Pensioen

Home » Zelfstandigen en KMO » Pensioen

Uw pensioen opbouwen, dat doen we in functie van uw leven.

Gedurende tientallen jaren sparen en werken aan uw pensioen is de enige mogelijkheid om na uw professionele carrière te genieten van een gelijkaardige levensstandaard tijdens uw pensioen. Als werknemer is de opbouw redelijk eenvoudig omdat de mogelijkheden beperkter zijn, maar als ondernemer, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep is het een ander verhaal.

Mensen die de leeftijd naderen om op pensioen te mogen gaan, staan voor grote uitdagingen. Moeilijke vragen komen naar boven als u gaat nadenken over de planning van uw pensioen. Hoe gaat u het pensioentekort wegwerken of hoe gaat u dit opvangen? Hoe kan u fiscaal vriendelijk uw pensioen opbouwen?

U moet verstaan dat het antwoord kennen op deze vragen des te meer voordelig zal zijn bij het begin van uw carrière. Het helpt u om een solide basis te bouwen voor toekomstige uitkeringen.

Onze aangesloten pensioenspecialisten kiezen voor een aanpak op maat van uw leven, werk en situatie en stemmen daar hun advies en productkeuze op af.

Welke producten ?

  • Individueel Pensioensparen
  • Lange Termijnsparen
  • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
  • Individuele PensioenToezegging
  • Vrij sparen - niet fiscaal
  • Vrij beleggen - niet fiscaal
  • Investeren (vastgoed)

 

Maak nu een afspraak met een pensioenadviseur

welke diensten

Pensioenplanning en pensioenopbouw zijn zeer actuele begrippen. Mensen spreken erover, zijn er mee bezig maar nemen zelden actie. Hoe komt dat?

Als je weet dat je mogelijk een pensioen krijgt van 600 euro per maand, dan moet dat toch een motivator zijn om direct te beginnen sparen, ook al vraagt dat een paar inspanningen die resulteren in consuminderen.

Wil u weten hoeveel uw pensioentekort (gap) is en hier samen met een pensioenadviseur aan werken? Dan kan een aangesloten expert u helpen om uw vragen te beantwoorden, de nodige berekeningen te maken en u helpen uw gekozen producten op te volgen en bij te sturen. Een vast aanspreekpunt is belangrijk om voldoende geïnspireerd te blijven om te blijven werken aan uw pensioen.

Vermogens- en pensioenplanning met de correcte invulling van de producten door een expert/vermogensbeheerder is een van de stokpaardjes binnen het netwerk van Het Financieel Huis. Uw Financieel Huishouden, vandaag maar ook in de toekomst verbeteren, behouden en laten groeien. Dat is een deel van onze missie. 

27 jan 2022
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Vastgoedinvesteringen zijn een populaire manier om kapitaal te investeren en financiële groei te behalen. Er zijn echter verschillende juridische en fiscale aspecten die je in overweging moet nemen voordat je in vastgoed investeert.

19 nov 2018
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Het VAPZ maakt integraal deel uit van de 2 de pijler (1 ste pijler= wettelijk pensioen, 2 de pijler = pensioenopbouw via de werkgever, 3 de pijler = individueel pensioensparen en lange termijnsparen, 4 de pijler = niet-fiscaal sparen, 5 de pijler = onroerende inkomsten, ttz. vastgoed) en is uitsluitend voorzien voor “zelfstandigen”, (al dan niet werkend onder vennootschap, die sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage voor een hoofdberoep) waarbij het VAPZ perfect cumuleerbaar is met “pensioensparen” , “langetermijnsparen” , “IPTZ” etc.

12 nov 2018
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een occasionele en niet-systematische pensioentoezegging aan een bepaalde werknemer of eveneens maandelijks bezoldigde bedrijfsleider of zelfstandige bedrijfsleider.

02 apr 2018
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Een VAPZ is net zoals een IPT een levensverzekering. Het zit hem in een aantal elementen waar het wezenlijke verschil zit, geen onbelangrijke verschillen! Vele aanbieders bieden hetzelfde product aan, maar het is de fiscaliteit, wie de verzekering neemt, wie de premies betaalt en van wie de reserve is die men opbouwt. Deze opgesomde elementen zullen bepalen wat voor product het is en welk product je dus best in jouw situatie onderschrijft. Mogelijk kan een combinatie ook interessant zijn.

24 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

In deze video wordt het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de Individuele Pensioentoezegging besproken die u als zelfstandige of bedrijsleider kan onderschrijven.

17 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) verandert het fiscaal geweer van schouder. Effecten en geldbeleggingen die worden geschonken voor een buitenlandse notaris met voorbehoud van vruchtgebruik, zullen op het moment van het overlijden van de schenker toch nog worden onderworpen aan erfbelasting. Waarover gaat het concreet?

15 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

U kan altijd het oude contract premievrij maken en bij een andere maatschappij (eventueel via een andere makelaar) een nieuw contract onderschrijven.

14 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Het is aan te raden om beiden te combineren als dit budgettair mogelijk is. Is het niet mogelijk, dan neemt u best een VAPZ omwille van de fiscale voordelen / behandeling van dit product ivm een pensioenspaarcontract.

13 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Wat is een VAPZ? Waarom een VAPZ aangaan? Hoeveel kan ik storten in dergelijk contract? Allemaal vragen die belangrijk zijn voor u als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep). Maar een persoonlijke aanpak is noodzakelijk bij de bepaling van uw pensioenstrategie. Een VAPZ kan hier een onderdeel van uitmaken.

Maak een afspraak met een verzekeringsmakelaar die gespecialiseerd is in de opbouw van uw pensioen via Het Financieel Huis kennis- en samenwerkingsnetwerk.