Heb jij een goed plan?

Home » Blog » Heb jij een goed plan?
22 jul 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Heb jij een goed plan?

Met een goed plan overtuig je potentiële partners of investeerders en vermijd je onaangename verrassingen. De passie kan aanstekelijk werken, maar een realistisch plan met concrete cijfers maakt dat het project niet bij een droom of "idee" blijft.

Heb jij een goed businessplan?

Een goed plan is een duidelijk geformuleerd plan. Hoe duidelijker het plan, hoe groter de kans op een groen licht bij de bank of investeerder waar je een lening wenst aan te gaan, mocht je bijkomende middelen nodig hebben om van je plan een succes te maken. Het maken van een financieel plan is in principe niet verplicht, maar sterk aan te raden. 

Als je een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, ben je wel verplicht om een financieel plan op te stellen en neer te leggen bij een notaris. Gaat de onderneming binnen de 3 jaar na opstart failliet? Dan kan de ondernemingsrechtbank dit financieel plan – op vraag van gedupeerde schuldeisers – opvragen. Dan kunnen de oprichter (jij dus) en alle vennoten aansprakelijk worden gesteld als uit het financieel plan blijkt dat je niet voldoende startkapitaal hebt voorzien voor een normale bedrijfsvoering.

Hoewel er geen vaste structuur bestaat, komen er verschillende elementen steevast aan bod. We beschrijven ze hieronder.

  • Je bedrijfsgegevens en korte samenvatting

  Geef een korte voorstelling van je zaak, jezelf en jouw motivatie. Zie dit deel als het cv van jouw onderneming. Deze informatie is handig voor de bank en voor jouw potentiële ondernemers.

  • Missie, visie en strategie

  Een missie omvat waarvoor de onderneming staat. Wat wil je betekenen voor je klanten? Welke richting wil je uit met je bedrijf? Met je visie omschrijf je wat je binnen 3 tot 5 jaar wilt bereiken. In je strategie verklaar je op welke manier je dat precies wilt doen.

  • Marktanalyse

  Je marktanalyse staaft je strategie, je marketingplan en je financieel plan. Je schrijft in dit deel wie je leveranciers en klanten, maar ook je concurrenten en omgevingsfactoren zullen zijn.

  • Beschrijving van je product of dienst

  Dit stuk is zeer belangrijk. Hierin verwoord je wat jouw product of dienst precies is en bewijs je kort maar krachtig waarom je anders bent dan je concurrenten en wat jouw ambitie is.  Maak de lezer warm voor je concept of idee. Je kan dit stuk vergelijken met een elevatorpitch: in een halve minuut moet je kunnen zeggen waarvoor het product of de dienst staat en hoe het een antwoord biedt op een specifiek probleem.

  • Klantenanalyse

  Wie zijn je klanten?
  Waar wonen zij?
  Wat is het opleidingsniveau, de levensstijl, het koopgedrag van deze doelgroep?
  Wat zijn de noden van deze doelgroep?
  Waarom kiezen ze voor jouw product of dienst?

  • Leveranciersanalyse

  Je stelt een lijst op van leveranciers waarmee je wil samenwerken en beschrijft bij elk van hen hun sterke en zwakke punten.

  • Concurrentenanalyse

  Doe nu hetzelfde voor je (in)directe concurrentie: een lijst opstellen met hun sterke en zwakke punten. Daarnaast breng je ook hun opportuniteiten en bedreigingen in kaart.

  • Omgevingsanalyse

  Welke elementen hebben een invloed op jouw bedrijf? Zoek naar economische, technologische, demografische en politieke factoren.

  • SWOT-analyse van je idee

  Bekijk nu je ondernemersidee met een kritische bril. Maak een SWOT- analyse. Je beschrijft hierin de sterktes (Strengths), de zwaktes (Weaknesses), de opportuniteiten (Opportunities) en mogelijke bedreigingen (Threats).

  • Marketingplan

  Je marketingplan omvat hoe je jouw product of dienst in de markt wil brengen. Voor je bedrijfsstrategie en de focus van je langetermijndoelen is dit plan een handig instrument. Hou er wel rekening mee dat de wensen en behoeften van de consument continu verschuiven en dat je marketingplan mee zal aangepast moeten worden. Je geeft invulling aan de elementen van de marketing mix, dat zijn Prijs, Plaats, Product, Promotie. Welk product of welke dienst verdeel je op welke plaats en tegen welke prijs. Hoe ga je dit alles promoten? Hier hoort ook het bedenken van een naam en een logo bij.

  • Financieel plan

  Een financieel plan bevat de onderdelen kosten, inkomsten en financiële middelen. Onder kosten verstaan we welke eenmalige, vaste en variabele kosten jij denkt te maken in de komende twee jaar. Doe hetzelfde met je inkomsten. Het doel is om zo snel mogelijk je financiën break-even te hebben: de kosten zijn even hoog als de inkomsten. Zo kan je doorgroeien en winst boeken.

