Een rechtsbijstandverzekering, iets voor u?

Home » Blog » Een rechtsbijstandverzekering, iets voor u?
09 mei 2017
Particulieren - Verzekeren

Een rechtsbijstandverzekering, iets voor u?

Bekijk de video om u snel te informeren. Je vertrekt bijvoorbeeld op reis en bij aankomst stel je vast dat je vakantiewoning niet overeenstemt met de gemaakte afspraken. Of je belastingcontroleur betwist je belastingaangifte. 

Allerlei situaties in je dagelijks leven kunnen tot conflicten leiden. Je bent het echter niet gewoon om zo'n conflicten op te lossen en vaak twijfel je of je in je recht bent.

Een rechtsbijstandsverzekering informeert je niet enkel over je rechten, maar beschermt je ook financieel tegen de kosten van lange en dure gerechtelijke procedures.
  

Wanneer komt een rechtsbijstandverzekering tussen?

De rechtsbijstandsverzekering kan in uiteenlopende situaties tussenbeide komen:

  • je lijdt schade en wil van de andere partij een schadevergoeding krijgen, bv. tijdens een wandeling in het park word je door een hond gebeten;
  • iemand beweert door jouw schuld schade te ondervinden en je riskeert een strafrechtelijke veroordeling, bv. je stookolietank lekt en veroorzaakt zware vervuiling bij de buren.
  

Hoe een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Vaak is een rechtsbijstandsverzekering gekoppeld aan andere verzekeringspolissen. We spreken in dat verband over gecombineerde polissen. De gedekte risico’s hangen dan ook af van de overeenkomst waaraan de rechtsbijstandsverzekering is gekoppeld.

Je kan ook een globale rechtsbijstandsverzekering afsluiten waarbij je één enkele waarborg onderschrijft. Dat contract dekt een groot aantal mogelijke betwistingen waarmee je kan worden geconfronteerd.
  

Bron: Wikifin

  

  
  

  

  

Maak een afspraak met een verzekeringsmakelaar om uw toekomstige belangen te verdedigen.

  
Gepost door: stijn