Pensioensparen via een rekening of een verzekering?

Home » Blog » Pensioensparen via een rekening of een verzekering?
20 nov 2018
Particulieren - Pensioen

Pensioensparen via een rekening of een verzekering?

We naderen weer het einde van het jaar en tal van financiële instellingen brengen hun marketingmachine in een versnelling om klanten aan te zetten te beginnen met pensioensparen. Wat goed is!

Pensioensparen is nu eenmaal bijzonder interessant voor om het even wie die Belgisch staatsburger is, belastingplichtig en inkomen verwerft.

Niet in het minst omwille van het feit dat al decennia de staat de mogelijkheid biedt om individueel mét overheidssteun (nvdr . belastingvoordeel van 30 % en 0 % taks) een appeltje voor de dorst op te bouwen voor na de loopbaan. Het wettelijk pensioen alléén volstaat al lang niet meer immers om de levensstandaard die men gewoon is, te behouden.

Maar dan stelt zich de vraag: “hoe, waar, wanneer, waarom, …” 

Bankbedienden zullen u wat graag aan het loket vriendelijk te woord staan met het meestal kortstondige advies om aan pensioensparen te beginnen doen bij hen omdat er voldoende centjes op uw rekening staan en dat u nu nog de mogelijkheid heeft om met terugwerkende kracht over het hele voorbije jaar 30% belastingvoordeel te kunnen verzilveren.

Veelal gaat men dan impulsief in op dat aanbod zonder zich te realiseren hoe het een en ander werkt.

Pensioensparen kan men op 2 manieren,

ttz. of “bancair pensioensparen”(= pensioenspaarrekening) of via een verzekeringsmaatschappij (= pensioenspaarverzekering

Op het eerste zicht lijken ze gelijkaardig doch er zijn grote verschillen die men best in ogenschouw neemt vooraleer 960 € (het maximum inlegbaar bedrag/jaar met volledige 30 % belastingvoordeel) te deponeren voor het “goede doel” (u zélf).

Enkel het belastingvoordeel en de 0% taks zijn de overeenkomstige eigenschappen tussen de pensioenspaarrekening (middelenverbintenis waarbij de bank zich ertoe verbindt om als “een goed huisvader” zo goed mogelijk uw centjes te beheren) en de pensioenspaarverzekering (resultaatsverbintenis).

Wat kan een pensioenspaarverzekering méér bieden ?

  • Vrije keuze van eerste begunstigde(n) en tweede begunstigde(n) mits de eerste begunstigde(n) of wettelijk samenwonend/ huwelijkspartner of eerste of tweede graadsbloedverwant(en) is/ zijn
  • In tegenstelling tot de pensioenspaarrekening kan men aan successieplanning doen
  • De pensioenspaarverzekering is flexibel in die zin dat men beleggingsmatig een mix kan maken van tak 21 en tak 23 waarbij het tak 23-gedeelte beheerd wordt door gereputeerde vermogensbeheerders bij wie de verzekeringsmaatschappij klant is en dus om rekenschap en verantwoording mag vragen wat de resultaten betreft.
  • Optioneel bijkomende risicodekkingen zijn hier wél mogelijk, zoals premievrijstelling (het feit dat de maatschappij voor de klant verder spaart in geval van arbeidsongeschiktheid en dientengevolge inkomensverlies) of “gewaarborgd inkomen” of “overlijdenskapitaal” ….
  • In tegenstelling tot de pensioenspaarrekening ook waarbij de éénmalige anticipatieve heffing nog steeds door vadertje staat wordt berekend op basis van een fictieve jaarlijks gekapitaliseerde rentevoet van 4,75 %, ziet het er toch helemaal anders uit bij de pensioenspaarverzekering.

 

Stof tot nadenken me dunkt om zich goed te informeren vooraleer in te gaan op om het even welk voorstel om aan pensioensparen te doen.  Uw aanvullend pensioen is te belangrijk om het aan het toeval over te laten, niet ? 

Dit blogbericht werd aangeleverd door Dirk De Smedt.

 

Gepost door: stijn