Pensioen

Home » Particulieren » Pensioen

Blijf je werken tot aan je pensioenleeftijd?

We zijn ondertussen allemaal geïndoctrineerd dat we allemaal langer gaan moeten werken. Of we ons daarbij moeten neerleggen dat is een andere zaak. Het Financieel Huis en de aangesloten partners streven naar (verhoogde) financiële onafhankelijkheid voor iedereen. Dat kan je alleen maar doen door eerst te sparen en te investeren in vaste activa. Dit zijn dingen die je geld opbrengen, dus geen nieuwe wagen.

Neem volgend mogelijk scenario in gedachte: "dat er zelfs helemaal geen pensioen zal zijn". Deze mindset zal je ertoe aanzetten dat je gaat beseffen dat het een noodzaak is om wat je kan, al is het niet veel, opzij te zetten voor later. We moeten voor onszelf zorgen, de overheid heeft daar geen geld meer voor.

Onze aangesloten pensioenexperten kiezen voor een beproefde methodiek om je bij te staan je pensioentekort weg te werken. Dit is geen eenvoudige oefening met veel variabelen en waar zeer veel kennis bij te pas komt om een gefundeerd totaaladvies te geven. Want wat als je op pensioenleeftijd aan ieder kind zelfs nog maar een bescheiden schenking zou doen om hen op weg te helpen bij de aankoop van hun eerste woning. Welk effect heeft dit op jouw vermogen? Hoeveel jaar kort je jouw financiële onafhankelijkheid in?

Het gaat dus niet alleen over dat pensioenspaarproduct, VAPZ of IPT dat je al hopelijk lang genoeg heeft lopen, maar over de totaalvisie. Wil je een snelle win realiseren? Kijk eens naar de instapkosten op je huidige pensioen- en andere spaar- en beleggingsplannen. je zal snel de weg naar de aangesloten makelaars en experten bij Het Financieel Huis vinden. Wil je de beste producten onderschrijven, die hebben ze ook in Huis via tientallen maatschappijen. Aan jou de keuze, volgens jouw profiel, om een selectie binnen het ruim productengamma te maken die je doelen ondersteunen. 

OP ZOEK NAAR PRODUCTEN DIE BIJDRAGEN AAN JE PENSIOEN ?

Je pensioendoelen bereiken en pensioentekort wegwerken kan enkel als je daarvoor de juiste instrumenten hebt. Een betrouwbare wagen, op de juiste rijstrook en je zal zonder vertraging je doel bereiken. Kies dus de juiste financiële producten om je financiële doelen te realiseren binnen het vooropgestelde tijdskader.

 • Individueel Pensioensparen
 • Lange Termijnsparen
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
 • Sociale VAPZ 
 • RIZIV VAPZ
 • Individuele Pensioentoezegging
 • Vrij en niet fiscaal aangemoedigd sparen en beleggen
 • Investeren: Vastgoed - Bedrijven

Maak nu een afspraak met een pensioenadviseur

EEN PENSIOENPLAN MAKEN

Het is raadzaam om uw plan zelf op te maken met de ondersteuning van een adviseur. Bij meer complexe vermogens doet u best beroep op een onafhankelijk financieel planner, maar ook uw boekhouder of fiscalist kan u hierin de nodige raad geven. Door zelf met uw vermogen bezig te zijn en door de juiste vragen te stellen en te laten bezinken komt u tot een actievere aanpak van uw doelstellingen. Uw vermogen zal er wel bij varen waardoor u mogelijk vroeger kan stoppen met werken. 


 1. Inventariseer je huidige bezittingen en lasten
 2. Hoeveel kan je iedere maand sparen?
 3. Hoeveel heb je iedere maand nodig om goed van te leven?
 4. Hoeveel heb je minimaal aan cash nodig - Ijzerenbuffer? 
 5. Welke spaardoelen of projecten heb je nog voor ogen?
 6. Welk rendement streef je na op je geïnvesteerd vermogen?
 7. Hoe ga je het overzicht (beter) bewaren en opvolgen?
 8. Hoe ga je om met het risico dat gepaard gaat met dit rendement?
 9. Wanneer wil je echt stoppen met werken?
 10. Wat als je morgen zonder werk valt of niet meer kan werken?
 11. Hoeveel zal je pensioengap zijn?
10 mrt 2023
Particulieren - Pensioen

Ja, budgetcoaching kan je zeker helpen met jouw pensioenplanning. Een budgetcoach kan je helpen om inzicht te krijgen in jouw huidige financiële situatie en hoe je hierop kunt inspelen om ervoor te zorgen dat je voldoende geld hebt voor jouw pensioen.

