Blog

Home » Blog
31 dec 2016
Particulieren - Verzekeren

Een familiale verzekering is een aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade waarvoor u verantwoordelijk en dus aansprakelijk bent. 

30 dec 2016
Particulieren - Verzekeren

Wanneer u aanvankelijk een woningverzekering aangaat, zal men het te verzekeren bedrag gaan bepalen. Vaak gebeurt dit door het invullen van een evaluatierooster op basis waarvan een bepaald kapitaal wordt vastgelegd voor zowel het gebouw als de inboedel van uw woning. In dit evaluatierooster worden vragen gesteld met betrekking tot de ruimtes in uw woning, de afwerking van uw woning, of het gaat om een (half-)open of gesloten bebouwing, de leeftijd van de woning…

29 dec 2016
Particulieren - Verzekeren

Wanneer er zich een schadegeval voordoet moet u, als verzekeringsnemer, de nodige stappen ondernemen om verdere schade te voorkomen of om de schade die reeds is ontstaan, te beperken. Indien mogelijk, wordt er ook van u verwacht dat u voorkomt dat het schadegeval zich opnieuw voordoet.

28 dec 2016
Particulieren - Verzekeren

In de brandverzekering zijn er 3 soorten dekkingen te onderscheiden: de basisdekkingen, de aanvullende dekkingen en de optionele dekkingen.

27 dec 2016
Particulieren - Pensioen

Ieder jaar studeren er in België vele kinderen, jongvolwassenen, af. De opportuniteiten die voor hen liggen zijn eindeloos, maar ook voor de ouders. Een ideaal moment dus om even stil te staan bij uw eigen leven als ouder en de doelen die voor uzelf had gezet en nog heeft. Nieuwe avonturen, belevingen en het realiseren van uw doelen liggen nu terug open. Dus indien uw kinderen afstuderen of in de laatste jaren zitten, dan bent u in een unieke positie om uzelf op een nieuw elan te lanceren dat u grotere financiële zekerheid kan opleveren.

26 dec 2016
Particulieren - Lenen

De overeenkomst moet schriftelijk gemaakt worden en moet ondertekend worden door zowel de kredietgever als de kredietnemers.

25 dec 2016
Particulieren - Lenen

Een lening op afbetaling, een persoonlijke lening, een consumentenkrediet...wat is dit? Een consumentenkrediet is zoals het woord het zegt, een krediet aan een consument die het krediet zal aanwenden om (on)roerende goederen of diensten aan te kopen.

24 dec 2016
Particulieren - Lenen

Er bestaan verschillende redenen om uw krediet te herfinancieren. De hoofdreden is dat u minder intrest wil afdragen aan de bank. Maar dat is niet gratis, het herfinancieren van kredieten of leningen brengt immers kosten met zich mee, en deze zijn niet te onderschatten.

23 dec 2016
Particulieren - Lenen

Een hypothecair krediet wordt als volgt omschreven: Krediet gewaarborgd door een hypotheek of een voorrecht op onroerend goed of door de inpandgeving van een op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering.

22 dec 2016
Particulieren - Lenen

Het is uw goed recht om gratis uw gegevens in te kijken in de bestanden van het Centraal register voor Kredieten aan Particulieren. 

21 dec 2016
Particulieren - Advies

Het huwelijksstelsel blijft spelen tot de scheiding effectief in de fase van "scheiding van tafel en bed" zit. De feitelijke scheiding zal dus geen afbreuk doen aan de regeling of het stelsel dat voorheen werd overeengekomen.

20 dec 2016
Particulieren - Lenen

Indien u op het punt staat om een eerste huis of een ander onroerend goed aan te kopen dan zal u waarschijnlijk voor het eerst in contact komen met een notaris. Graag geven wij u mee dat u vrij bent bij de keuze van uw notaris en niet verplicht bent om dezelfde notaris te nemen als de verkopende partij bij het verwerven van vastgoed.

19 dec 2016
Particulieren - Lenen

In sommige gevallen is het nog mogelijk, het is echter steeds aan te raden om een expert te contacteren om te weten of uw project kans heeft op slagen alvorens de aankoop te doen.

18 dec 2016
Particulieren - Lenen

Wanneer u als koper van een onroerend goed aan een aantal voorwaarden voldoet, kunnen de te betalen registratierechten van 10% (= Groot Beschrijf) verminderd worden naar 5% (= Klein Beschrijf). Deze tarieven zijn van toepassing op onroerend goed dat in Vlaanderen is gelegen.

17 dec 2016
Particulieren - Lenen

Neen. Elke partij, zowel de koper als de verkoper, kan vrij zijn eigen notaris kiezen. De notaris die de akte zal verlijden, ook wel de instrumenterende notaris genoemd, is de notaris van de koper. 

16 dec 2016
Particulieren - Lenen

Als particulier kom je hiermee in aanraking als je vastgoed gaat aankopen. De opschortende voorwaarde binnen een overeenkomst tussen een koper en verkoper wordt veelal ingeroepen door de koper om zich in te dekken, zeg maar te beschermen. Verkoper en koper komen onderling de modaliteiten overeen. 

15 dec 2016
Particulieren - Lenen

Wanneer u verschillende woningen heeft bezocht en beslist heeft dat u een bepaalde woning wil aankopen, kan u een bod uitbrengen. Er zal dan een document worden opgemaakt waarmee u uw intentie tot aankopen schriftelijk kan bevestigen. Dit document kan u zelf opmaken, of u gebruikt een document dat de vastgoedmakelaar of notaris u bezorgt.