Blog

Home » Blog
28 jul 2020
Financial Well-Being

Iedereen heeft wel eens dat rotgevoel ervaren als er iets gebeurt waarvan je weet dat het je veel geld gaat kosten en dat je er totaal niet op voorbereid bent. Dat kan een medisch noodgeval zijn, een grote rekening of schade aan iets waardevols dat niet door de verzekering wordt gedekt. 

27 jul 2020
Particulieren - Advies

Weten waar je moet beginnen als je geld wilt sparen kan ontmoedigend werken, maar dat hoeft niet. Met een paar kleine veranderingen in de manier waarop je je geld beheert, kun je een duidelijke weg uitstippelen om te komen waar je financieel wil zijn.

24 jul 2020
Particulieren - Advies

Je neemt iedere dag financiële beslissingen. De ene is al wat groter dan de andere. Maar als je in de winkel staat en je beslist om een bepaald product te kopen of niet, op dat moment neem je een financiële beslissing. Als je financieel welzijn wil ervaren of ervaart, dan heb je de mogelijkheid om keuzes te maken. Keuzes die je zelf hebt genomen, overwogen op basis van correcte en actuele informatie. Je handelingen en beslissingen sturen het resultaat van de uitkomst.

23 jul 2020
Particulieren - Pensioen

Gelukkig bestaat er zoiets als “je pensioen” in onze welvaartsstaat. Dit in tegenstelling tot vele landen waar ze niet beschikken over een sociaal systeem dat gedragen wordt door belastingplichtigen. Een vaste pensioenleeftijd is iets waarmee graag gegoocheld wordt door politiekers in tijden van economische crisis. Maar is er vandaag nog zoiets als een “pensioenleeftijd”? Volgt de “jeugd” nog in dergelijke redeneringen? Voor velen is er geen andere weg dan werken tot de opgelegde leeftijd, maar er zijn ook mensen die niet berusten in wat de overheid voor hun voorziet vanaf een bepaalde leeftijd.

22 jul 2020
Welzijn

Eén ding dat we leren uit onze persoonlijke financiën is dat we een spaarbuffer moeten hebben. We moeten altijd iets in onze spaarpot hebben. Kinderen moeten het verhaal van de mier en de sprinkhaan kennen. 

 

Deze fabel gaat over een sprinkhaan die de hele zomer heeft gezongen terwijl de mier werkte om voedsel voor de winter op te slaan. Als de winter begint, is de sprinkhaan algauw aan het verhongeren en smeekt hij de mier om voedsel. De mier berispt echter zijn luiheid en zegt hem dat hij nu de winter maar weg moet dansen.

 

21 jul 2020
Coaching

Een van de eerste stappen in het effectief beheren van je geld is het begrijpen van de manier waarop je je geld uitgeeft. Dit kan je helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over je budget, maar ook om eventuele schulden af te betalen en sneller een spaarpotje op te kunnen bouwen.

20 jul 2020
Financial Well-Being

Sociale cohesie is de eerste pijler van de Vlaamse regering in haar visie over Samen leven in 2050. Dit is de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving. Dit uit zich in individuele levenskansen, leefbaarheid van een wijk, bezorgd zijn voor oudere mensen in je buurt en zorg dragen voor anderen. Sociale cohesie helpt mensen om vooruit te komen in het leven. Het is belangrijk voor de sociale inbedding en steun, het creëert groepssolidariteit, geeft vertrouwensvolle relaties en bevordert het welbevinden van individuen en samenlevingen. Sociale cohesie is het noodzakelijk bindmiddel om garant te staan voor een ‘warme’ realisatie van de toekomstdromen. 

Bron: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/visie-2050/samen-leven-2050

18 jul 2020
Financial Well-Being

Financial Well-Being is, volgens het Consumer Financial Protection Bureau, “een staat van zijn” waarin een persoon:

  • volledig kan voldoen aan zijn huidige en lopende financiële verplichtingen; 
  • zich veilig kan voelen over zijn financiële toekomst; 
  • en in staat is keuzes te maken om een prettig leven te leiden.
17 jul 2020
Financial Well-Being

Het begin van het coronavirus en de economische lockdowns en shutdowns die het heeft veroorzaakt, hebben alle conventionele wijsheid op zijn kop gezet. Economische en financiële zekerheid is helaas waarschijnlijk iets uit het verleden voor veel mensen en bedrijven zolang er geen passende maatregelen worden genomen. 

