Ondernemersbegeleiding is essentieel om duurzaam te kunnen groeien.

Ondernemersbegeleiding is een essentieel onderdeel van het proces om duurzaam te kunnen groeien als bedrijf. Het pad van een ondernemer kan vol uitdagingen, valkuilen en onzekerheden zijn. In zo'n complexe omgeving is het cruciaal om de juiste begeleiding te hebben om succesvol te kunnen navigeren. Dit is waarom Het Financieel Huis, met zijn team van ervaren ondernemerscoaches en begeleiders, in samenwerking met boekhouders en fiscalisten, de meest geschikte organisatie is om jouw ondernemersverhaal tot een succes te maken.

Ten eerste biedt Het Financieel Huis een diepgaand begrip van zowel de financiële als operationele aspecten van het ondernemerschap. Met jarenlange ervaring in het begeleiden van ondernemers, begrijpen zij de specifieke uitdagingen waarmee ondernemers worden geconfronteerd en kunnen zij op maat gemaakte oplossingen bieden die passen bij de individuele behoeften van elke ondernemer.

Daarnaast beschikt Het Financieel Huis over een netwerk van gekwalificeerde boekhouders en fiscalisten die kunnen helpen bij het beheren van de financiële aspecten van een bedrijf. Door nauw samen te werken met deze professionals, kunnen ondernemers ervan verzekerd zijn dat hun financiën in goede handen zijn en dat zij voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Het Financieel Huis onderscheidt zich ook door zijn holistische benadering van ondernemersbegeleiding. Naast het bieden van financieel advies, helpen zij ondernemers ook bij het ontwikkelen van een strategie, het stellen van doelen en het creëren van een solide basis voor groei op lange termijn. Door deze allesomvattende aanpak kunnen ondernemers zich concentreren op het bouwen van hun bedrijf, wetende dat zij worden ondersteund door een team van experts.

modulaire dienstverlening - ONDERNEMERSBEGELEIDING

Modulaire dienstverlening in ondernemersbegeleiding verwijst naar een flexibel en aanpasbaar aanbod van ondersteunende services en begeleiding voor ondernemers, waarbij verschillende modules of componenten beschikbaar zijn om aan specifieke behoeften te voldoen. 

In plaats van een one-size-fits-all benadering biedt modulaire dienstverlening ondernemers de mogelijkheid om alleen die diensten te kiezen en te gebruiken die relevant zijn voor hun specifieke situatie, doelen en uitdagingen. Deze aanpak stelt ondernemers in staat om op maat gemaakte ondersteuning te ontvangen die aansluit bij hun behoeften op dat moment, zonder te worden belast met overbodige of irrelevante services.

Modulaire ondernemersbegeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit verschillende modules zoals strategische planning, financieel management, marketingadvies, operationele optimalisatie, juridisch advies, enzovoort. Ondernemers kunnen dan kiezen welke modules ze willen gebruiken op basis van hun prioriteiten en doelstellingen op dat moment.

Het voordeel van modulaire dienstverlening is dat het flexibiliteit biedt, waardoor ondernemers zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en alleen investeren in die gebieden waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Dit maakt het een kosteneffectieve en efficiënte benadering van ondernemersbegeleiding die de groei en ontwikkeling van eenmanszaken en bedrijven ondersteunt.

Klaar om focus te leggen, je (financiële en zakelijke) doelen te bepalen en realiseren?

Persoonlijke begeleiding en coaching zijn essentiële aspecten van de dienstverlening van Het Financieel Huis, omdat zij begrijpen dat elk bedrijf uniek is en dat de behoeften van elke ondernemer anders kunnen zijn. Daarom streven zij ernaar om een op maat gemaakt begeleidingsprogramma te bieden dat aansluit bij de specifieke doelen, uitdagingen en ambities van elke individuele ondernemer.

Ten eerste begint persoonlijke begeleiding bij Het Financieel Huis met het opbouwen van een sterke relatie tussen de ondernemer en zijn of haar coach. Door een diepgaand begrip te ontwikkelen van de persoonlijke en professionele achtergrond van de ondernemer, kunnen de coaches van Het Financieel Huis een gepersonaliseerde aanpak ontwikkelen die gericht is op het maximaliseren van het potentieel van de ondernemer en het bedrijf.

Daarnaast biedt persoonlijke coaching de mogelijkheid voor ondernemers om één-op-één ondersteuning en feedback te ontvangen van ervaren professionals. Dit stelt je in staat om specifieke uitdagingen aan te pakken, doelen te stellen en strategieën te ontwikkelen om hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Bovendien fungeert persoonlijke coaching als een bron van motivatie en vertrouwen voor ondernemers. Het hebben van een toegewijde coach die je aanmoedigt, ondersteunt en begeleidt tijdens je ondernemersreis kan van onschatbare waarde zijn in het overwinnen van obstakels en het behalen van succes.

