Blog

Home » Blog
27 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

In dit artikel gaan we beknopt in op de werking van de geldmarkt en hoe vraag en aanbod van geld een cruciale rol in spelen in de totstandkoming van de marktrente maar dat is niet wat u krijgt als consument. Tarief en rente zijn verschillende begrippen.

27 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Sparen

In België staan twee instellingen in voor de beschermingsregeling. Om de tegoeden van de spaarders, beleggers en bepaalde verzekeringsnemers te beschermen, is een beschermingsregeling uitgewerkt die deel uitmaakt van een financieel veiligheidsnet. Dit vangnet moet een garantie bieden aan personen die verliezen zouden lijden indien een financiële instelling in gebreke zou blijven.

26 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

Laten we van start gaan met even toe te lichten wat een IPT is. Een Individuele Pensioentoezegging of IPT is een Belgische pensioensvoorziening in de tweede pijler. Met andere woorden, gefinancierd door de werkgever. In tegenstelling tot een groepsverzekering kan een IPT op hoofde van één persoon worden afgesloten, vandaar de naam. Voor de rest zijn er weinig verschillen. Indien u vastgoed koopt of een verbouwing of verandering wil doen aan uw woning dan kan u een deel van de opgebouwde reserve opvragen en hier prive gebruik van maken.

26 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

Uw aanvullend pensioen gebruiken voor de financiering van vastgoed is enkel mogelijk indien u vastgoed wenst te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen.

26 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

Op 1 februari 2017 worden nieuwe regels van kracht voor crowdfundingplatformen. Dergelijke platformen die investeringen in een onderneming mogelijk maken, moeten een vergunning aanvragen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ze moeten zich ook houden aan bepaalde gedragsregels.

26 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Sparen

De MiFID-richtlijn: beleggen in financiële producten. Dit artikel bevat een overzicht en geen exhaustieve beschrijving van de rechten die de MiFID-richtlijn aan de consumenten verleent. Voor meer informatie kan u op de links klikken.

25 feb 2017
Particulieren - Investeren

Heeft u twijfels over een aanbieder van financiële diensten of over een aanbieder van investeringsprojecten? U wil nagaan of een natuurlijk persoon of onderneming financiële diensten of producten mag aanbieden?

24 feb 2017
Particulieren - Beleggen

Wat zijn afgeleide producten? Een afgeleide is een product waarvan de prijs afhankelijk is van diens onderliggende waarde. Het is een contract tussen twee of meerdere partijen gebaseerd op een bepaalde onderliggende waarde (asset). 

23 feb 2017
Particulieren - Beleggen

Om te weten of ECA of Euro Cost Averaging iets voor u is moet u eerst weten wat het is. Het is een investeringstechniek om een vast bedrag, ongeacht de prijs van de belegging aan te wenden volgens een vastgelegd schema om zo een betere belegging te doen en de markt te kunnen kloppen. Want wat is het beste moment om in te stappen?

22 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Lenen

Koppelverkoop blijft verboden wanneer één bestanddeel ervan een financiële dienst is en verricht wordt door één onderneming of door ondernemingen handelend met een gemeenschappelijke bedoeling. Maar allereerst, wat is het verschil tussen koppelverkoop en gebundelde verkoop?

22 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

Een goede thuis vinden voor uw (toekomstig) spaargeld is zoveel makkelijker en beter als u een plan heeft. Met een plan weet u hoeveel u kan sparen, hoeveel u effectief spaart en kan u de evolutie opvolgen en bijsturen in functie van uw mogelijkheden, plannen en verdere uitdagingen. Maak zelf uw plan, u zal er uit leren. 

21 feb 2017
Particulieren - Verzekeren

Als u op het punt staat om een nieuwe verzekering aan te gaan of om te veranderen van maatschappij, product of tussenpersoon, dan is het interessant om het onderstaande even door te nemen. Weet wat u koopt door uzelf goed te informeren. Ook bij een "impuls aankoop" van verzekeringen moet u zich informeren alvorens hier zo maar op in te tekenen.

21 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

De volgende landen maken deel uit van de Europese Economische Ruimte:

20 feb 2017
Particulieren - Verzekeren

In principe altijd. Verzekeringen, het afdekken van uw risico's is te belangrijk om over te laten aan "ik wil de goedkoopste online polis op de markt"-denken. Wat niet wil zeggen dat dergelijke nieuwe mogelijkheden geen aanvulling kunnen zijn binnen uw advies- en onderzoekstraject.

19 feb 2017
Particulieren - Sparen

Indien u schulden heeft die u moeilijk onder controle kan houden dan weegt dit op uw leven, denken en dat uit zich ook in uw dagelijkse handelingen en gedragingen. Lees meer over hoe u uw schulden zo kan organiseren zodat u deze versneld kan afbouwen. Zal het een inspanning vragen? Uiteraard!

18 feb 2017
Particulieren - Investeren

Investeren of beleggen, het kan een taak zijn die u niet op u wil nemen, mede omdat u er misschien totaal geen voeling mee heeft en er al helemaal geen tijd in wil investeren. Want dat is investeren, tijd en geld vrijmaken om een rendement te behalen. De tijd om de beste oplossingen te vinden en ze op te volgen. Het kapitaal om geldstromen op gang te brengen en meerwaarde te kunnen realiseren. Dus hoe beslist u dan wat te kopen en wat te doen? Hulp inroepen?

