The Concept of Action

Home » Inhouse diensten » The Concept of Action

DOEN, The Concept of Action!

Wat bedoelen we met "The Concept of Action"?


Kies voor een inspiratiemoment over je vermogen met een erkend financieel adviseur, planner of, beter nog, een Financial Well-Being Coach en zet je plan om in ACTIE. Je vertrouwenspersoon zal je helpen om je team samen te stellen om vervolgens over te gaan tot het realiseren, het uitvoeren van je plan.

Er zijn zoveel mensen, adviseurs, bedrijven en organisaties die op lange termijn, maar ook direct, kunnen bijdragen aan of afbreuk doen aan het kapitaal en vermogen dat je hebt opgebouwd of nog kan opbouwen. De samenstelling van je team is dus cruciaal om je dromen die je omgezet hebt in een concreet stappenplan, te kunenn realiseren. 

Je vertrekt vanuit een plan, een plan dat je mogelijk zelf hebt gemaakt, al dan niet samen met een Financial Well-Being coach, een financieel expert (FSMA - A/B) of een erkend financieel planner of vermogensbeheerder. Vervolgens stel je je team samen die de uitvoering en (productinvulling) kunnen doen zodat je je plan kan omzetten in praktijk.


Mogelijk zit jij ook met een of meerdere van deze uitdagingen?

 • Heb je (nog) geen goede adviseurs of helemaal nog geen plan, laat staan wat er in dit plan moet staan?
 • Rekenen je tussenpersonen je allemaal te veel kosten aan, of heb je er nog nooit bij stilgestaan?
 • Wil je eenvoudigweg gewoon de beste totaalservice ontvangen en een administratieve ontzorging invoeren in je leven?

 

Het Financieel Huis heeft voor jou het grootste werk reeds verricht. Je kan terecht op de website van Het Financieel Huis om daar de partners te selecteren die samen met jou je belangen zullen verdedigen. Kies voor een inspiratiemoment over je vermogen met een erkend financieel adviseur.

 

Maak een afspraak met een Financial Well-Being Coach en zet je plan om in ACTIE.

HOE KAN IK ZO'N PLAN* OPSTELLEN OF LATEN MAKEN?

Over welk plan gaat het?*

 

Een plan dat je totaal welzijn en vermogen omvat:


 • Een plan waarin de werk- en aandachtspunten duidelijk aangegeven zijn.
 • Een plan waarin je missie verweven zit die je het neergeschreven vanuit je waarden en je competenties en je brandend verlangen om dit te realiseren.
 • Een plan waarin je doelen en je doelstellingen nader omschreven en slim gedefinieerd worden.
 • Een plan waarin je doelen omgezet zijn in financiële doelen.
 • Een plan dat je aanzet om je vermogen (en producten) te inventariseren en onder de loep te (laten) nemen.
 • Een plan dat je ondersteunt om actie te ondernemen, de juiste adviseurs te detecteren en selecteren en je doelen te realiseren.

 

Hoe kan ik zelf zo'n plan opstellen?


Het Financieel Huis heeft hiervoor speciaal in samenwerking met de Financial Well-Being Academy een volledig traject uitgewerkt. Een volledig traject, met online ondersteuning, een werkboek van bijna 300 pagina's, workshops, lezingen, en individuele coaching kunnen je helpen zelf je leven in handen te nemen en zelf je plan te maken.


"De weg naar Financial Wellness"

 

Wat als je er niet in slaagt om dit alleen te doen of je alleen niet tot het plan zou kunnen komen omdat je weet dat je zal vastlopen op een bepaald moment?


Kies dan voor onze oplossingen en werk samen met iemand met kennis van zaken die je kan inspireren en motiveren. Is je vermogen te complex of wil je na het traject aan de slag met een erkend planner die je vermogen voor jou kan inventariseren en indien gewenst ook kan structureren en sturen in het kader van je huidige en toekomste wensen? Denken we bijvoorbeeld aan jouw nalatenschap of de overdracht van een deel van je vermogen aan de volgende generatie(s). Neem dan zeker contact op met een van onderstaande adviseurs/beroepen.

 

 • Financial Well-Being Coaches  & "De weg naar Financial Wellness" - Methode.

 

Zoek hier naar de voor jou juiste partner.

 

 • Certified Financial Planners / Wealth Managers

 

Zoek hier naar de voor jou juiste partner.

 

 

Kies de adviseurs die je nodig hebt om je plan uit te voeren en maak alvast een vrijblijvende telefonische afspraak met je teamleden of stel een Financial Well-Being Coach aan om samen met jou je plan uit te voeren in teamverband, jouw team.

DOEN: ZET JE PLAN OM IN ACTIE, SAMEN MET JE TEAM !

Je wil bouwen aan je toekomst en je plannen omzetten in realiteit?

 

Neem dan contact op met een Financial Well-Being Coach om je bij te staan bij de opmaak en uitvoering van je plan. Dit kan vertrekken vanuit een telefonisch kennismakingsgesprek of een inspiratiesessie om reeds concreet en in de diepte te gaan spreken met elkaar om zo de nodige oplossingen naar voor te schuiven die je zal nodig hebben om je plan te realiseren.

Als je de methodiek van "De weg naar Financial Wellness" volgt, dan zal je automatisch doorheen het traject, geleidelijk aan je plan samenstellen, hoofdstuk per hoofdstuk.

 

Oplossingen kunnen bestaan uit:

 • Dingen en zaken die je zelf MOET doen
 • Producten, om je plan te realiseren
 • Diensten, denk maar aan het juiste advies en uitvoering
 • Opleiding en training van jezelf en je gezin
 • Planning van je vermogen door experten
 • Invulling van je vermogen door specialist-experten

 

ZOEK EEN PARTNER MODULE INVOEGEN