Door persoonlijke begeleiding en coaching zal je als professional sneller de gewenste successen behalen. Er zijn verschillende diensten mogelijk binnen het aanbod van Het Financieel Huis en onze geselecteerde partners:

  • Het Financieel Huis: Startersbegeleiding
  • Het Financieel Huis: Ondernemersbegeleiding
  • Het Financieel Huis: Budgetcoaching
  • Financial Well-Being Academy: Financial Well-Being Coaching & Levensstijlplanning
  • PRR-Consultancy: Burnoutbegeleiding voor ondernemers (en hun werknemers)
  • VDAB: Loopbaanbegeleiding voor ondernemers

Maak een afspraak met Het Financieel Huis of neem contact op met de Financial Well-Being Academy als je vragen hebt of financieel welzijn. Ook op www.budgetcoaching.be kan je terecht voor meer informatie over deze vorm van ondersteuning voor zelfstandigen en ondernemers.

Persoonlijke en zakelijke vermogensplanning is een integraal onderdeel van de diensten die Het Financieel Huis biedt aan ondernemers. Het omvat een grondige analyse en strategische benadering van zowel de persoonlijke als zakelijke financiën van een individu om een solide basis te leggen voor financiële stabiliteit, groei en toekomstige welvaart.

Ten eerste richt persoonlijke vermogensplanning zich op het begrijpen van de persoonlijke financiële doelstellingen, behoeften en levensomstandigheden van de ondernemer. Dit kan onder meer het plannen van pensioen, vermogensopbouw, risicobeheer, successieplanning en belastingoptimalisatie omvatten. Door een holistische benadering te hanteren, kan Het Financieel Huis een op maat gemaakt plan ontwikkelen dat rekening houdt met alle aspecten van het persoonlijke financiële leven van de ondernemer.

Aan de zakelijke kant omvat vermogensplanning het evalueren van de financiële gezondheid en groeimogelijkheden van het bedrijf. Dit kan het optimaliseren van bedrijfsstructuren, het plannen van investeringen, het beheren van cashflow, het minimaliseren van belastingverplichtingen en het beschermen van activa omvatten. Door de persoonlijke en zakelijke financiën van de ondernemer nauw met elkaar te integreren, kan Het Financieel Huis een alomvattende strategie ontwikkelen die zowel de individuele als zakelijke doelen van de ondernemer ondersteunt.

Door persoonlijke en zakelijke vermogensplanning te combineren, streeft Het Financieel Huis ernaar om een evenwichtige en duurzame financiële toekomst voor de ondernemer te verzekeren. Door proactief te plannen en te anticiperen op veranderingen in de economische omgeving en persoonlijke omstandigheden, kunnen zij de ondernemer helpen om financiële stabiliteit en groei op lange termijn te realiseren, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak.

Het vermogensplan omvat diverse cruciale elementen die samen een gedegen financiële strategie vormen:

1. Vermogensbalans: Een gedetailleerd overzicht van uw huidige netto vermogen, waardoor u inzicht krijgt in uw financiële positie.

2. Inkomsten en uitgaven: Een analyse van uw huidige inkomsten en uitgaven, waardoor u uw spaarvermogen of -capaciteit kunt bepalen en eventuele (tijdelijke) liquiditeitstekorten in kaart kunt brengen.

3. Risicoanalyse: Een grondige beoordeling van de financiële gevolgen van pensionering, invaliditeit en/of overlijden, waardoor u zich kunt voorbereiden op mogelijke risico's en onvoorziene omstandigheden.

4. Pensioenopbouw: Een evaluatie van zowel uw legale als extralegale pensioenopbouw, om ervoor te zorgen dat u voldoende voorbereid bent op uw pensioenjaren.

5. Analyse van zakelijk vermogen: Een diepgaande analyse van de structuur van uw zakelijk vermogen, met speciale aandacht voor inkomensoptimalisatie en het maximaliseren van uw rendement.

6. Vermogensbescherming: Een kritische evaluatie van uw beleggingsportefeuille in relatie tot het veronderstelde rendement, beschikbaarheid van gelden en uw gewenste risicoprofiel, om uw vermogen te beschermen en te laten groeien.

7. Successieanalyse: Een zorgvuldige analyse die het burgerlijk recht en het fiscaal recht integreert, om ervoor te zorgen dat uw vermogen op de meest efficiënte en effectieve manier wordt overgedragen aan uw erfgenamen.

Het vermogensplan is een uniek samenspel tussen vermogensopbouw, financiële geldstromen, familiaal vermogensrecht en fiscaal recht. Een helder inzicht in uw financiële toekomst op lange termijn biedt gemoedsrust en zekerheid, waardoor u met vertrouwen uw financiële doelen kunt nastreven.

Maak een afspraak met Het Financieel Huis of kies een van onze partners op basis van de specialisaties.

Investeringsplanning is een proces waarbij individuen, bedrijven of instellingen strategisch beslissingen nemen over hoe ze hun beschikbare middelen zullen toewijzen aan verschillende beleggingen met als doel hun financiële doelstellingen te bereiken. Het omvat het identificeren van doelstellingen, het evalueren van risico's, het bepalen van de geschikte beleggingsmix en het implementeren van een plan om die doelen te bereiken.

Hier zijn de belangrijkste stappen in het investeringsplanningsproces:

1. Doelstellingen vaststellen: Dit omvat het identificeren van de specifieke financiële doelen die men wil bereiken, zoals pensioenplanning, het kopen van een huis, onderwijsfinanciering of het opbouwen van vermogen.

