Blog

Home » Blog
27 nov 2018
Welzijn

Wanneer we naar de verschillende facetten van onze samenleving kijken, kunnen we ervan uitgaan dat groei een noodzaak is geworden:

  • De economische groei is wereldwijds een gespreksonderwerp bij meetings, toespraken etc.
  • De nieuwe Chief Executive wordt binnen een bedrijf aangesteld om via groeidoelstellingen de omzet en winst te vergroten.
  • Bedrijven die inspelen op de financiële optimalisatie en het financieel plannen heeft ook allemaal te maken met groei.
20 nov 2018
Particulieren - Pensioen

We naderen weer het einde van het jaar en tal van financiële instellingen brengen hun marketingmachine in een versnelling om klanten aan te zetten te beginnen met pensioensparen. Wat goed is!

19 nov 2018
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Het VAPZ maakt integraal deel uit van de 2 de pijler (1 ste pijler= wettelijk pensioen, 2 de pijler = pensioenopbouw via de werkgever, 3 de pijler = individueel pensioensparen en lange termijnsparen, 4 de pijler = niet-fiscaal sparen, 5 de pijler = onroerende inkomsten, ttz. vastgoed) en is uitsluitend voorzien voor “zelfstandigen”, (al dan niet werkend onder vennootschap, die sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage voor een hoofdberoep) waarbij het VAPZ perfect cumuleerbaar is met “pensioensparen” , “langetermijnsparen” , “IPTZ” etc.

13 nov 2018
Financial Well-Being

Door focus te leggen op je financieel welzijn zal je sterker in je schoenen staan en schokken in je vermogen makkelijker kunnen opvangen. Een leven zonder financiële zorgen is haalbaar voor iedereen, dat is ons uitgangspunt.

12 nov 2018
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een occasionele en niet-systematische pensioentoezegging aan een bepaalde werknemer of eveneens maandelijks bezoldigde bedrijfsleider of zelfstandige bedrijfsleider.

11 nov 2018
Welzijn

Heb je soms het gevoel dat je dagelijkse financiële huishouding niet loopt zoals je het zou willen? Zit je met vragen over hoe je een mogelijk pensioentekort kan wegwerken door te investeren?

06 nov 2018
Particulieren - Sparen

Naast het pensioensparen dat ondertussen algemeen bekend is als één van de eerste manieren om op een fiscaal – gunstige manier een appeltje voor de dorst op te bouwen, bestaat ook het zgn. langetermijnsparen dat vaak onterecht stiefmoederlijk behandeld wordt of waar gewoonweg niet aan gedacht wordt.

06 nov 2018
Financial Well-Being

Een gelukkige werknemer is een goede werknemer, meestal, toch? Heb je al eens stilgestaan bij het begrip "Financial Well-Being" en dit in het kader van het welzijnsbeleid dat actief is binnen jouw organisatie? Oplossingen die het financieel welzijn van werknemers verhogen, dragen immers automatisch en onmiddellijk bij tot de duurzame groei van uw bedrijf.