17 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

Als u investeringen koopt kan u nooit met 100% zekerheid weten hoe ze zullen presteren of hoeveel het werkelijk rendement is na de investeringsperiode. De return die u krijgt is opgebouwd uit verschillende componenten en wordt bepaald door tal van variabelen. Door het spreiden van uw vermogen over verschillende investeringen of diversifiëren kan u uw riscio beperken.

15 feb 2017
Particulieren - Investeren

Om te beleggen op de beurs moet u niet altijd voor uw computer zitten, een aankoop- en verkooporder zetten met een limiet (of markt) werkt perfect. Maar de meer actieve trader kent toch graag de openingsuren van de verschillende markten. Onderstaande openingstijden zijn voor courante producten zoals aandelen. Afgeleide producten worden kunnen mogelijk ook op nadere momenten verhandeld worden buiten de normale beurstijden. Voor een volledig overzicht van alle openingstijden, neemt u een kijkje op deze pagina.

14 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Verzekeren

Bij bedrijfsschade komt heel wat kijken. Door het niet kunnen uitoefenen van uw activiteiten ingevolge schade, zal u waarschijnlijk een verlies lijden. U kan dit risico afdekken door een verzekering af te sluiten bij bedrijfsschade. Zo kan u een daling in het bedrijfsresultaat opvangen, het kan een welgekomen dekking zijn als het gedekt schadegeval zich voordoet. 

14 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Opstartbegeleiding

Startende ondernemers, maar ook bedrijven die willen groeien hebben nood aan kapitaal en dat is niet altijd even makkelijk te vinden. Hier krijgt u een overzicht van enkele instanties, organisaties die u kunnen helpen.

14 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

In de media horen we vaak spreken over de rente maar over welke rente spreekt men dan eigenlijk? De rente op uw spaarboekje of het tarief dat u betaalt op uw lening zijn beiden verbonden aan bepaalde rentevormen. Hieronder krijgt u een beknopte introductie tot de verschillen.

12 feb 2017
Particulieren - Sparen

Even de tijd nemen om na te denken over uw geld zal echt renderen en u mogelijk duizenden euro's per jaar besparen of bijkomend opbrengen. Deze centen kan u dan weer gebruiken om schulden sneller af te bouwen, pensioen op te bouwen, iets leuks doen... 

11 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

Om te weten welke adviseurs u kan contacteren via Het Financieel Huis leest u volgend artikel. U kan terecht bij uw lokale makelaar of adviseur en toch genieten van de volledige aanpak van een grote onafhankelijke organisatie. 

 

10 feb 2017
Particulieren - Advies

Om dat te weten moet u eerst weten wat een onafhankelijk bankmakelaar is want dit statuut en het beroep bestaan immers nog niet zo lang.

09 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

Het rapport bespreekt de vastgoedmarkt in detail, ieder jaar is dit rapport iets om naar uit te kijken omdat het boordevol interessante informatie staat voor de (toekomstige) vastgoedinvesteerder.

08 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

Download de aanvraagforumulieren met betrekking tot de kinderbijslag via deze links.

07 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

Een overzicht van de verschillende kinderbijslagfondsen kan u in hier terugvinden.

06 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

Famifed, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag maakt het mogelijk om online een berekening te maken.

05 feb 2017
Particulieren - Pensioen

De toezichthouder, FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), publiceerde recent een Q&A voor de aanvullende pensioenconsument (tweede pensioenpijler). Een aanvullend pensioen is het extra pensioen dat u indien gewenst bovenop het wettelijk pensioen kan opbouwen.

04 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Opstartbegeleiding

Publireportage - Assist Asia. Sinds 1995 hebben Belgisch zakenman Georges Baekelmans en zijn zaken- en levenspartner Ambiga Baekelmans verscheidene succesvolle lokale en internationale bedrijven in Chennai, India opgericht en geleid.

03 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

Het is een persoonlijk afgestemd plan, dat vanuit een inventaris van uw (gezins-)vermogen en rekening houdend met uw doelstellingen getoetst op hun haalbaarheid, overgaat in een concreet actieplan voor uw persoonlijke en zakelijke financiële planning. Het is een uniek samenspel tussen vermogensopbouw, financiële geldstromen, het familiaal vermogensrecht en het fiscaal recht. Een duidelijk zicht op financiële zaken op lange termijn zorgt immers voor een betere gemoedsrust.

02 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Een carrière als ondernemer biedt veel voordelen als je hoogsensitief bent. Twijfel je of ben je bang om de stap te zetten? Ik toon je hoe je groeit in ondernemerschap.

01 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Opstartbegeleiding

Ik heb intussen meer dan 100 (startende) ondernemers mogen begeleiden. En prijszetting is een logische stap nadat we hun missie helder hebben. Want een missie zonder producten of diensten én bijhorende prijszetting, leidt niet tot een business. En als je er niet van kan leven, leidt zelfs de mooiste missie tot een stressboel en belandt ze uiteindelijk in de vuilbak. Jammer, want het had evengoed anders gekund…