2. Risicobeoordeling: Het inschatten van het risicoprofiel dat men bereid is te nemen om die doelstellingen te bereiken. Risico kan variëren afhankelijk van factoren zoals leeftijd, financiële situatie, beleggingservaring en tolerantie voor risico.

3. Beleggings- en investeringsstrategie bepalen: Op basis van de doelstellingen en risicobereidheid wordt een beleggingsstrategie ontwikkeld. Dit omvat het bepalen van de juiste mix van beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en cash.

4. Portefeuilleconstructie: Het selecteren van specifieke beleggingen binnen elke beleggingscategorie om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen die in lijn is met de beleggingsstrategie.

5. Implementatie: Het daadwerkelijk kopen van de geselecteerde beleggingen en het opzetten van de portefeuille volgens de vastgestelde strategie.

6. Monitoring en herziening: Regelmatige evaluatie van de portefeuilleprestaties en de voortgang ten opzichte van de doelstellingen. Indien nodig worden aanpassingen gemaakt aan de beleggingsstrategie of de portefeuille om te reageren op veranderingen in de financiële situatie of marktomstandigheden.

Ben je van plan te investeren in je bedrijf of wil je als ondernemer investeren in de privésfeer?

Of het nu gaat om het uitbreiden van je bedrijfsactiviteiten of het realiseren van persoonlijke financiële doelen, een accountant, ondernemersbegeleider, vastgoedmakelaar, aankoopbemiddelaar of financial controller kan je helpen bij het opstellen van je plan, afgestemd op jouw investeringsproject.

Vaak gaan kredietoplossingen hand in hand met investeringsbeslissingen. Heb je financiering nodig om je investeringsproject te realiseren? Of het nu gaat om bancaire leningen of financiering door privé-investeerders, wij kunnen je helpen.

Neem contact op met de aangesloten kredietadviseurs, bemiddelaars en/of bankagenten van Het Financieel Huis om een oplossing op maat van jouw specifieke situatie uit te werken. We kunnen ook de mogelijkheid van een financiële hefboom onderzoeken bij het investeren in vastgoed.

Maak een afspraak via Het Financieel Huis.

Boekhouding en fiscaliteit spelen een cruciale rol in het succes en de wettelijke naleving van elk bedrijf, ongeacht de omvang. Deze twee gebieden vormen de ruggengraat van de financiële gezondheid van een organisatie en zijn essentieel voor het behoud van transparantie en verantwoordelijkheid.

Boekhouding omvat het systematisch vastleggen, organiseren en rapporteren van financiële transacties van een bedrijf. Dit omvat het bijhouden van inkomsten, uitgaven, activa en passiva. Door nauwkeurige boekhouding kunnen bedrijven hun financiële prestaties evalueren, budgetten opstellen en toezicht houden op hun cashflow. Het helpt ook bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen en het voldoen aan wettelijke vereisten.

Fiscaliteit verwijst naar de wetten en voorschriften met betrekking tot belastingen die van toepassing zijn op een bedrijf of individu. Het omvat het correct berekenen, rapporteren en betalen van belastingen aan de overheid. Dit kan onder meer inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en accijnzen omvatten, afhankelijk van de aard en locatie van het bedrijf. Door te voldoen aan fiscale verplichtingen kunnen bedrijven boetes en juridische complicaties voorkomen en tegelijkertijd het vertrouwen van belanghebbenden behouden.

Het belang van een effectief beheer van boekhouding en fiscaliteit kan niet genoeg worden benadrukt. Het stelt bedrijven in staat om hun financiële gezondheid te begrijpen, risico's te minimaliseren en groeimogelijkheden te identificeren. Daarnaast helpt het bij het opbouwen van een goede reputatie en het handhaven van wettelijke naleving, wat essentieel is voor het behoud van het vertrouwen van klanten, investeerders en toezichthouders.

Of het nu gaat om het bijhouden van dagelijkse transacties, het voorbereiden van financiële overzichten of het adviseren over fiscale strategieën, het is verstandig voor bedrijven om samen te werken met professionals op het gebied van boekhouding en fiscaliteit. Dit zorgt voor nauwkeurigheid, tijdige rapportage en naleving van wet- en regelgeving, waardoor de financiële gezondheid en stabiliteit van het bedrijf worden gewaarborgd.

Veel boekhouders hebben vandaag een klantenstop waardoor het vaak niet eenvoudig is om een goede boekhouder te vinden. Ben je op zoek naar een boekhouder of fiscalist? Neem zeker contact op met ons en we brengen je graag in contact.In het domein van financiële en structurele (re)organisatie bieden wij en onze partners die als aanvulll-ende expert kunnen toegevoegd worden een uitgebreid advies en praktische ondersteuning op verschillende gebieden om eenmanszaken en bedrijven te helpen hun operationele en financiële doelen te bereiken.

Vennootschapsrechtelijke stroomlijning of herstructurering van ondernemingen is een essentieel onderdeel van ons advies. We helpen bij het optimaliseren van bedrijfsstructuren, het vereenvoudigen van complexe juridische entiteiten en het uitvoeren van herstructureringen om efficiëntie te bevorderen en kosten te besparen.

