De rente, welke verschillende soorten zijn er eigenlijk?

Home » Blog » De rente, welke verschillende soorten zijn er eigenlijk?
14 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

De rente, welke verschillende soorten zijn er eigenlijk?

In de media horen we vaak spreken over de rente maar over welke rente spreekt men dan eigenlijk? De rente op uw spaarboekje of het tarief dat u betaalt op uw lening zijn beiden verbonden aan bepaalde rentevormen. Hieronder krijgt u een beknopte introductie tot de verschillen.

De interbancaire rente is de rentevergoeding op kredietovereenkomsten tussen banken. Deze worden verhandeld op de interbancaire markt. Banken kunnen zo hun liquiditeiten beheren en beheersen om te voldoen aan bepaalde eisen en commerciële doelstellingen. De hoogte van de rente is afhankelijk van het aanbod aan kapitaal, de vraag en de looptijd van de kortlopende financieringsvormen. Dit kan tevens ook in verschillende valuta's. 

De rente die op de geldmarkt verbonden is aan de korte termijn schuldvorderingen is de korte termijn rente

De rente die op de kapitaalmarkt verbonden is aan de langere termijn schuldvorderingen noemt men de lange termijn rente.

Onder normale omstandigheden is de interbancaire rente het laagst. Banken kunnen immers bij de ECB ontlenen waardoor deze rente veelal zeer laag is. Enkel bij een gebrek aan vertrouwen kan deze rente extreem oplopen en valt de onderlinge kredietverlening vaak zo goed als stil.

De korte termijn rente ligt wederom onder normale economische omstandigheden steeds onder of lager dan de lange termijn rente. Als u geld zou ontlenen aan iemand op 10 jaar of op 1 maand, dan zal u mogelijk in het laatste scenario geen vergoeding vragen. Maar op 10 jaar, daar zal u toch een rentevergoeding voor vragen. Bij de bank is het niet anders. Dit verschil tussen de korte termijn en de lange termijn rente wordt door goede kredietadviseurs sterk opgevolgd. Want de korte termijn rente zal mee je startrentevoet (tarief) en de aanpassing van de rentevoet bepalen na de eerste rentevaste periode indien u kiest voor een hypothecaire lening met een variabele of semi-variabele rentevoet. Een krediet met een vaste rentevoet verbonden aan de lange termijnrente.

Een overzicht van de Rentemarkt krijgt u op deze pagina.

Een overzicht van de Referte-indexen in beeld krijgt u op deze pagina.

Gepost door: stijn