Blog

Home » Blog
28 jul 2020
Financial Well-Being

Iedereen heeft wel eens dat rotgevoel ervaren als er iets gebeurt waarvan je weet dat het je veel geld gaat kosten en dat je er totaal niet op voorbereid bent. Dat kan een medisch noodgeval zijn, een grote rekening of schade aan iets waardevols dat niet door de verzekering wordt gedekt. 

27 jul 2020
Particulieren - Advies

Weten waar je moet beginnen als je geld wilt sparen kan ontmoedigend werken, maar dat hoeft niet. Met een paar kleine veranderingen in de manier waarop je je geld beheert, kun je een duidelijke weg uitstippelen om te komen waar je financieel wil zijn.

24 jul 2020
Particulieren - Advies

Je neemt iedere dag financiële beslissingen. De ene is al wat groter dan de andere. Maar als je in de winkel staat en je beslist om een bepaald product te kopen of niet, op dat moment neem je een financiële beslissing. Als je financieel welzijn wil ervaren of ervaart, dan heb je de mogelijkheid om keuzes te maken. Keuzes die je zelf hebt genomen, overwogen op basis van correcte en actuele informatie. Je handelingen en beslissingen sturen het resultaat van de uitkomst.

23 jul 2020
Particulieren - Pensioen

Gelukkig bestaat er zoiets als “je pensioen” in onze welvaartsstaat. Dit in tegenstelling tot vele landen waar ze niet beschikken over een sociaal systeem dat gedragen wordt door belastingplichtigen. Een vaste pensioenleeftijd is iets waarmee graag gegoocheld wordt door politiekers in tijden van economische crisis. Maar is er vandaag nog zoiets als een “pensioenleeftijd”? Volgt de “jeugd” nog in dergelijke redeneringen? Voor velen is er geen andere weg dan werken tot de opgelegde leeftijd, maar er zijn ook mensen die niet berusten in wat de overheid voor hun voorziet vanaf een bepaalde leeftijd.

22 jul 2020
Welzijn

Eén ding dat we leren uit onze persoonlijke financiën is dat we een spaarbuffer moeten hebben. We moeten altijd iets in onze spaarpot hebben. Kinderen moeten het verhaal van de mier en de sprinkhaan kennen. 

 

Deze fabel gaat over een sprinkhaan die de hele zomer heeft gezongen terwijl de mier werkte om voedsel voor de winter op te slaan. Als de winter begint, is de sprinkhaan algauw aan het verhongeren en smeekt hij de mier om voedsel. De mier berispt echter zijn luiheid en zegt hem dat hij nu de winter maar weg moet dansen.

 

21 jul 2020
Coaching

Een van de eerste stappen in het effectief beheren van je geld is het begrijpen van de manier waarop je je geld uitgeeft. Dit kan je helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over je budget, maar ook om eventuele schulden af te betalen en sneller een spaarpotje op te kunnen bouwen.

20 jul 2020
Financial Well-Being

Sociale cohesie is de eerste pijler van de Vlaamse regering in haar visie over Samen leven in 2050. Dit is de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving. Dit uit zich in individuele levenskansen, leefbaarheid van een wijk, bezorgd zijn voor oudere mensen in je buurt en zorg dragen voor anderen. Sociale cohesie helpt mensen om vooruit te komen in het leven. Het is belangrijk voor de sociale inbedding en steun, het creëert groepssolidariteit, geeft vertrouwensvolle relaties en bevordert het welbevinden van individuen en samenlevingen. Sociale cohesie is het noodzakelijk bindmiddel om garant te staan voor een ‘warme’ realisatie van de toekomstdromen. 

Bron: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/visie-2050/samen-leven-2050

18 jul 2020
Financial Well-Being

Financial Well-Being is, volgens het Consumer Financial Protection Bureau, “een staat van zijn” waarin een persoon:

  • volledig kan voldoen aan zijn huidige en lopende financiële verplichtingen; 
  • zich veilig kan voelen over zijn financiële toekomst; 
  • en in staat is keuzes te maken om een prettig leven te leiden.
17 jul 2020
Financial Well-Being

Het begin van het coronavirus en de economische lockdowns en shutdowns die het heeft veroorzaakt, hebben alle conventionele wijsheid op zijn kop gezet. Economische en financiële zekerheid is helaas waarschijnlijk iets uit het verleden voor veel mensen en bedrijven zolang er geen passende maatregelen worden genomen.