Het zoeken naar financieringsmiddelen voor investeringen en herfinancieringen is een cruciale stap voor bedrijven om groei te realiseren. Ons team staat klaar om financieringsoplossingen te vinden die passen bij de behoeften van de onderneming en om financieringsdossiers samen te stellen die voldoen aan de eisen van geldverstrekkers.

Daarnaast bieden we begeleiding bij het proces van overnemen en overlaten van ondernemingen. Of het nu gaat om fusies, overnames, verkoop van activa of management buy-outs, wij bieden deskundig advies en ondersteuning om een soepele overgang te garanderen.

In tijden van financiële moeilijkheden, zoals bij faillissement of gerechtelijke reorganisatie, bieden wij ook bijstand. Ons team kan helpen bij het beoordelen van de situatie, het vinden van oplossingen en het begeleiden van het bedrijf door het herstructureringsproces.

Daarnaast streven we ernaar om bedrijven te helpen bij het opstellen van haalbaarheidsstudies en ondernemingsplannen. Door grondige analyses en planning kunnen we de levensvatbaarheid van projecten evalueren en de strategieën ontwikkelen die nodig zijn voor succes op lange termijn.

Financiële rapportering vormt de basis voor effectieve bedrijfssturing. We bieden advies en begeleiding bij het opstellen van budgetten, periodieke budgetrapportage en het ontwikkelen van bedrijfsrapporten, dashboards, scorecards en KPI's. Deze instrumenten helpen bedrijven om strategieën om te zetten in meetbare plannen en acties, waardoor ze hun prestaties kunnen verbeteren en hun doelstellingen kunnen behalen.

Maak een afspraak met Het Financieel Huis voor meer informatie.

Een verzekeringsaudit is een grondige beoordeling van de verzekeringsbehoeften, dekkingen en polissen van een individu, bedrijf of organisatie. Het doel van een verzekeringsaudit is om ervoor te zorgen dat de verzekeringsportefeuille adequaat is afgestemd op de risico's waaraan de verzekerde blootstaat, en om eventuele hiaten of overlappingen in de dekking te identificeren.

Tijdens een verzekeringsaudit zal een deskundige, zoals een verzekeringsadviseur of -makelaar, de bestaande verzekeringspolissen en documentatie doornemen, evenals de specifieke activiteiten, eigendommen en verantwoordelijkheden van de verzekerde. Ze zullen de huidige dekkingen analyseren om te bepalen of deze voldoende zijn om potentiële risico's te dekken, en ze zullen ook kijken naar eventuele hiaten in de dekking die moeten worden aangepakt.

Daarnaast zal een verzekeringsaudit ook de kosten van de huidige polissen evalueren in verhouding tot de geboden dekking en zal worden bekeken of er mogelijkheden zijn om de dekking te optimaliseren of kosten te verlagen.

Het resultaat van een verzekeringsaudit is meestal een gedetailleerd rapport met aanbevelingen voor eventuele wijzigingen of verbeteringen die moeten worden aangebracht in de verzekeringsportefeuille van de verzekerde. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat bepaalde dekkingen worden toegevoegd, verwijderd of aangepast om beter aan te sluiten bij de huidige behoeften en omstandigheden van de verzekerde.

Over het algemeen biedt een verzekeringsaudit gemoedsrust door ervoor te zorgen dat de verzekerde goed beschermd is tegen potentiële risico's, terwijl tegelijkertijd eventuele inefficiënties of overtollige kosten worden geïdentificeerd en aangepakt.

Wanneer je je verzekeringsportefeuille onder de loep neemt, komen verschillende belangrijke aspecten aan bod. Allereerst is het essentieel om al je lopende verzekeringspolissen te inventariseren. Dit betekent dat je alle documentatie en bijzondere voorwaarden zorgvuldig registreert. Vervolgens is het belangrijk om de verhouding tussen premies en de kwaliteit van de dekking te evalueren. Hierbij kijk je naar wat je betaalt in vergelijking met wat je ervoor terugkrijgt. Je krijgt een beknopte uitleg over wat elke verzekering inhoudt en waarom het relevant is voor jouw bedrijf. Daarnaast worden de premies per waarborg opgesomd, zodat je een duidelijk overzicht hebt van de kosten. We kijken samen naar alle mogelijke verzekeringen die voor jouw bedrijf relevant kunnen zijn en bespreken de eigen risico's die gelden per verzekeringscontract.

Ook bekijken we de schadestatistieken per verzekeringstak om te zien hoe jouw bedrijf heeft gepresteerd op dit gebied. Op basis van jouw bedrijfsactiviteiten doen we aanbevelingen voor eventuele aanvullende verzekeringen die passend kunnen zijn. Verder controleren we of de dekkingslimieten en verzekerde kapitalen nog steeds voldoende zijn en vragen we naar mogelijke toekomstige wijzigingen in jouw bedrijf, zodat we hierop kunnen anticiperen. Deze grondige analyse heeft als doel om jouw verzekeringsportefeuille te optimaliseren en ervoor te zorgen dat je goed beschermd bent tegen mogelijke risico's.

