Blog

Home » Blog
31 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Lenen

Door de lage rente herfinancieren veel mensen hun woonlening naar een vaste rentevoet of een krediet met een kortere looptijd, maar wat met de fiscaliteit?

30 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Een goede belegger is nieuwsgierig en stelt graag vragen. Ook vragen aan zichzelf om zo meer inzicht te krijgen in het waarom van zijn beslissingen en een invulling te geven aan diens doelen door producten die bijdragen aan de realisatie van de vooropgestelde spaardoelen, horizon en risicoprofiel.

29 jan 2017
Particulieren - Pensioen

Een huurder kan niet genieten van de de fiscale voordelen die een eigenaar heeft in België. Deze laatste kan het betaalde kapitaal- en intrestbedrag op zijn hypothecaire lening, welswaar beperkt, aftrekken van zijn belastingen (woonbonus). Een huurder heeft geen fiscale aftrekpost waar hij de betaalde huur kan inbrengen.

28 jan 2017
Particulieren - Pensioen

Dat is niet mogelijk bij het individueel pensioensparen in eenzelfde belastbaar tijdperk of aanslagjaar. 

27 jan 2017
Particulieren - Pensioen

Iedereen kent ondertussen het individueel pensioensparen. U kan jaarlijks 940 euro fiscaal sparen en heeft hierop een belastingvoordeel van 30% zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen, dus het percentage zal nog iets hoger uitvallen in uw voordeel. 

26 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Lenen

U wil weten hoeveel u per maand moet afbetalen? U wil de samenstelling kennen van de mensualiteit op een bepaald tijdstip? Dan maakt u best een aflossingstabel op.

25 jan 2017
Particulieren - Investeren

De aankoop van vastgoed is een belangrijke beslissing. Veelal een mijlpaal in ons leven. De invloed op uw vermogen is veelal zeer groot en is bijgevolg een van de belangrijkste financiële beslissingen die u neemt in uw leven.

24 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

In deze video wordt het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de Individuele Pensioentoezegging besproken die u als zelfstandige of bedrijsleider kan onderschrijven.

23 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Opstartbegeleiding

Steeds meer mensen ruilen hun job voor een job als zelfstandige. Vaak starten ze vanuit een bijberoep, hun passie die ze omzetten in een bedrijf maar vaak ontbreken de nodige fondsen om op te starten of om te kunnen groeien naar een volwaardige baan met een volwaardig inkomen. Zit je met een fantastisch idee waarvoor je steun zoekt, of ben je als vereniging of start-up op zoek naar kapitaal? Dan is crowdfunding beslist iets voor jou!

21 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Steeds meer bedrijfsleiders vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (ofwel de Rulingcommissie, hierna de Dienst) het voordeel aan voor het fiscaal (gunstige) regime voor auteursrechten vanwege de creatieve inbreng die hun vennootschap ten goede komt.

20 jan 2017
Particulieren - Advies

Met de fiets naar het werk gaan, is niet enkel goed voor het milieu en uw gezondheid. Ook fiscaal is een verplaatsing met de fiets interessant. Als u van uw werkgever een fietsvergoeding krijgt, is die immers (gedeeltelijk) vrijgesteld. Daarnaast bieden sommige bedrijven hun personeel een bedrijfsfiets aan. Ook dat voordeel wordt niet belast.

18 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

Renovatiewerken door een vakman laten uitvoeren aan een privéwoning tussen 5 en 10 jaar oud, wordt vanaf 12 februari 2016 duurder. Er zal voortaan 21% in plaats van 6% btw moeten worden aangerekend op de gefactureerde werken. Door de effectieve publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad is de inwerkingtreding nu bepaald op de datum van 12 februari 2016.

17 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) verandert het fiscaal geweer van schouder. Effecten en geldbeleggingen die worden geschonken voor een buitenlandse notaris met voorbehoud van vruchtgebruik, zullen op het moment van het overlijden van de schenker toch nog worden onderworpen aan erfbelasting. Waarover gaat het concreet?

