Enkele veranderingen die een invloed hebben op uw vermogen

Home » Blog » Enkele veranderingen die een invloed hebben op uw vermogen
27 jul 2017
Particulieren - Sparen

Enkele veranderingen die een invloed hebben op uw vermogen

De regering voert een hervorming door die een invloed zal hebben op uw vermogen. In wat volgt, stippen we een aantal zaken aan die opgenomen werden in de hervormde spaarfiscaliteit.

Het is bewust kort neergeschreven zodat je het vlug kan doornemen, minstens 1 van de opgesomde punten zal je aanbelangen, vandaag of in de toekomst. Samen werken we aan jouw financiële gezondheid.

 

Het gereglementeerde spaarboekje: Vrijstelling van 1880 euro naar 940 euro

  

Het is er dan toch van gekomen, de heilige koe van de Belgen wordt aangepakt. Het spaarboekje en de vrijstelling van de roerende voorheffing op de inkomsten tot een bedrag van 1880 euro per jaar. Is het een gemeenschappelijke rekening, dan is er een dubbele vrijstelling tot 3.760 euro per jaar. In de nieuwe spaarfiscaliteit halveert het vrijgesteld bedrag. Zo zal je voortaan nog 940 euro per jaar aan interesten mogen ontvangen zonder beslastingen te moeten betalen overheen deze inkomsten. Op heden is dit nog 1880 euro per jaar. Deze regeling heeft men politiek er door gekregen omdat de rentevergoeding die banken geven op deze spaarproducten bij de meeste op 0,01 procent (+0,10%) ligt op dit moment. Je moet al een bedrag hebben van bijna 2 mio euro alvorens je een euro aan roerende voorheffing zou moeten betalen. Het probleem zit hem in de toekomst, als de rente terug stijgt en dat zal gebeuren, dan zal deze aanpassing voor "de gewone burger" ook voelbaar worden. Mensen die meer dan 850.000 euro op hun spaarboekje hebben staan, zullen getroffen worden door deze regeling bij gelijke spaarvergoedingen. 

Op zich is dit wel een goede evolutie, want het activeren van je spaargelden (en spaarcapaciteit), de bedragen die boven je spaarbuffer uitkomen, is noodzakelijk wil je de inflatie kloppen en geen koopkracht meer verliezen. Men zal deze beslissing genomen hebben vanuit budgettaire overwegingen, maar laat dit dan toch een motivator zijn om na te denken over hoeveel er op je spaarboek moet/mag staan om goed te zijn. Een verlanging van de taks op levensverzekeringen van 2% naar 1,1% of 0,50% zou een krachtige motivator zijn om spaargelden meer te laten opbrengen.

 

Pensioensparen: 2 systemen worden er ingevoerd

  

U kan 940 euro sparen en hierop een voordeel ontvangen van 30% of u kiest voor een bedrag van 1200 euro met een voordeel van 25%. Het gaat over een bijkomend voordeel van 18 euro op jaarbasis door te kiezen voor het bedrag van 1200 euro. Het doel van de regering is dat mensen meer opzij zetten en zo zelf zorgen voor hun eigen (aanvullend) pensioen. Bij een jaarlijks spaardoel van 940 euro, ontvang je 282 euro voordeel, bij een spaardoel van 1200 euro is er een fiscaal voordeel van 300 euro. Het totale voordeel zal iets hoger uitvallen ingevolge opcentiemen.

 

Bijverdienen: Tot 500 euro per maand

  

Bepaalde categoriën, waaronder gepensioneerden kunnen tot 500 per maand bijverdienen. 

 

Beleggen in aandelen: 627 euro aan dividenden, een bijkomende vrijstelling

   

Investeren in aandelen is interessant op lange termijn en draagt bij aan de economie. Daarom wordt er een nieuwe vrijstelling ingevoerd om investeringen in de reële economie aan te moedigen. De inkomsten uit aandelen, dividenden, zullen vrijgesteld worden tot de eerste 627 euro aan dividenden. Stel je hebt een portefeuille van 20.000 euro waarop een gemiddeld dividendrendement zit van 3% dan ontvang je 600 euro aan dividenden en zal je dus niets betalen. In de praktijk zal het zo zijn dat je eerst roerende voorheffing zal moeten betalen op alle dividenden om vervolgens 30 procent van 627 euro, zijnde 188 euro, terug te vorderen via de belastingaangifte.

  

Effectenrekening: vanaf 500.001 euro, 0,15% op het gehele bedrag

  

Mensen met een vermogen van meer dan 500.000 euro in een effectenportefeuille moeten vanaf 01/01/2018 een taks van 0,15% betalen over de volledige waarde van de effectenportefeuille. Dit is nieuw. De bedragen zijn per persoon dus een koppel kan een portefeuille hebben met een waarde van 1.000.000 euro. Omzeiling is volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt onmogelijk, omdat de belegger in zijn aangefite al zijn rekeningen, binnen- en buitenlandse, moet aangeven. Bovendien zullen de banken iedere maand een waarde toekennen aan je portefeuille, op basis van deze metingen zal men dan ook de belasting heffen. Dat zal een aanzienlijke invloed hebben op het gedrag van vele beleggers. Mogelijk zullen velen uitwijken naar andere producten en hun vermogen herschikken tot de limiet.

  

Beurstaks: verhoging naar 0,35% (aandelen) en 0,12% (obligaties)

  

De beurstaks op de aankoop en bij de verkoop van aandelen en obligaties gaat van 0,27% naar 0,35% en van 0,09% naar 0,12%. Het lijkt of er geen rem meer opzit, dit is bijna een verdubbeling op 6 jaar tijd.

  

Dit zijn niet alle maatregelen en beslissingen die genomen werden. Heb je vragen? Wil je starten met pensioensparen, je pensioensparen optrekken of wil je weten of beleggen in aandelen iets voor jou is? Om op die manier ook dit gekoppelde belastingvoordeel te kunnen genieten?

Heb je een roerend vermogen van meer dan 500.000 euro in effecten (niet verzekering en pensioen) en zoek je een oplossing, neem dan contact op met een onafhankelijk bank- en beleggingsmakelaar om samen uw portefeuille te bestuderen.

Neem contact op met een van de partners die aangesloten zijn bij Het Financieel Huis. Wij delen graag onze kennis en onze partners met jou.

Gepost door: stijn