Een schuldbekentenis schrijven

Home » Blog » Een schuldbekentenis schrijven
07 jan 2017
Particulieren - Lenen

Een schuldbekentenis schrijven

Soms kan het eens gebeuren dat men in een situatie terechtkomt waarbij iemand een bepaalde geldsom niet kan betalen of geld zou willen lenen.  In dergelijke situatie kan gebruik gemaakt worden van een schuldbekentenis.

In eeen schuldbekentenis wordt melding gemaakt van de identiteit van de partijen, het bedrag dat wordt geleend en de modaliteiten waaronder de terugbetaling zal gebeuren. Denken we oa aan de looptijd of termijn. Het is zeer belangrijk dat dit document door de schuldenaar ontlener volledig met de hand geschreven wordt.

Verder moet er naast de handtekening en datum van ondertekening ook “goed voor (bedrag in letters)” of “goedgekeurd voor (bedrag in letters)” worden geschreven.

De schuldbekentenis mag in meerdere exemplaren worden opgesteld, maar dit is niet noodzakelijk zolang de schuldeiser maar een exemplaar van het document in zijn bezit heeft.

Gepost door: stijn