Deze audit wordt uitgevoerd door een FSMA erkend verzekeringstussenpersoon. Je kan tevens ook een verzekeringsaudit vragen van je prive verzekeringen.

Juridische ondersteuning en eerste lijnsadvies of -bijstand zijn essentiële diensten die ondernemers, bedrijven en organisaties helpen bij het omgaan met juridische kwesties en het verkrijgen van advies over juridische vraagstukken.

Deze dienstverlening omvat in de eerste plaats het bieden van directe ondersteuning en advies bij juridische vragen en problemen. Het kan gaan om een breed scala aan juridische kwesties, zoals contractenrecht, arbeidsrecht, familierecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, intellectueel eigendomsrecht, enzovoort. Het doel van eerste lijnsadvies is om klanten snel en efficiënt te voorzien van juridisch advies dat hen in staat stelt om de juiste stappen te ondernemen.

Juridische ondersteuning omvat ook het bieden van begeleiding bij het opstellen, interpreteren en naleven van juridische documenten en contracten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat juridische professionals contracten opstellen, beoordelen of herzien om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de belangen van de cliënt beschermen.

Daarnaast omvat juridische ondersteuning vaak het vertegenwoordigen van cliënten in bepaalde juridische procedures, zoals bemiddeling, arbitrage of gerechtelijke procedures. Dit kan variëren van het vertegenwoordigen van cliënten in rechtszaken tot het oplossen van geschillen buiten de rechtbank.

Over het algemeen is het doel van juridische ondersteuning en eerste lijnsadvies om klanten te helpen bij het begrijpen van hun juridische rechten en plichten, hen te begeleiden bij het nemen van beslissingen en acties die in overeenstemming zijn met de wet, en hen te beschermen tegen juridische risico's en geschillen.

Als zelfstandige, bedrijfsleider of beoefenaar van een vrij beroep is het van cruciaal belang om goed advies in te winnen. Bij Het Financieel Huis vind je aangesloten juristen en advocatenkantoren die je op het juiste moment kunnen begeleiden, zowel reactief als preventief.

Heb je behoefte aan een juridische oplossing of wil je spreken met een expert op dit gebied? Neem dan contact op met een advocaat via Het Financieel Huis en kies voor advies waar je op kunt vertrouwen.

Conflictmanagement & -bemiddeling

In elk aspect van ons leven, van persoonlijke relaties tot zakelijke samenwerkingen, komen conflicten voor. Deze conflicten zijn vaak een natuurlijk gevolg van menselijke interacties en de complexiteit van organisaties. Hoewel conflicten uitdagend kunnen zijn, bieden ze ook kansen voor groei en ontwikkeling. Bij Het Financieel Huis bieden we daarom conflictmanagement en -bemiddeling aan om individuen en organisaties te helpen effectief om te gaan met conflicten en deze om te zetten in positieve verandering.

Onze dienstverlening richt zich op het begeleiden en adviseren van mensen en organisaties bij het ontwikkelen van strategieën om met conflicten om te gaan. Dit omvat het implementeren van een omgeving die conflicten constructief aanpakt en het interveniëren bij conflicten die dreigen te escaleren. We streven ernaar om zowel mensen als organisaties te versterken in hun vermogen om effectief met elkaar om te gaan.

Als erkende bemiddelaars en procesbegeleiders nemen we een onpartijdige houding aan om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zich gehoord en betrokken voelen. We bieden een veilige ruimte waarin conflicten kunnen worden besproken en opgelost, met als doel een win-winsituatie te bereiken waarin alle partijen tevreden zijn met de uitkomst.

Onze aanpak is ontwikkelingsgericht en waarderend, waarbij we kijken naar wat er goed gaat en wat er aanwezig is in plaats van te focussen op wat er misgaat. Door gezamenlijk aan een oplossing te werken, wordt de relatie tussen betrokkenen niet alleen hersteld, maar vaak zelfs versterkt.

Bemiddeling gaat verder dan simpelweg een compromis sluiten; het gaat om het creëren van duurzame samenwerkingsrelaties op basis van gelijkwaardigheid en respect voor verschillen. Daarom is het essentieel dat alle belanghebbenden deelnemen aan het proces, omdat conflicten vaak meer mensen en aspecten van een organisatie beïnvloeden dan aanvankelijk gedacht.

Bij Het Financieel Huis geloven we dat conflicten niet alleen uitdagingen zijn, maar ook kansen bieden voor groei en verbetering. Onze conflictmanagement- en bemiddelingsdiensten zijn ontworpen om mensen en organisaties te helpen deze kansen te benutten en positieve verandering te realiseren.

Neem contact op met ons voor meer informatie.

Als ondernemer, maar evenzeer als de beoefenaar van een vrij beroep begrijpen we dat het belangrijk is om een sterke online aanwezigheid te hebben en effectieve communicatiekanalen te onderhouden. Daarom bieden we begeleiding en ondersteuning om je te helpen je online aanwezigheid te optimaliseren en je communicatiestrategie te verbeteren.

Onze dienst richt zich op verschillende aspecten van online aanwezigheid en communicatie, waaronder:

Website-optimalisatie: We helpen je bij het verbeteren van je website om een professionele uitstraling te creëren, de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en de conversie te verhogen. Wij kunnen tevens een integrale online en CRM oplossing bieden via ODOO met alle mogelijkheden die deze geweldige as a service software biedt.