25 mei 2022
Particulieren - Pensioen

Als eigenaar van vastgoed is het belangrijk om uw eigendom regelmatig te onderhouden en te renoveren om de waarde te behouden en te verhogen. Goed onderhouden vastgoed is niet alleen aantrekkelijker voor potentiële kopers of huurders, het kan ook leiden tot lagere onderhoudskosten op lange termijn. In deze blogpost zullen we bespreken hoe u uw vastgoed het beste kunt onderhouden en renoveren.

10 nov 2021
Particulieren - Pensioen

Beleggen in onroerend goed is om verschillende redenen zeer aantrekkelijk. 

02 nov 2021
Particulieren - Pensioen

Als het gaat om investeren in vastgoed, zijn locatie en potentieel rendement twee van de belangrijkste factoren die bepalen of een bepaalde eigendom een goede investering is. Een ervaren vastgoedinvesteerder begrijpt dit goed en richt zich hierop.

23 jul 2020
Particulieren - Pensioen

Gelukkig bestaat er zoiets als “je pensioen” in onze welvaartsstaat. Dit in tegenstelling tot vele landen waar ze niet beschikken over een sociaal systeem dat gedragen wordt door belastingplichtigen. Een vaste pensioenleeftijd is iets waarmee graag gegoocheld wordt door politiekers in tijden van economische crisis. Maar is er vandaag nog zoiets als een “pensioenleeftijd”? Volgt de “jeugd” nog in dergelijke redeneringen? Voor velen is er geen andere weg dan werken tot de opgelegde leeftijd, maar er zijn ook mensen die niet berusten in wat de overheid voor hun voorziet vanaf een bepaalde leeftijd.

20 nov 2018
Particulieren - Pensioen

We naderen weer het einde van het jaar en tal van financiële instellingen brengen hun marketingmachine in een versnelling om klanten aan te zetten te beginnen met pensioensparen. Wat goed is!

31 dec 2017
Particulieren - Pensioen

Het nieuwe jaar brengt ook een aantal wijzigingen met zich mee. Dit keer een positieve maatregel voor je portefeuille maar opgepast want stort je teveel, dan daalt je rendement. Een uitgekiemde strategie om mensen meer te laten sparen en hen zelf tot op een bepaald niveau minder fiscaal voordeel te laten genieten dan voorheen?

05 feb 2017
Particulieren - Pensioen

De toezichthouder, FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), publiceerde recent een Q&A voor de aanvullende pensioenconsument (tweede pensioenpijler). Een aanvullend pensioen is het extra pensioen dat u indien gewenst bovenop het wettelijk pensioen kan opbouwen.

29 jan 2017
Particulieren - Pensioen

Een huurder kan niet genieten van de de fiscale voordelen die een eigenaar heeft in België. Deze laatste kan het betaalde kapitaal- en intrestbedrag op zijn hypothecaire lening, welswaar beperkt, aftrekken van zijn belastingen (woonbonus). Een huurder heeft geen fiscale aftrekpost waar hij de betaalde huur kan inbrengen.

Een pensioenadviseur is ofwel een erkend verzekeringsmakelaar, niet-verbonden subagent of een onafhankelijk bank- en beleggingsmakelaar. De opmaak van een vermogensplan wordt overgelaten binnen het Kennis- en Samenwerkingsnetwerk Het Financieel Huis door een boekhouder en/of fiscalist of door een erkend Financial Planner zonder productbemiddeling. Een onafhankelijk bank- en beleggingsmakelaar kan u op voorhand informeren en al dan niet bijstaan bij uw gesprekken met verschillende partijen / vermogensbeheerder.

Bij het beoordelen van een vermogensbeheerder zijn vijf vragen van groot belang:

 1. Beschikt de vermogensbeheerder over een goed “track record” (bewezen resultaten) over een langere periode?
 2. Zijn de schommelingen in zijn tussentijdse resultaten lager dan het marktgemiddelde, of op zijn minst in lijn met het marktgemiddelde?
 3. Is de vermogensbeheerder gericht op beleggen, of eerder op het verkopen van zijn beleggingsfondsen?
 4. Kan de vermogensbeheerder succesvolle fundmanagers aantrekken die bij hem hun carrière willen uitbouwen?
 5. Is er sprake van intellectueel eerlijke communicatie met de beleggers ? Of verkoopt hij vooral marketingpraatjes?