Checklists voor accountants

Home » Blog » Checklists voor accountants
12 jul 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Checklists voor accountants

Checklists voor accountants

Als bedrijfsrevisor hebben we voor een aantal opdrachten telkens dezelfde gegevens nodig. Wat hebben wij nodig van een accountant voor een vereffening, omzetting, inbreng in natura of quasi-inbreng? 

BB3 stelde een aantal praktische checklists op die het voor een accountant makkelijker maken om alle nodige gegevens te verzamelen. Je vindt ze hier in pdf. 

Vereffening

Wanneer een vennootschap haar werking stopzet, spreken we van een vereffening. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over de staat van activa en passiva.

Quasi-inbreng

Quasi-inbreng is wanneer een vennootschap binnen de twee jaar na haar oprichting een vermogensbestanddeel wenst aan te kopen dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder/bestuurder. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over quasi-inbreng.

Omzetting

Een omzetting gebeurt wanneer de vennootschap een andere rechtsvorm aanneemt, maar waarbij de rechtspersoonlijkheid ongewijzigd blijft. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over de staat van activa en passiva.

Inbreng in natura

De overdracht van activa aan een vennootschap in ruil voor aandelen van dezelfde vennootschap, noemen we inbreng in natura. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over inbreng in natura.

Identificatie uiteindelijke begunstigden

De identificatie van de uiteindelijke begunstigde betreft steeds natuurlijke personen en heeft betrekking op naam en voornaam, alsook, in de mate van het mogelijke, op adres, geboortedatum en geboorteplaats. 

Dit artikel werd aangebracht door BB3 Audit. Neem contact met hen op voor meer informatie over bovenstaande tekst. Je vindt hun kantoren in Mol, Antwerpen, Gent en Herent.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Het Financieel Huis of stuur een e-mail: info@hetfinancieelhuis.be.

Gepost door: stijn