16 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Verzekeren

Sectorale gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen. Iedereen in de verzekeringssector moet een aantal bepalingen, richtlijnen en verplichtingen volgen om op correcte wijze te kunnen handelen met een consument. Hieronder krijgt u een overzicht van de courant opgelijste punten. Uw verzekeringstussenpersoon moet u deze overhanden als u daar om vraagt en veelal kan u deze ook makkelijk terugvinden op de website van uw adviseur.

15 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

U kan altijd het oude contract premievrij maken en bij een andere maatschappij (eventueel via een andere makelaar) een nieuw contract onderschrijven.

14 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Het is aan te raden om beiden te combineren als dit budgettair mogelijk is. Is het niet mogelijk, dan neemt u best een VAPZ omwille van de fiscale voordelen / behandeling van dit product ivm een pensioenspaarcontract.

13 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Wat is een VAPZ? Waarom een VAPZ aangaan? Hoeveel kan ik storten in dergelijk contract? Allemaal vragen die belangrijk zijn voor u als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep). Maar een persoonlijke aanpak is noodzakelijk bij de bepaling van uw pensioenstrategie. Een VAPZ kan hier een onderdeel van uitmaken.

12 jan 2017
Particulieren - Sparen

Laten we starten met een korte toelichting: "Wat is Lange Termijnsparen?".

11 jan 2017
Particulieren - Investeren

Uw geld meer laten opbrengen door het creëren van een financiële hefboom op uw eigen investering, klinkt dat als muziek in uw oren?

10 jan 2017
Particulieren - Sparen

Belgen zijn de grote spaarders als we de statisitieken mogen geloven. Als ik de bedragen hoor die op de spaarboekjes geparkeerd staan, dan denk ik steeds aan wat ik geleerd heb: "Enkel uw ijzerenbuffer moet onmiddellijk beschikbaar zijn". Er staat met andere woorden teveel op de spaarboekjes. Mensen willen hun geld veilig en beschikbaar houden. Dat begrijp ik volledig, wie niet? Maar wat ik niet graag zie is dat mensen geld verliezen en dat is al enige tijd het geval. 

09 jan 2017
Particulieren - Lenen

Leningen vergelijken is geen kinderspel. Laat u daarom steeds begeleiden door een expert en maak gebruik van online tools die u kunnen helpen om de juiste beslissing te nemen. U bent van plan om een woning te kopen, u wil lenen voor een verbouwing of u wil uw krediet herfinancieren? U wil zo weinig mogelijk interest aan de bank betalen?

08 jan 2017
Particulieren - Sparen

Omdat de boog niet altijd gespannen moet staan: "Weet u waarom een spaarvarken een varken is en geen konijn?" In volgende video krijgt u de toelichting.

07 jan 2017
Particulieren - Lenen

Soms kan het eens gebeuren dat men in een situatie terechtkomt waarbij iemand een bepaalde geldsom niet kan betalen of geld zou willen lenen.  In dergelijke situatie kan gebruik gemaakt worden van een schuldbekentenis.

06 jan 2017
Particulieren - Lenen

Het kadastraal inkomen (KI) is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen.

05 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

MiFID staat voluit voor de Markets in Financial Instruments Directive. MiFID moet ervoor zorgen dat er een betere bescherming is voor de consument.

04 jan 2017
Particulieren - Verzekeren

Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die onder andere kan worden aangegaan in het kader van een woonkrediet. Ze wordt gebruikt om het openstaande saldo, of een gedeelte, van de hypothecaire lening in geval van overlijden terug te betalen aan de kredietverstrekker of de begunstigde.

03 jan 2017
Particulieren - Verzekeren

Er bestaan 2 types van rechtsbijstandverzekeringen. Ofwel zit deze in een andere polis (als bijdekking of optie) of het is een aparte verzekeringspolis met dekkingen op maat.

02 jan 2017
Particulieren - Verzekeren

Een rechtsbijstandverzekeraar gaat u in de eerste plaats informeren over uw rechten en kan u bijstaan in het uitoefenen van die rechten.

01 jan 2017
Particulieren - Verzekeren

Wanneer u schade toebrengt aan een derde en u burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, bent u verplicht het slachtoffer schadeloos te stellen.