Een persoonlijke lening aangaan?

Home » Blog » Een persoonlijke lening aangaan?
25 dec 2016
Particulieren - Lenen

Een persoonlijke lening aangaan?

Een lening op afbetaling, een persoonlijke lening, een consumentenkrediet...wat is dit? Een consumentenkrediet is zoals het woord het zegt, een krediet aan een consument die het krediet zal aanwenden om (on)roerende goederen of diensten aan te kopen.

Wat wil het woord consument zeggen?

Dit is een persoon die regelmatig in België leeft en handelt met als voornaamste reden in het kader van een privedoel

  

Een krediet dat dus aan een rechtspersoon wordt toegekend kan niet vallen onder de noemer van een consumentenkrediet.

Ook financieringen die toegestaan worden aan een natuurlijk persoon in het kader van diens beroepsactiviteiten worden niet beschouwd als zijde een consumentenkrediet en genieten bijgevolg ook niet deze bescherming. 

  

Wat zijn de nadelen van een consumentenkrediet of een persoonlijke lening?

 • Het is niet mogelijk om de afgeloste bedragen opnieuw op te nemen.
 • Bij vervroegde terugbetaling is er een boete verschuldigd.
 • Veelal een duurdere rentevoet dan bij een hypothecaire lening
 • U verzwaart uw kredietlasten waardoor het moeilijk kan worden om nog andere financieringen te krijgen.
  

Wat zijn de voordelen van dergelijk type krediet?

 • Veelal een eenvoudige aanvraagprocedure ivm hypothecaire kredieten.
 • Maandelijks hetzelfde bedrag terug te betalen.
 • Veelal geen hypothecaire inschrijving
 • U weet waaraan u begint. U kent de kostprijs van het krediet bij aanvang.
  

Welke verschillende vormen zijn er op de markt?

 • Kredietopening: Veelal onder de vorm van een kaart, dit is een geldreserve die gebruikt kan worden in functie van uw behoeften.
 • Verkoop of afbetaling: Verkoop van goederen of diensten waarbij de prijs betaald zal worden in maandelijkse schijven.
 • Lening op afbetaling: Dit is een lening met vaste mensualiteiten op een door u gekozen looptijd (al dan niet beperkt)
 • Financieringshuur: Dit is een overeenkomst om een goed te huren waarbij er daarna de mogelijkheid bestaat om het goed aan te kopen
 • Geoorloofde debetstand: Deze kredietopening staat toe dat u onder nul gaat op uw rekening
 • Overbruggingskrediet: Dit is een krediet, meestal voor een korte periode, in afwachting van een bedrag in de toekomst waarmee dit krediet kan worden terugbetaald.
  

Op zoek naar een persoonlijke lening? U wil bijvoorbeeld een tweedehandswagen of mobilhome aankopen? Dan kan u hiervoor contact opnemen met een adviseur aangesloten bij Het Financieel Huis. 

  

  

Ga naar Kredietgids om u te informeren over consumentenkredieten. Maak een berekening, vul de online aanvraag in of neem direct contact op met een erkend kredietmakelaar. Uiteraard is dit laatste ook mogelijk via deze pagina.

Gepost door: stijn