Blog

Home » Blog
31 mei 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

We zijn bang om onszelf te laten zien of horen. We denken dat we gauw als ‘arrogant’ beschouwd worden. We willen onszelf onzichtbaar maken. Herken je jezelf of iemand uit je directe omgeving hierin? 

24 mei 2019
Particulieren - Verzekeren

Elektrische fietsen komen de laatste tijd veelvuldig terug in de media. Er zijn enkele discussies daarover opgelaaidDaarbij valt automatisch de vraag: welke soort verzekering moet ik daarvoor nemen? Wij geven hieronder een woordje uitleg. 

  • Wat is een elektrische fiets? 

Een fiets die wordt aangedreven door een elektrische motor. De motor begint te werken zodra je begint te trappen. Het grote voordeel is dat je minder spierkracht nodig hebt bij het trappen om vooruit te geraken, wat handig is bij veel tegenwind. 

De elektrische fiets behoort zoals de gewone fiets tot de categorie rijwiel. De wet voorziet in het algemeen voor de elektrische fiets geen verzekeringsplicht als het voldoet aan de volgende criteria van de wegcode en de Europese normen (Europese Machinerichtlijn 2006/42 EG + Europese normen EN 14764 en 15194): 

  • Fiets is uitgerust met een rotatiesensor of trapkrachtsensor (Europese normen). Daardoor zal de elektrische motor niet werken als de fiets stilstaat. 
  • De motor moet de aandrijving stoppen bij een maximum snelheid van 25km/u en de elektrische fiets levert een vermogen van maximum 250 watt. (artikel 2.15.1 van het wegverkeerreglement, wegcode)