Hoe beslist een kredietbeslisser of je dossier aanvaard zal worden of niet?

Home » Blog » Hoe beslist een kredietbeslisser of je dossier aanvaard zal worden of niet?
12 dec 2022
Particulieren - Lenen

Hoe beslist een kredietbeslisser of je dossier aanvaard zal worden of niet?

Wat is de maximale maandelijkse aflossing die je kan dragen en beschik je over voldoende eigen middelen om het project te realiseren? Bij het aanvragen van een krediet voor de aankoop van vastgoed, zoals een gezinswoning, tweede verblijf, opbrengsteigendom, staanplaats of investeringsgrond, zal er steeds een afweging gemaakt worden tussen de verhouding van de lasten (en andere financiële verplichtingen) en je inkomsten. Of je alleen leent of met anderen, bijvoorbeeld je partner en/of vennootschap, weet dat in de meeste kredietovereenkomsten staat dat je samen hoofdelijk en solidair bent voor de kredieten die je samen aangaat.

De bank of kredietmaatschappij beoordeelt de lasten-inkomstenverhouding. Dit is een afweging tussen je inkomen en alle geregistreerde (krediet)lasten. Alimentatie, leninglasten, persoonlijke leningen en leasingcontracten worden allemaal in rekening gebracht. Zorg ervoor dat je deze vermeldt bij de kredietaanvraag, anders is een voorlopige goedkeuring waardeloos.

Hieronder vindt u een overzicht van de inkomsten die in rekening kunnen worden genomen en het percentage waarmee ze worden meegenomen:

  • Belgische beroepsinkomsten: 100%
  • Buitenlandse inkomsten: 80%
  • Bewezen huurinkomsten: 75%
  • Niet-bewezen huurinkomsten: 50%
  • Inkomsten uit roerende waarden: 40% (onder voorbehoud van grote nadelen)
  • Premies die regelmatig terugkeren: 100%
  • Vervangingsinkomsten: minimum
  • Blijvende vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen: 100%
  • Blijvende vergoedingen van ziektekassen: 100%
  • Vakantiegeld en dertiende maand: 100%

De verschillende kredietmaatschappijen hanteren verschillende percentages van het gezamenlijk inkomen dat mag worden uitgegeven. Over het algemeen kunt u uitgaan van de volgende richtlijnen voor uw eigen bestwil. Individuen met een inkomen lager dan €2500 per maand kunnen doorgaans lenen tot 33% van hun inkomsten, met een minimum overblijvend bedrag van €1000. Sommige maatschappijen accepteren een minimum van €750 in combinatie met een uitgestelde kapitaalopstap. Kredietdossiers waarbij er niet geregulariseerde meldingen meldingen zijn bij de kredietcentrale van de Nationale Bank worden meestal direct geweigerd.

Opgelet, geld lenen kost ook geld.

Gepost door: admin