële situatie, een situatie waarbij de persoon zich comfortabel kan voelen met de middelen die hij of zij heeft en diens persoonlijke doelen, met focus op de toekomst, comfortabel kan behalen."


Belangrijk om weten is wat je financieel welzijn bepaalt, enkel zo kan je werken aan een verhoging van je financieel welzijn of dat van je werknemers, in het kader van een breder welzijnsbeleid dat de meeste bedrijven vandaag reeds geïnstalleerd hebben.

 • Persoonlijke karakteristieken: persoonlijke factoren maar ook je sociale status zal een invloed hebben op je financieel welzijnsgevoel
 • Financiële geletterdheid: theoretische en praktische kennis om gezonde beslissingen te nemen ontbreken bij vele gezinnen en de groeiende groep alleenstaanden
 • Financieel gedrag: je mate van financiële kennis zoals plannen, een budget opmaken, sparen of investeren
 • Financiële situatie: zoals jouw nettowaarde, jouw inkomsten uit arbeid en vermogen, je spaarvermogen en spaarbalans,..
 • Financiële stressfactoren: gebeurtenissen die stressverhogend werken en die nog een invloed hebben op je mindset rond geld en vermogen


Het Financieel Huis startte speciaal de Financial Well-Being Academy, het opleidingscentrum waarbij deelnemers gemotiveerd worden om te werken aan hun welzijn, met duidelijke focus op financieel welzijn en de verbetering ervan. Ook voor bedrijven hebben we oplossingen ontwikkeld waarmee ze hun organisatie duurzaam kunnen laten groeien door in te zetten op het financieel welzijn van hun personeelsleden. (Employee Financial Well-Being)

De integratie van een financieel welzijn binnen een breder kader van financieel advies komt zowel de adviseur als de klant ten goede. Deze koppeling en win-win relatie tussen bedrijf en consument zetten we in de markt door de opleiding en vorming van (financiële) adviseurs in echte Financial Well-Being Coaches of Financial Well-Being Klantenadviseurs die de belangen van de klant samen behartigen, de klant zijn volle potentieel laten ontdekken en aanzetten om aan zijn vermogen te werken met het door de deelnemer geselecteerde team. 

Wat kUNNEN ONZE FINANCIAL WELLNESS OPLOSSINGEN betekenen voor particulieren?

Mensen die financieel welzijn ervaren, hebben naast het gelukgsgevoel van welzijn te ervaren ook een aantal zeer belangrijke (financiële) voordelen die op hun beurt weer bijdragen aan hun geluk en de verdere uitbouw van hun potentieel, vermogen en kapitaal, dat we in objectieve maatstaven kunnen uitdrukken. 

 • Gezonde kredietmix
 • Betere voorwaarden
 • Snellere afbetaling en schuldafbouw
 • Inkomstenbescherming
 • Vermogensbescherming
 • Inkomen en inkomsten verhogen
 • Kosten beheersen
 • Vermogen opbouwen voor financiële onafhankelijkheid
 • Betaalbare toegang tot krediet en legale bronnen
 • Stressverlaging en doelgericht werken door goede begeleiding

Een gratis telefonisch kennismakingsgesprek kan je hier aanvragen.

Wat KAN HET BETEKENEN VOOR JOU ALS WERKGEVER?

Wist je dat jij als werkgever ideaal geplaatst bent om de financiële welzijns- en gezondsheidstoestand van jouw werknemers drastisch te verbeteren door een Financial Well-Being beleid in te voeren of in te pluggen in het ruimer well-being beleid dat je als bewust werkgever reeds lange tijd toepast?

 

 1. Verbeterde productiviteit en concentratie van de werknemers
 2. Vermindering van afwezigheden en ziektekosten veroorzaakt door stress
 3. Verbeterde veiligheid, sfeer en engagement op de werkplek
 4. Daling van de loonkosten
 5. Verbetering van het aantrekken en behouden van personeel
 6. Draagt bij aan het imago van het bedrijf
 7. Verbetering van de algemene gezondheid van de werknemers
 8. Aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel

 

Ga naar de pagina rond Employee Financial Well-Being op de website van de Financial Well-Being Academy.


Enkele weetjes, in België bestaan er nog niet zoveel statistieken, daarom geven deze van de UK:

 • Voor elke £ 1 miljoen die een organisatie aan de loonlijst uitgeeft, is er naar schatting vier procent productiviteitsverlies door slecht financieel welzijn van medewerkers (Barclays, 2014).
 • Financiële stress kost de Britse economie £ 120,7 miljard en 17,5 miljoen uur verloren vanwege afwezigheid van financiële stress (Neyber, 2016).
 • Zeventig procent van de Britse beroepsbevolking geeft toe een vijfde van hun tijd op het werk te verspillen zorgen maken over hun financiën (Neyber, 2016).


WERK OOK ONLINE AAN JOUW WELZIJN EN AAN DAT VAN JE PERSONEEL, SAMEN MET DE FINANCIAL WELL-BEING ACADEMY!

Psychologen die motivatie en gedragsverandering bestuderen vinden dat om blijvende verandering te bereiken, mensen eerst een intentie, gedachte of doel naar deze richtingsverandering moeten brengen en deze intentie vervolgens activeren door acties of gedragingen.

Aandacht voor en actie ondernemen om de zes hieronder genoemde elementen te promoten, kan een manier zijn om het welzijn te verbeteren: 

 • Positieve emotie: bezighouden met hobby's, interesses en activiteiten die lachen, glimlachen, plezier, spel en positieve gevoelens oproepen.
 • Betrokkenheid: persoonlijke sterktes en passies identificeren en activeren door middel van doelgerichte activiteiten in je werk, opleiding en privéleven.
 • Relaties: bouwen aan gezonde relaties en relaties met anderen op basis van gedeelde interesses, waarden en wederzijds respect voor elkaars behoeften.
 • Betekenis: identificeren en verbinden met de factoren die betekenis en doel in je leven bieden, en manieren vinden om deze door middel van actie tot uitdrukking te brengen.
 • Prestatie: haalbare en zinvolle doelen stellen, gekoppeld aan wat persoonlijk belangrijk is en zowel het proces als de resultaten van deze taken vieren.
 • Gezond gedrag: gezondheidsgerichte actie, zoals het ondernemen van fysieke activiteit, het verbeteren van de slaapkwaliteit, het focussen op voeding en het cultiveren van positieve stressmanagementtechnieken en een optimistisch wereldbeeld.

Voor de meesten is het cultiveren van onze capaciteit voor optimaal welzijn een reis. Het hebben van een groeimindset met een voortdurende verbinding met intrinsieke waarden en actie ondernemen voor bovenvermelde elementen kan bijdragen tot een beter welzijn. De reis kan soms moeilijk zijn. Maar als je een langdurig lager welzijn ervaart, of last hebt van trauma, depressie, angst of gemoedstoestanden, zoek dan professionele hulp.

De Financial Well-Being focust vanuit een 360 graden benadering op jouw welzijn, uiteraard steeds met de focus op het verbeteren van jouw financieel welzijn en dat van je werknemers als je ondernemer, bedrijfsleider of HR-Manager bent.

Ga naar de Financial Well-Being Academy website.