Sociale media management en content creatie: We bieden begeleiding bij het opzetten en beheren van sociale media-accounts, het ontwikkelen van een contentstrategie en het vergroten van je bereik en betrokkenheid op sociale media platforms. 

E-mailmarketing: We ondersteunen je bij het opzetten van effectieve e-mailmarketingcampagnes, het opbouwen van een mailinglijst en het creëren van waardevolle content om je publiek te betrekken en te converteren.

Online personal branding en reputatiemanagement: We helpen je bij opzetten en het monitoren en beheren van je online reputatie, het reageren op feedback en het opbouwen van een positieve merkperceptie.

Door onze expertise en begeleiding op het gebied van online aanwezigheid en communicatie, kun je je bedrijf beter positioneren in de digitale wereld, meer klanten aantrekken en je concurrentiepositie versterken.

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we je kunnen helpen om je online doelen te bereiken en je bedrijf te laten groeien!

Welkom bij onze begeleidingsservice voor ondernemers en bedrijven in moeilijkheden.

Het ondernemerschap kent zijn uitdagingen en soms kunnen bedrijven in zwaar weer belanden. Of het nu gaat om financiële problemen, operationele uitdagingen of andere moeilijkheden, wij zijn er om te helpen.

Onze ervaren adviseurs begrijpen de complexiteit van zakelijke problemen en bieden op maat gemaakt advies en begeleiding om je bedrijf weer op de rails te krijgen. We werken samen met jou om de kernproblemen te identificeren, strategieën te ontwikkelen voor herstel en groei, en praktische stappen te zetten om veranderingen door te voeren.

Of je nu een klein bedrijf runt of een grote onderneming leidt, onze begeleidingsservice is ontworpen om je te ondersteunen tijdens moeilijke tijden. We streven ernaar om een vertrouwelijke en ondersteunende omgeving te bieden waarin je openlijk kunt praten over je uitdagingen en waarin we samen kunnen werken aan oplossingen.

Tevens kunnen wij een kredietdossier samenstellen en al dan niet samen met een van onze partners overgaan tot het ophalen van de noodzakelijk fondsen. We hebben in het verleden al heel wat ondernemers en bedrijven mogen helpen bij het ophalen van vers kapitaal. Ook voor de ondernemer kunnen we alternatieven naast de standaard bancaire kanalen voorstellen met een stevig onderbouwd dossier te kunnen voorleggen.

Neem vandaag nog  contact op met Het Financieel Huis om te ontdekken hoe we je kunnen helpen om je bedrijf weer op de juiste koers te krijgen.

Onafhankelijke productbemiddeling is een essentieel aspect binnen de wereld van financiële producten. Bij onafhankelijke productbemiddeling wordt de nadruk gelegd op het vinden van de beste oplossing voor de klant, los van enige verplichtingen of belangen van specifieke financiële instellingen of adviseurs.

Het belangrijkste voordeel van onafhankelijke productbemiddeling is de transparantie en objectiviteit die het biedt. Het stelt klanten in staat om te profiteren van een breder scala aan opties en om producten te kiezen die het beste aansluiten bij hun specifieke behoeften en doelstellingen. Omdat onafhankelijke bemiddelaars niet gebonden zijn aan specifieke financiële instellingen, kunnen ze klanten voorzien van een eerlijk advies dat gebaseerd is op hun individuele situatie.

Bij onafhankelijke productbemiddeling staat de klant altijd centraal. Dit betekent dat het belang van de klant voorop staat bij het selecteren van financiële producten en het verstrekken van advies. Onafhankelijke bemiddelaars streven ernaar om de beste deals te vinden en ervoor te zorgen dat klanten volledig geïnformeerd zijn over de producten die ze overwegen.

Of je nu op zoek bent naar een verzekering, een hypotheek, een belegging of een ander financieel product, onafhankelijke productbemiddeling biedt de zekerheid dat je advies ontvangt dat volledig is afgestemd op jouw behoeften en doelstellingen. Het is een waardevolle service die klanten helpt om weloverwogen financiële beslissingen te nemen en hun financiële welzijn te waarborgen.

Neem contact op met Het Financieel Huis en wij zorgen ervoor dat je per direct bij de juiste expert (en financieel tussenpersoon) terecht komt.

Ben je op zoek naar manieren om de efficiëntie van je bedrijfs- en administratieve processen te verbeteren?

Bij Het Financieel Huis bieden we een dienst aan voor de automatisering van deze processen. Met onze automatiseringsdienst helpen we je om repetitieve taken te stroomlijnen en te automatiseren, waardoor je kostbare tijd en middelen bespaart. Of het nu gaat om het beheren van facturering, het verwerken van betalingen, het genereren van rapporten of het bijhouden van voorraad, onze oplossingen kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van jouw bedrijf.

Door gebruik te maken van geavanceerde software en technologieën, kunnen we workflows optimaliseren, fouten verminderen en de algehele productiviteit verhogen. Bovendien bieden we ondersteuning en training om ervoor te zorgen dat je team vol vertrouwen kan werken met de nieuwe geautomatiseerde systemen. We streven ernaar om je bedrijf te helpen groeien door het maximaliseren van efficiëntie en het vrijmaken van waardevolle middelen die elders kunnen worden ingezet.

