Blog

Home » Blog
21 apr 2017
Particulieren - Lenen

Veel mensen schuimen de banken af op zoek naar de goedkeuring voor de financiering van hun woondroom. Maar waar loopt het verkeerd? Hoe komt het dat velen geen goedkeuring meer krijgen? De banken (kredietinstellingen) zijn strenger geworden, dat is zeker, en de voorwaarden zullen waarschijnlijk nog strenger worden ingevolge adviezen van de Nationale Bank van België.

21 apr 2017
Particulieren - Lenen

In een korte rondvraag bij enkele van onze aangesloten partners, dit naar aanleiding van de berichten die in de media komen, wordt ons bevestigd dat lenen aan 100% nog steeds mogelijk is als de andere parameters die uw kredietaanvaarding bepalen goed zijn. Straffer nog, tot 105% werd ons op mail bevestigd. In wat volgt een persoonlijke toelichting.

08 apr 2017
Zelfstandigen en KMO - Opstartbegeleiding

Zodra u deel uitmaakt van Het Financieel Huis BVBA - als samenwerkingspartner, professioneel medewerker, expert of zelfstandige gelinkt aan een van de Financiële Huizen of diens partners – dan zal u merken dat uw passie voor uw beroep en de wil om uw klanten een totaalservice te bieden met focus op uw eigen vakgebied, zeer snel zal toenemen.

Gemotiveerde professionals, bedrijven en organisaties die willen bijdragen aan dit werkgeversinitiatief, ter ondersteunning van diens aangesloten partners en de consumenten wiens Financieel Huishouden ze optimaliseren, behouden en doen groeien in functie van hun wensen en doelen die ze voor ogen hebben, mogen ons als de bliksem contacteren.