Denk je in financiële problemen te zullen komen door het coronavirus?

Home » Blog » Denk je in financiële problemen te zullen komen door het coronavirus?
22 mrt 2020
Financial Well-Being

Denk je in financiële problemen te zullen komen door het coronavirus?

De preventieve maatregelen die de overheid heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, hebben voor iedereen verregaande gevolgen, voor velen ook op financieel vlak, ofwel per direct of in wat nog zal komen de komende weken en waarschijnlijk maanden. Zowel particulieren, zelfstandigen, ondernemers en bedrijven worden getroffen door de recente gebeurtenissen. De menselijke impact is zeer groot, maar ook de financiële gevolgen zullen niet gering zijn.

In de meeste sectoren in ons land valt het werk grotendeels of zelfs helemaal stil. Misschien dreig je daardoor je job of als zelfstandig ondernemer zelfs je bedrijf te verliezen of heb je een periode minder of zelfs helemaal geen loon. Je financiële kosten en verplichtingen blijven dan doorlopen en daarom kijkt ook de financiële sector hoe ze mensen kunnen “ontzorgen” de komende maanden. Een hoop slechtte betalers, wanbetalers zou hun boeken en financiële rekeningen ook helemaal niet ten goede komen. De gunstmaatregel is dus een win-win voor alle betrokken partijen.

 

Denk je in financiële problemen te zullen komen door het coronavirus?

Aarzel dan niet om met je bankier of kredietmakelaar te spreken als je een hypothecaire lening hebt lopen. Doe dit zo snel als mogelijk als je gebruik wil maken van de voordelen, de steunmaatregelen die momenteel geboden worden door de overheid en de bankensector. Doe dit voor je financiële problemen zich effectief manifesteren en problematisch worden.

Neem zeker contact op met de Het Financieel Huis als je graag met iemand spreekt over jouw huidige en toekomstige financiële situatie. Wil je spreken over jouw leven, alle levensgebeurtenissen die je nog zal meemaken en hoe je hier best op kan reageren zodat je financieel intelligente beslissingen kan nemen, kan bouwen aan je financieel zelfvertrouwen en je vermogen. Neem dan alvast een kijkje op de website van de Financial Well-Being Academy.

 

“De banken zullen voor iedereen apart bekijken wat de beste oplossing is.”

 

Wat kan jouw bank voor jou doen op dit moment?

 Voor particulieren zal dat in sommige gevallen een uitstel van betaling van het kapitaal van het hypothecair krediet zijn. Eis is voorzienn dat er geen kosten aangerekend zullen worden bij het uitstellen van de betaling van het kapitaalsbestanddeel.

De maatregel inzake uitstel van kapitaalbetaling is er niet enkel voor mensen die getroffen zijn als werknemer of als zelfstandige, en er ook echt nood aan hebben, maar ook solide bedrijven en zelfstandigen kunnen beroep doen op uitstel van betaling van hun lopende krediet. De banken zullen hiervoor geen kosten aanrekenen.

Een garantieregeling werd opgestart door met de Nationale Bank van België (NBB) en Alexander De Croo (OpenVLD) - minister van Financiën - voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen. Deze regeling heeft een maximale looptijd van 12 maanden.

 

Wat doet de overheid op dit moment inzake steunmaatregelen?

Op vrijdag 6 maart, tijdens de ministerraad, heeft de federale regering 10 maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19.

Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden

De andere maattregelen zijn methoden en systemen om spreiding in te bouwen, uitstel te geven en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

 

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

De regeling wordt alvast met 3 maanden verlengd tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan  ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als “onderneming in moeilijkheden”. Bedrijven hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht neemt een viertal dagen in beslag.

 

Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De bedoeling van deze maatregel is om het reëel inkomstenverlies van de getroffen werknemer (en diens gezin) te verlagen. Door de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, zowel om economische reden, als om overmacht, worden voor een periode van drie maanden verhoogd 70 procent. Een beperkte stijging van 5% maar het gaat plots over een zeer grote groep die rechthebbende is.

 

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Heb je als werkgever een probleem met het betalen van de werkgeversbijdragen in het eerste en tweede kwartaal van 2020? De corona-situatie zal aanvaard worden als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

 

Betalingsplan BTW

Het zal mogelijk zijn BTW-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Opgepast, dit slechts op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden rechtstreeks verband houden met de corona-uitbraak.

 

Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook de te betalen bedrijfsvoorheffing zal in stortingen te spreiden zijn en vrijgesteld worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde.

 

Betalingsplan personenbelasting / vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

 

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

 

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19.

 

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.

 

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

 

 

Gepost door: stijn