Bij Het Financieel Huis streven we ernaar om onze klanten te voorzien van geïntegreerde oplossingen die voldoen aan al hun behoeften op het gebied van bedrijfsmanagement, administratie en boekhouding. Daarom zijn we trots om samen te werken met Teamleader en ODOO, twee toonaangevende softwareplatforms die bedrijven helpen om hun activiteiten te stroomlijnen en te optimaliseren.

Met Teamleader bieden we een gebruiksvriendelijk platform aan voor CRM, projectmanagement en facturering. Dit stelt onze klanten in staat om hun klantrelaties te beheren, projecten efficiënt uit te voeren en factureringen nauwkeurig bij te houden, allemaal vanuit één geïntegreerde omgeving.

Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om ODOO volledig op te zetten en te integreren. ODOO is een alles-in-één softwareplatform dat een breed scala aan zakelijke toepassingen biedt, waaronder CRM, boekhouding, voorraadbeheer, HR en meer. Met ODOO kunnen onze klanten al hun bedrijfsprocessen centraliseren en automatiseren, waardoor ze efficiënter kunnen werken en betere resultaten kunnen behalen.

Naast onze samenwerking met Teamleader en ODOO, werken we ook nauw samen met gerenommeerde boekhoudkantoren die beschikken over een uitgebreid arsenaal aan tools om administratieve en fiscale verplichtingen vlot en kostenefficiënt te laten verlopen. Deze partners kunnen onze klanten voorzien van deskundig advies en ondersteuning op het gebied van boekhouding, belastingen en financiële rapportage, waardoor ze kunnen voldoen aan alle wettelijke vereisten en hun bedrijf succesvol kunnen laten groeien.

Met onze geïntegreerde oplossingen en samenwerkingen streven we ernaar om onze klanten te helpen bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering en het bereiken van duurzaam succes.

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we je kunnen helpen bij de automatisering van jouw bedrijfs- en administratieve processen.

Bij Het Financieel Huis bieden we een uitgebreide dienst voor vastgoedportefeuille audit en vastgoedplanning. Of je nu een vastgoedbelegger bent, een vastgoedontwikkelaar of een bedrijf met vastgoedactiva, onze expertise staat tot je beschikking om je vastgoedportefeuille te optimaliseren en je vastgoedstrategie te versterken.

Met onze vastgoedportefeuille audit analyseren we grondig je bestaande vastgoedbezittingen en -investeringen. We beoordelen de prestaties van elk eigendom, identificeren mogelijke risico's en kansen, en evalueren de algehele waarde en rendabiliteit van je vastgoedportefeuille. Deze grondige audit stelt ons in staat om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen voor het optimaliseren van je portefeuille en het maximaliseren van je rendement op investeringen.

Daarnaast bieden we ook uitgebreide vastgoedplanningdiensten aan. Samen met jou ontwikkelen we een strategische vastgoedplanning die aansluit bij je langetermijndoelstellingen en je helpt om je vastgoedportefeuille effectief te beheren en te laten groeien. Of je nu wilt uitbreiden, diversifiëren, herontwikkelen of je portefeuille wilt herstructureren, wij zijn er om je te begeleiden en te ondersteunen bij elke stap van het proces.

Met onze vastgoedportefeuille audit en vastgoedplanningdiensten streven we ernaar om je te voorzien van de inzichten, strategieën en ondersteuning die je nodig hebt om succesvol te zijn in de complexe wereld van vastgoedinvesteringen. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we je kunnen helpen om je vastgoedportefeuille te optimaliseren en je vastgoedstrategie te versterken.

Klik hier om contact op te nemen.

Welkom bij onze virtuele assistentie dienst!

Heb je ooit gewenst dat je meer tijd had om je te concentreren op de kernactiviteiten van je bedrijf, in plaats van je bezig te houden met tijdrovende administratieve taken? Dat is waar onze Virtuele Assistenten in beeld komen.

Onze virtuele assistenten staan klaar om je te helpen met een breed scala aan taken, waaronder administratieve ondersteuning, agendabeheer, klantenservice, e-mailbeheer, social media management en meer. Of je nu een drukke ondernemer bent die wat extra hulp nodig heeft, een groeiend bedrijf dat efficiëntie wil maximaliseren, of gewoon iemand die wat meer balans wil tussen werk en privéleven, onze virtuele assistenten zijn er om je te ontlasten.

Met onze professionele en ervaren Virtuele Assistenten kun je erop vertrouwen dat je taken snel en nauwkeurig worden uitgevoerd, zodat jij je kunt richten op wat echt belangrijk is: het laten groeien van je bedrijf. Bovendien zijn deze mensen een stuk efficiënter dan jezelf in bepaalde taken. Denk bijvoorbeeld ook aan het voeren van je pre-boekhouding zodat alles goed en tijdig wordt aangeleverd aan je boekhouder wat vaak ook een kostenbeparing met zich meebrengt en je ten allentijde inzicht kan hebben in up to date cijfers over jouw onderneming. Een ontzorging die bijzondere waarde heeft.

