Blog

Home » Blog
29 jun 2020
Financial Well-Being

De gevoelens en emoties die we tijdens deze periode ervaren zijn voor velen al zeer ingrijpend geweest en wat er nog op ons afkomt is (nog steeds) onzeker. Maar wat als je job zou wegvallen? Heb jij jobzekerheid? Heb je inkomenszekerheid? Heb je nog klanten als zelfstandige? En nog een belangrijke vraag:  kun je je klanten bedienen onder de huidige maatregelen? 

Hoe ga je een plotse daling in je inkomsten uit arbeid (of je inkomen uit roerende of onroerende beleggingen of investeringen) kunnen opvangen in je maandelijkse budget? Heb je een spaarpotje of een spaarbuffer opgebouwd om je te wapenen tegen deze schokken? Kan je vermogen tegen een stootje of heb je een serieus probleem als je morgen terugvalt op bijvoorbeeld 70% van je laatste loon? Of als je huurder plots zijn huur niet meer kan betalen aan jou, kom je dan zelf in de problemen?