Blog

Home » Blog
19 dec 2019
Particulieren - Beleggen

Velen van ons hebben beleggingen lopen en hebben dus ook reeds hun beleggingsprofiel laten aftoetsen bij hun verzekeringsmakelaar of bank. Heb je dit nog niet laten doen? 

18 dec 2019
Welzijn

Steeds meer mensen begrijpen hoe aan de keerzijde van stress en burn-out werkgeluk blinkt. Meer en meer bedrijven zijn vandaag bereid om te werken aan werkgeluk. En tegelijk trappen meer en meer bedrijven in de val van enkele “happiness killers” die werkgeluk om zeep helpen. Meestal onbewust. Altijd ongewild. Deze vier happiness killers komt de Chief Happiness van Tryangle, Griet Deca, bijna dagelijks tegen op werkvloeren in gans België.

18 dec 2019
Zelfstandigen en KMO - Advies

Op vraag van de minister van Economie en in het kader van de nauwere samenwerking tussen de beroepsinstituten van de accountants (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, IAB) en de bedrijfsrevisoren (Instituut van de Bedrijfsrevisoren, IBR) is een gemeenschappelijke norm opgesteld voor de contractuele controle van de jaarrekening bij kleine en middelgrote ondernemingen, vzw’s, ivzw’s en stichtingen. Dergelijke normen zijn bindend voor de accountants en de bedrijfsrevisoren na goedkeuring door de Hoge Raad voor Economische Beroepen en door de minister bevoegd voor Economie. Sinds 12 maart 2019, de datum waarop het bericht inzake de goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, is de norm van toepassing.

16 dec 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Als jij zelfstandige bent, dan koos je waarschijnlijk zeer bewust voor jouw dienst of product. Bewust kiezen voor een leven als ondernemer kan meerdere redenen hebben, die heel persoonlijk zijn. Misschien ben je ergens door gepassioneerd, misschien wil je een mooi inkomen verwerven, misschien koos je voor een leuke work/life balance, …  Vul gerust aan hoe dat voor jou is. Bekijk dan eens vanop afstand of dit nog klopt voor jou. Voel je nog steeds de passie voor wat je doet, zonder dat je ergens aan twijfelt? Verdien je goed je boterham?  Ervaar je vrijheid qua werkuren? Zo nee, what went wrong?

16 dec 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Studies tonen aan dat empathie in het bedrijfsleven meer succes heeft.

09 dec 2019
Zelfstandigen en KMO - Opstartbegeleiding

We komen nog een laatste maal terug op enkele valkuilen die je als starter moet vermijden.

09 dec 2019
Welzijn

In 2018 steeg het absenteïsmepercentage in België volgens de officiële cijfers van de Vlaamse Overheid tot 7,97%. Op 100 beschikbare werkdagen was een personeelslid dus gemiddeld 7,97 dagen afwezig wegens ziekte. En daar hangt een stevig kostenplaatje aan vast. De verzuimcalculator van Mensura is een confronterende tool die je zonder veel poespas met de voetjes op de grond brengt.

02 dec 2019
Coaching

Je komt op het werk regelmatig een dramapatroon tegen.