16 jul 2020
Financial Well-Being

Weet je hoeveel je maandelijks uitgeeft? Heb je een overzicht van je inkomsten en je uitgaven? Weet je waarop je zou kunnen besparen als je dit zou willen? In deze bijzondere tijden raden wij iedereen aan om een dergelijke oefening te maken. Maak je huishoudbudget zoals het vandaag is en breng het naar een structuur en niveau dat je zou willen.

15 jul 2020
Algemeen

Het Coronavirus begint haar tol te eisen, niet enkel op het vlak van overlijdens die te betreuren vallen maar ook het mentale welzijn van veel mensen komt volgens psychologen in gevaar. Aandacht voor kinderen en de jeugd is noodzakelijk om ze te betrekken in wat er allemaal rondom hen gebeurt en aan het veranderen is. Het virus en de daarop volgende maatregelen eisen dus hun tol op mentaal en lichamelijk vlak. 

14 jul 2020
Welzijn

Tom Waes is zeker en vast niet de eerste en de enige die de beslissing nam om te stoppen met roken. Steeds meer rokers doen een beroep op Tabakstop en het publiek wordt steeds jonger! Elk jaar peilt Stichting tegen Kanker in haar Rookenquête naar het rookgedrag van de Belg en naar het draagvlak voor beleidsmaatregelen inzake roken. Volgens de Rookenquête 2019 roken in ons land nog steeds 23% van de Belgen, waarvan 18% dagelijks. Het gebruik van de e-sigaret blijft stabiel: 10% van de rokers blijft minstens af en toe dampen. Van al deze rokers wil 66% stoppen, maar slechts 2% doet daarbij een beroep op begeleiding door een tabakoloog. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting tegen Kanker. 

13 jul 2020
Welzijn

In april, in volle coronacrisis hebben twee professoren aan de universiteit van Gent een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de crisis op de mentale gezondheid, werk en relaties van mensen. Het onderzoek werd uitgevoerd op een beperkte populatie van 3807 personen aan de hand van een vragenlijst. In totaal werd er maar rekening gehouden met de antwoorden van 2889 mensen. Toch geeft dit onderzoek meer inzicht in wat er speelt in België en in de Belgische gezinnen: 

06 jul 2020
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Het corona virus veroorzaakt financiële stress bij veel mensen en hun gezin. Heb jij mensen die voor jouw bedrijf werken? Heb je mensen in loondienst of heb je een aantal freelancers die (grotendeels) voor jou aan het werk zijn (of waren)? Hoe reageren ze op de mogelijke economische terugval en bijgevolg ook de gevolgen op hun persoonlijke financiële situatie? Hebben ze (terecht) de schrik te pakken dat hun job misschien niet meer zo zeker is? Vrezen ze minder te kunnen werken en bijgevolg ook minder te verdienen? En hoe is het gesteld met jouw mate van financieel welbehagen?

03 jul 2020
Financial Well-Being

Opruimen zorgt voor overvloed in je leven. Alles is energie, vraag het maar aan Einstein. We zijn ons er alleen niet altijd bewust van. Soms voel je dat alles stroomt, en ervaar je een gevoel van geluk, harmonie, alsof alles ‘klopt’ en moeiteloos gaat. Andere momenten of tijden lijkt het alsof alles traag en moeilijk gaat en tegenzit… En dan lijkt het alsof het je overkomt en je moet "wachten" tot het tij keert. Er is goed nieuws! Je kan dit beïnvloeden en zelf meester worden en flow creëren!

01 jul 2020
Coaching

Als je regelmatig een bericht leest van de Financial Well-Being Academy, of als je reeds een van onze trajecten, coachings of workshops gevolgd hebt, dan weet je dat je job, je carrière, dat wat je doet in het leven om te voorzien in je levensonderhoud (en dat van je gezin) van uiterst groot belang is. Als je niet gelukkig bent met wat je dagelijks doet in je job, dan is het moeilijk om uit te blinken in wat je doet. Vaak zal je job dan eerder een energielek zijn dan iets dat je energie geeft. Dat is wat een job zou moeten doen: een positieve bijdrage leveren aan wat jij wil in je leven. 

01 jul 2020
Particulieren - Sparen

Een noodfonds is een spaarpot die je opzij zet om je in te dekken in geval van een financiële schok, zoals het verlies van je job of een onverwacht grote uitgave. Als je spaargeld hebt om op terug te vallen als je dat hard nodig hebt, dan kan dat voorkomen dat je geld moet lenen of gedwongen wordt om bepaalde financiële beslissingen te nemen. Hoeveel je nodig hebt en wat een 'noodgeval' is, hangt af van je situatie. Hier zijn enkele stappen om te beginnen.