Bedrijfsschadeverzekering, iets voor uw onderneming?

Home » Blog » Bedrijfsschadeverzekering, iets voor uw onderneming?
14 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Verzekeren

Bedrijfsschadeverzekering, iets voor uw onderneming?

Bij bedrijfsschade komt heel wat kijken. Door het niet kunnen uitoefenen van uw activiteiten ingevolge schade, zal u waarschijnlijk een verlies lijden. U kan dit risico afdekken door een verzekering af te sluiten bij bedrijfsschade. Zo kan u een daling in het bedrijfsresultaat opvangen, het kan een welgekomen dekking zijn als het gedekt schadegeval zich voordoet. 

Om te weten of een bedrijfsschade iets voor u is, moet u weten wat er gedekt wordt in dergelijke polissen. Deze verzekeringen verlenen een dekking bij materiële schade, dekken de vaste kosten maar ook de reddingskosten die gemaakt worden om verdere schade te beperken. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding bij schade moet het schadegeval uiteraard gedekt zijn. Wat onder meer niet verzekerd is in dergelijke polissen is de inwerking van electriciteit maar ook schadevergoedingen in het kader van het niet naleven van contractuele verplichtingen waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. Een rechtsbijstandverzekering kan de financiële last van dergelijke dossiers verlichten en moet aanvullend bekeken worden bij de analyse van uw verzekeringsbehoeftes.

U kan veelal kiezen uit verschillende formules: een dagomzetvergoeding of een verzekering op basis van de omzet.

Voor meer informatie neemt u contact op met een verzekeringsmakelaar of niet-verbonden subagent om zo toegang te krijgen tot tientallen verzekeringsmaatschappijen. Door de vrije keuze van maatschappij en product komt u tot de beste oplossing.

Gepost door: stijn