Corona-maatregel voor water-, gas- en elektriciteitsfactuur, voor wie?

Home » Blog » Corona-maatregel voor water-, gas- en elektriciteitsfactuur, voor wie?
15 mrt 2020
Welzijn

Corona-maatregel voor water-, gas- en elektriciteitsfactuur, voor wie?

De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die tijdelijk werkloos worden ten gevolge van de corona-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand.

Als de corona-crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.

Zolang de strikte corona-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

Voor wie?

Werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de Corona-maatregelen, komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het volstaat dat 1 werknemer in het gezin tijdelijk werkloos is geworden. Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan ontvangt het gezin 1 tegemoetkoming per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid.

Als het contract bij de water- of energieleverancier niet op naam staat van de werknemer die tijdelijk werkloos is geworden, ontvangt u toch de tegemoetkoming. Ook als u geen rechtstreekse klant bent (bijvoorbeeld omdat de gemeenschappelijke meter in een appartementsgebouw op naam van de syndicus staat of omdat er collectieve verwarming is), ontvangt u de tussenkomst. Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid zich in samenwerking met de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening zo organiseert dat het bedrag terecht komt op de rekening van de werknemer.

Ook als u op stookolie verwarmt of aangesloten bent op een warmtenet, komt u in aanmerking.

Hebt u een budgetmeter en krijgt u geen factuur? Ook dan krijgt u de tegemoetkoming op uw rekening gestort.

Hoe aanvragen?

De toekenning verloopt automatisch, u hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.

Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid via informatie van de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.

Facturen die u in tussentijd krijgt, blijven verschuldigd tegen de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur. U kunt steeds terecht bij uw water- of energieleverancier voor een aanpassing van de betalingsmodaliteiten indien de betaling van deze factuur moeilijk is.

De tussenkomst voor 1 maand van de Vlaamse overheid wordt zo snel mogelijk gestort zodat het geheel van gezinsfacturen draaglijk blijft.

Bedrag

De tussenkomst wordt gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. Op die manier kan de tussenkomst het snelst gestort worden.

Deze vergoeding bedraagt in totaal 202,68 €en is als volgt samengesteld:

  • voor water 30,77 euro
  • voor de verwarmingskosten 95,05 euro
  • voor de elektriciteitskosten 76,86 euro

Bron: Vlaanderen - Maatregelen tegen corona-virus

Gepost door: stijn