Blog

Home » Blog
30 mrt 2020
Financial Well-Being

De boodschap is eenvoudig. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt gevraagd zo veel mogelijk digitaal te bankieren en te betalen. Contactloos betalen is niet nieuw, maar velen gebruiken het nu voor de eerste keer. Niet iedereen is mee met de digitale (en bij uitbreiding financieel digitale) trein.

26 mrt 2020
Particulieren - Sparen

Het is niet altijd eenvoudig om iedere maand een bedrag apart te zetten voor velen. Niet omdat ze onvoldoende inkomsten hebben, maar omdat ze niet echt gemotiveerd zijn om te sparen. Maar hoe kan je je spaardoelen dan behalen? Allereerst door je spaardoelen te bepalen, mocht je dit nog niet gedaan hebben.

22 mrt 2020
Financial Well-Being

Je kan bij je bank terecht met al je vragen over het coronavirus. 

22 mrt 2020
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Momenteel worden verschillende termen door elkaar gebruikt.

Het is niet altijd meteen duidelijk wat nu bedoeld wordt met tijdelijk werkloos, economisch werkloos, technisch werkloos, werkloos door overmacht...

22 mrt 2020
Financial Well-Being

De preventieve maatregelen die de overheid heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, hebben voor iedereen verregaande gevolgen, voor velen ook op financieel vlak, ofwel per direct of in wat nog zal komen de komende weken en waarschijnlijk maanden. Zowel particulieren, zelfstandigen, ondernemers en bedrijven worden getroffen door de recente gebeurtenissen. De menselijke impact is zeer groot, maar ook de financiële gevolgen zullen niet gering zijn.

21 mrt 2020
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Het risico- en opbrengstprofiel van een beleggingsfonds of beleggingsverzekering wordt bepaald in functie van de volatiliteit, de samenstelling van het fonds, het type beleggingen waar het in heeft belegt en wordt uitgedrukt in een score van 1 tot 7.

Risico en rendement gaan hand in hand, dus een score van 1 geeft aan dat je weinig risico loopt maar je waarschijnlijk ook geen grote rendementen moet verwachten. Een score van 7 geeft dan weer aan dat er een groot risico op verlies (van inleg) is, maar er staat ook een hogere rendementsverwachting tegenover. 

20 mrt 2020
Zelfstandigen en KMO - Advies

Een nieuwe noodmaatregel is van kracht om zuurstof te geven aan zelfstandigen en bedrijven. Ook particulieren die zouden moeten betalen (personenbelasting) krijgen een uitstel van 2 maanden. Dit wil in getallen zeggen dat het gaat om een  directe injectie van 4,5 miljard, dit werd beslist door Alexander De Croo  van de OpenVLD, onze Vicepremier en minister van Financiën. 

19 mrt 2020
Particulieren - Beleggen

Grote koersverliezen voor vele bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren. Het overgrote merendeel van alle beursgenoteerde bedrijven hebben hun aandelenkoers zien smelten voor de zon. Rechtstreeks investeren in individuele aandelen doe je best niet zonder een stevige kennis in beleggen.

Verschillende andere financiële producten kunnen je helpen om een mooie roerende portefeuille opbouwen zonder direct in individuele bedrijven te investeren. Bovendien hebben veel van deze producten ook verlies en winst beschermingsmogelijkheden die ingebouwd kunnen worden teneinde je geïnvesteerd kapitaal en opgebouwde winst te beschermen. Ook deze producten hebben gevoelig afgezien van de recente gebeurtenissen in de wereld. De corona pandemie en een oorlog in de oliesector hebben een aanhoudende verkoopgolf in gang gezet. De ketting van opeenvolgende dalingen wordt soms doorbroken met een lichte stijging maar waarschijnlijk hebben we het dal nog niet gezien.

19 mrt 2020
Particulieren - Beleggen

Na een zeer stevige correctie van de olieprijs, steeg de prijs voor een vat olie vandaag terug naar een niveau van 25,65 euro (+12%)

18 mrt 2020
Algemeen

Ook nu en meer dan ooit kan u in deze  uitzonderlijke omstandigheden op ons en onze partners rekenen.

17 mrt 2020
Particulieren - Beleggen

Het bepalen van een risicoklasse gebeurt op basis van de volatiliteit van de rendementen tijdens de laatste 5 jaar.

In de risicoklassenschaal staat risicoklasse 1 voor het laagste risico, in dit geval is de volatiliteit van het product laag. Dit betekent niet noodzakelijk dat er geen enkel risico verbonden is aan deze belegging.

Risicoklasse 7 staat voor een hoog risico en duidt aan dat de volatiliteit van dit product zeer hoog kan zijn.

16 mrt 2020
Particulieren - Lenen

Het moet niet meer gezegd worden, maar het hele land ligt lam ingevolge de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Verschillende  economische sectoren krijgen het zeer hard te verduren, door beperkingen of verplichte sluiting. Werknemers of zelfstandigen zien waarschijnlijk hun inkomen (tijdelijk) dalen waardoor ze misschien niet meer in staat zijn om te voldoen aan hun maandelijkse kredietverplichtingen. Wat als je je woonlening niet meer tijdig kan betalen? Wat als je de maandelijkse afbetalingen van je consumentenkredieten die je hebt lopen niet meer tijdig kan betalen?

15 mrt 2020
Welzijn

De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die tijdelijk werkloos worden ten gevolge van de corona-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand.

Als de corona-crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.

Zolang de strikte corona-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

10 mrt 2020
Algemeen

Overweeg je de aankoop van een huis of blijf je voorlopig nog huren? Wellicht heb je het geluk gehad om enige tijd bij je ouders te wonen en heb je daardoor flink kunnen sparen, waardoor je nu over voldoende eigen vermogen beschikt om direct naar je eigen woning te verhuizen. Misschien huur je al een tijdje en wil je graag eigenaar worden, maar ben je door financiële tegenslagen of levensgebeurtenissen opnieuw op de huurmarkt terechtgekomen.

04 mrt 2020
Particulieren - Beleggen

Weet jij wat voor een belegger je bent? Hoeveel risico wil je nemen? Welk rendement had je zelf in gedachte?