Blog

Home » Blog
31 dec 2017
Particulieren - Pensioen

Het nieuwe jaar brengt ook een aantal wijzigingen met zich mee. Dit keer een positieve maatregel voor je portefeuille maar opgepast want stort je teveel, dan daalt je rendement. Een uitgekiemde strategie om mensen meer te laten sparen en hen zelf tot op een bepaald niveau minder fiscaal voordeel te laten genieten dan voorheen?

31 dec 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

In het Zomerakkoord van 2017 werd een daling van de vennootschapsbelasting naar voor geschoven en goedgekeurd, dit zou de concurrentiekracht van de ondernemingen moeten ondersteunen, maar wat is nu het gevolg voor jouw onderneming? Wat is het gevolg voor de kleine KMO en bedrijfsleider die werkt met passie en bezieling zonder zich een deftig inkomen uit te (kunnen) keren? Strooit men zand in de ogen van de kleine ondernemer door het rooskleurig tarief van 20% in de verf te zetten en lijkt men een grote wortel voor te houden om de ezels te laten lopen? Want tussentijds zwijgt men wel over de reeks voorwaarden waaraan je moet voldoen. Het begint er zelfs sterk op te lijken dat de overheid ook de oprichting van een vennootschap ontmoedigt, dit om zelfstandigen in de personenbelastingen te houden?

25 dec 2017
Particulieren - Advies

Net zoals vermageren, is financieel succesvol zijn iets dat bij velen naar bovenkomt bij het maken van de goede voornemens voor het nieuwe jaar. Fantastisch dat je dat als voornemen maakt (of hebt gemaakt), maar hoe ga je je doel opsplitsen in een reeks stappen om het te bereiken? Welke stappen ga je ondernemen om je leven meer rijker te maken en toch je vermogen ta laten groeien?