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe onze virtuele assistenten je kunnen helpen om je zakelijke doelen te bereiken en meer gemoedsrust te krijgen. 

Maak een afspraak met een ondernemerscoach en start met ondernermsbegeleiding.

COACHING EN BEGELEIDING VOOR PROFESSIONALS

Ontdek de waarde van ondernemerscoaching en begeleiding.

Waarom is het belangrijk om eerst te inventariseren en registreren? Een helder overzicht en inzicht in financiële zaken zijn essentieel voor zowel gemoedsrust op korte termijn als succesvol ondernemerschap op lange termijn.

Onze coaching en begeleiding bieden een persoonlijk traject dat start met een grondige inventarisatie van je (gezins-)vermogen en rekening houdt met je doelstellingen. Vervolgens worden deze doelstellingen getoetst op haalbaarheid, waarna een concreet actieplan wordt opgesteld om zowel je persoonlijke als zakelijke doelen te verwezenlijken.

Dit traject is een unieke samenwerking tussen jou als ondernemer en je coach, waarbij alle aspecten van je bedrijf en persoonlijke leven bespreekbaar zijn. Onze totaalaanpak omvat niet alleen vermogensopbouw en financiële geldstromen, maar ook het familiaal vermogensrecht en fiscale aspecten.

Waar beginnen we? We starten met het implementeren van quick-wins na een grondige analyse van de inventarisatie. Dit kan variëren van het aantrekken van meer klanten tot het optimaliseren van interne processen binnen je organisatie. We richten ons op wat het meest cruciaal is voor jou en je onderneming.

14 mrt 2023
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Een aandeel en een obligatie zijn beide financiële instrumenten die door bedrijven en overheden worden uitgegeven om geld op te halen.

07 mrt 2023
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Duurzaam vastgoed wordt steeds belangrijker in de huidige maatschappij. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de impact van vastgoed op het milieu en kiezen voor duurzame oplossingen. Maar hoe ziet de toekomst eruit voor duurzaam vastgoed? In deze blogpost bespreken we enkele trends en ontwikkelingen die we kunnen verwachten.

06 feb 2023
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Geld is in essentie een ruilmiddel dat mensen gebruiken om waarde uit te wisselen. Als je waarde levert aan anderen, bijvoorbeeld door producten of diensten te leveren die ze nodig hebben of willen hebben, dan zullen ze bereid zijn om daarvoor te betalen. Dit kan resulteren in het genereren van inkomsten en het verdienen van geld.

12 apr 2022
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Als je betalingsproblemen ervaart, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen om de situatie op te lossen. 

06 jul 2020
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Het corona virus veroorzaakt financiële stress bij veel mensen en hun gezin. Heb jij mensen die voor jouw bedrijf werken? Heb je mensen in loondienst of heb je een aantal freelancers die (grotendeels) voor jou aan het werk zijn (of waren)? Hoe reageren ze op de mogelijke economische terugval en bijgevolg ook de gevolgen op hun persoonlijke financiële situatie? Hebben ze (terecht) de schrik te pakken dat hun job misschien niet meer zo zeker is? Vrezen ze minder te kunnen werken en bijgevolg ook minder te verdienen? En hoe is het gesteld met jouw mate van financieel welbehagen?

08 apr 2020
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Als zelfstandige of bedrijfsleider keer je jezelf vaak te weinig of zelfs geen loon uit (in moeilijkere periodes) en leef je (deels) van je spaargeld. Dit is uiteraard geen houdbare en gezonde situatie. Het probleem van "onvoldoende" te hebben, is dat iets dat steeds terugkomt? Zijn het bepaalde periodes of is het een constant en dringend probleem dat zich opdringt om per direct aan te pakken? In wat volgt spreken we niet over je zaak, maar over je kostenpatroon binnen je persoonlijk leven, binnen je gezinssituatie. Uiteraard is de makkelijkste manier om toe te komen, meer inkomsten te realiseren. Dit onderwerp behandelen we in andere blogposts.

22 mrt 2020
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Momenteel worden verschillende termen door elkaar gebruikt.

Het is niet altijd meteen duidelijk wat nu bedoeld wordt met tijdelijk werkloos, economisch werkloos, technisch werkloos, werkloos door overmacht...

16 dec 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Als jij zelfstandige bent, dan koos je waarschijnlijk zeer bewust voor jouw dienst of product. Bewust kiezen voor een leven als ondernemer kan meerdere redenen hebben, die heel persoonlijk zijn. Misschien ben je ergens door gepassioneerd, misschien wil je een mooi inkomen verwerven, misschien koos je voor een leuke work/life balance, …  Vul gerust aan hoe dat voor jou is. Bekijk dan eens vanop afstand of dit nog klopt voor jou. Voel je nog steeds de passie voor wat je doet, zonder dat je ergens aan twijfelt? Verdien je goed je boterham?  Ervaar je vrijheid qua werkuren? Zo nee, what went wrong?

16 dec 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Studies tonen aan dat empathie in het bedrijfsleven meer succes heeft.

Voor meer informatie ga naar www.ondernemersbegeleiding.be - een initiatief van Het Financieel Huis.