Empathie draagt bij aan bedrijfssucces

Home » Blog » Empathie draagt bij aan bedrijfssucces
16 dec 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Empathie draagt bij aan bedrijfssucces

Studies tonen aan dat empathie in het bedrijfsleven meer succes heeft.

Wie er wil geraken in het leven, moet zich nietsontziend opstellen en over lijken gaan. Maar aan de top is het eenzaam. Zoals je in de politiek geen vrienden hebt, wordt hetzelfde over de top van het bedrijfsleven beweerd. Binnen de eerste kring van familie en vrienden heerst er warmte, maar daarbuiten is het koud en geldt de wet van de sterkste. In een wereld waar medewerkers elkaar concurreren voor de hoogste positie is geen ruimte voor empathie. Competitiviteit, daar gaat het om. Perfectionisme is nodig om nauwkeurigheid op te krikken. Succes, dat is een keuze. Je krijgt niets voor niets. Enkel wie hard genoeg zijn best doet, zal de top bereiken, de leeuw van de rots worden. Wie die top niet haalt, heeft niet hard genoeg geprobeerd zijn streefdoel te bereiken. Deze voorgaande zinnen heb je vast al eens eerder gehoord of gelezen.

Nochtans tonen studies aan dat die hardvochtigheid geen noodzakelijke voorwaarde voor succes is. Ook heeft het niets met slimheid te maken. De beste vakman is niet automatisch de beste manager. Bedrijven die echter empathie centraal stellen in hun cultuur zijn succesvoller. Medewerkers werken dan inniger samen, zijn na een tegenslag sneller op de been en zijn minder gestrest.

Empathie is een vaardigheid die je kan trainen. Het is niet iets dat je kan bezitten. Een eerste stap is dus dat leiders erkennen dat empathie ontwikkeld kan worden. Je moet ook de juiste waarden op de voorgrond laten treden. De meest dominante geluiden op de werkvloer zijn niet in sé de beste. Empathie behoort meestal toe aan de stille meerderheid binnen het bedrijf en het is aan de leiders om dit geluid op de werkvloer te versterken.

Als leidinggevende zoek je best naar ‘cultuurleiders’, medewerkers die van nature uit de teamband proberen te versterken, ook wanneer dit niet in hun functieomschrijving staat. Hun positieve invloed en hun doorgaans goed contact met collega’s hebben meer impact, ondanks hun gebrek aan formele macht. Leiders moeten de cultuurleiders identificeren en hen ondersteunen bij het verspreiden van de gewenste sociale normen.

Ook leidinggevenden worden om verkeerde redenen gekozen. Meestal omwille van de meeste kennis of ervaring binnen hun vakgebied of omdat ze in een vorige niet-managementbaan succesvol waren. In onderzoeken wordt zelfs gesproken van meer dan 4 op 5 leidinggevenden die om verkeerde redenen gekozen worden. Lang de andere kant zijn er ook onderzoeken die vertellen dat medewerkers juist productiever en blijer worden als ze geleid worden door iemand met veel ervaring en/of inhoudelijke kennis. Deze leiderfiguren zijn meer betrokken bij het werk, creëren een betere werkomgeving en voelen beter aan wat de medewerkers nodig hebben dan de generalistische managers op de werkvloer.

Goed leiderschap is dan ook een balans tussen procesmanagement en inhoudelijke expertise. Er is behoefte aan leiders die verstand hebben van het proces en van de inhoud. En in het proces moet er ook ruimte zijn voor empathie. Empathie zorgt ervoor dat je als leider door collega’s of ondergeschikten gezien wordt als belangrijk en onmisbaar en hebben vertrouwen in hun leider. Als het moeilijk wordt, kijken ze naar deze persoon. Empathische leiders zijn aardige mensen die anderen helpen en het beste uit hun collega’s halen. Deze mensen snappen ook dat geen enkele medewerker dezelfde is en dat iedereen nood heeft aan een individuele aanpak.

Wil jij samen met een onafhankelijk iemand bekijken of jij over goed leiderschap bezit? Neem contact op met ons!

Gepost door: vincent