  De vaste kosten zijn kosten die onafhankelijk zijn van de omzet en blijven dus onveranderd bij wijzigingen in  je productie of omzet. De vaste kosten blijven redelijk constant of je nu veel of weinig produceert. Voorbeelden hiervan zijn de huur, de verwarming, de verzekering…

  De variabele kosten zijn wel afhankelijk van de omzet en variëren en evolueren dus met de grootte je omzet of productie. Een stijgende omzet betekent een stijging van je variabele kosten. Tip: indien je de variabele kosten uitdrukt in een percentage van de omzet, kan je gemakkelijk zien hoeveel procent van je geschatte omzet wordt besteed aan de variabele kosten.

  Hoe ga je de nodige investeringen bekostigen? Hoeveel geld heb je als startkapitaal nodig om de onderneming op te starten? Hoeveel van je eigen middelen breng je in? Heb je een lening nodig?

  Vergeet niet: geld lenen kost altijd geld. Hoe minder je afhankelijk bent van externe investeerders, hoe steviger je in jouw schoenen staat.

  Tip: als startende ondernemer, onder bepaalde voorwaarden, heb je recht op subsidies van de Vlaamse Overheid. Een overzicht van de verschillende subsidies is te vinden op http://www.vlaio.be.

  Een gedetailleerd en realistisch financieel plan is onmisbaar als je banken en investeerders wil overtuigen om te investeren in jouw zaak. Voor bepaalde vennootschapsvormen – zoals een cv, nv en een bv –  is dat trouwens verplicht. Zo’n plan ontstaat in stappen. Toets regelmatig de haalbaarheid van jouw plan. Wees realistisch, ook als je daardoor terug naar het begin moet terugkeren en alle stappen opnieuw moet doorlopen. Je hebt niks aan een plan met een positief resultaat als dat plan gebaseerd is op onrealistische verwachtingen. Er kruipt veel tijd in, maar het loont de moeite.

  • Investeringsplan

  In dit plan bereken je hoeveel middelen je nodig hebt vóór de opstart van jouw onderneming. Deze kosten moet je maken voor je een eerste klant hebt: aankoop of huur van een pand, inrichting, aankoop van machines en grondstoffen… Maak in dit plan het onderscheid tussen vaste, realiseerbare en beschikbare activa:

  Vaste activa blijven een lange periode in de onderneming en kunnen niet gemakkelijk in cash geld omgezet worden, bijvoorbeeld: een pand, een bedrijfswagen, notariskosten…

  Realiseerbare activa is op korte termijn om te zetten in cash geld, bijvoorbeeld de voorraad grondstoffen of goederen.

  Beschikbare activa zijn permanent ter beschikking en vormen het geldelijke kapitaal van de onderneming, bijvoorbeeld geldreserves op de bedrijfsrekening.

  • Liquiditeitsplan - Cashflow-schema

  Een goedlopend project dat winst zal opleveren aan het einde van het jaar, kan in de loop van dat jaar toch geconfronteerd worden met een tekort aan liquide middelen. De inkomsten en uitgaven zijn niet evenredig verdeeld doorheen het werkjaar. Je zal momenten beleven met veel inkomsten, maar ook momenten met veel meer uitgaven.

  Het liquiditeitsplan zorgt voor een maandelijks overzicht van je liquide middelen en geeft je dus een verhelderend inzicht op je inkomsten en uitgaven per maand. Eventuele tekorten binnen het plan kan je met een kortlopende lening, zoals een kaskrediet, financieren. Let op: een kaskrediet is duur en een te groot kaskrediet in verhouding tot de totale investering is ongezond. Neem zeker geen overhaaste beslissingen!

  Onderzoek waar en wanneer de tekorten zich bevinden en wat de oorzaken hiervan zijn, bijvoorbeeld dat je grote uitgaven over één jaar i.p.v. twee jaar hebt gespreid of misschien heb je te weinig kasgeld voorzien?

  En verder…

    • een openingsbalans evenals geprojecteerde balansen na 12 en 24 maanden;
    • een geprojecteerde resultatenrekening na 12 en 24 maanden.

  Hulp nodig?

  Hulp nodig bij het uitschrijven van je business plan? Bekijk dan zeker de handige template van UNIZO.

  Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) stelt gratis een voorbeeld van een financieel plan ter beschikking. Hiermee kan je alleen of samen met jouw vennoten en/of boekhouder aan de slag.

  UNIZO Startersservice heeft een gratis online tool ontwikkeld die je helpt met het opstellen van een financieel plan. Stap voor stap leidt de UNIZO Startsimulator jou door de vele noodzakelijke onderdelen van een financieel plan.

  Wil je graag weten of je business plan realistisch is?

  Heb je een klankbord nodig voor het financiële verhaal? Vraag dan raad aan een boekhouder of kom er eens over praten met onze experten. Neem contact op met Het Financieel Huis als je interesse hebt in ondernemerscoaching en ondernemersbegeleiding of stuur een e-mail: info@hetfinancieelhuis.be.

  Gepost door: stijn