Hoe geraak je aan kapitaal?

Home » Blog » Hoe geraak je aan kapitaal?
17 jul 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Hoe geraak je aan kapitaal?

Op verschillende momenten heb je als ondernemer kapitaal nodig. Werkmiddelen om de rekeningen te betalen en investeringen te doen. Geld ligt nergens voor het rapen, maar met een goed uitgewerkt idee kan je veel laten bewegen. Lees hieronder hoe je aan kapitaal kan geraken.

  • Lenen van de bank

  Naast het oprichtingskapitaal – dat je nodig hebt om een bepaalde rechtsvorm zoals een bvba of een vennootschap op te richten (verplichting sinds 01/05/2019, anders te interpreteren) – kan je een bedrag lenen bij de bank dat je gebruikt als startkapitaal. Banken beschikken over verschillende oplossingen, zoals kredietformules voor startende ondernemers.

  Om in aanmerking te komen voor zo’n lening, vragen de meeste banken een uitgewerkt ondernemingsplan voor te leggen met een financieel luik waaruit zal blijken of je over voldoende eigen inbreng beschikt. Je moet namelijk ook over bepaalde hoeveelheid eigen middelen beschikken die dienen als investering in de onderneming. Banken krijgen hierbij geen zeggenschap in je bedrijf. Het is een lening, een financiering. Hoogstwaarschijnlijk zal de bank die meegaat in je verhaal bepaalde zekerheden vragen. Een persoonlijke borgstelling, beslag op goederen of geld van het bedrijf of van jou persoonlijk, bijvoorbeeld – voor het geval het fout gaat met jouw onderneming. Je moet ook rente betalen op het geleende bedrag, en uiteraard ook het kapitaal terugbetalen volgens de formule die je gekozen hebt. Mensualiteitleningen, of een financiering met een vaste termijn? Weet wat je ondertekent als je geld gaat lenen, want lenen kost ook geld. Cliché om het te vermelden maar het is wel zo!

  Ondervind je als ondernemer moeilijkheden bij de financiering van je onderneming? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Deze dienst kan bemiddelen met de bank of financiële instelling om, in alle vertrouwen, tot een oplossing te komen. Maar je kan ook ons contacteren om jouw dossier van naderbij te bekijken. Zo is er ook een waarborgregeling van de overheid die je kan aanvragen bij enkele grootbanken.

  Indien de bank niet met jouw plannen in zee gaat wegens te weinig eigen financiële inbreng, zijn er ook risicokapitalen. De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) verschaft risicokapitaal aan innovatieve starters en jonge ondernemingen in hun initiële groeifase in Vlaanderen. In Brussel heb je Finance Brussels en in Wallonië heb je Sowalfin.

  • Hulp van familie, vrienden of kennissen

  Als je zelf onvoldoende eigen middelen hebt om een lening te krijgen, kan je misschien de hulp van familie, vrienden of kennissen inschakelen. Door hen bijvoorbeeld medeaandeelhouder te maken, worden zij mede-eigenaar van jouw onderneming en zorgen zij mee voor de eigen kapitaalinbreng. Zorg er wel voor dat het een minderheidsaandeel blijft, zodat jij het laatste woord blijft hebben.

  Het is ook mogelijk om geld te lenen van familie of vrienden. Zij kunnen een percentage aan rente vragen op het bedrag dat je leent, maar je kan misschien ook renteloos van hen lenen. Het voordeel is dat het veel gemakkelijker is om van hen te lenen dan van de bank. Een nadeel van deze vorm van financiering is dat je bij verlies van het geld je ook hun geld kwijt bent. Een tweede nadeel dat daaraan verbonden is, is dat dat de familie- of vriendschapsbanden kan beschadigen.

  • Overheidssteun of publieke investeringsfondsen

  De overheid helpt beginnende ondernemers met subsidies en steunmaatregelen.De opties voor de steun van de overheid verschillen naargelang de plaats waar je je zaak opstart. Per gewest is er een centrale database met een handige zoekmachine om te weten te komen van welke steunmaatregelen jij gebruik kan maken.

  Vlaanderen: Naar de Subsidiedatabank van VLAIO

  Brussels Gewest: Naar een overzicht van financieringsmogelijkheden in Brussel

  Waals Gewest: Naar een overzicht van financieringsmogelijkheden in Waals Gewest in databank MIDAS

  De Vlaamse overheid stimuleert dergelijke leningen aan kmo’s via de Win-winlening. Bij een win-winlening leent een vriend jou maximaal 50.000 euro en krijgt hij op dat bedrag een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5%. Indien jij de lening na 8 jaar niet kunt terugbetaalt, kan jouw vriend het openstaande bedrag eenmalig fiscaal inbrengen om zo tot 30% te recupereren. Je familie kan ook een win-winlening geven. Je kan ook subsidies van de overheid aanvragen. Het Agentschap Ondernemen begeleidt je gratis bij je zoektocht doorheen de overheidsmaatregelen.

  Als je onvoldoende waarborgen kan voorleggen aan de bank, bekijk dan eens de Waarborgregeling van de Vlaamse overheid. Je kan ervoor opteren om tot 75% van het krediet dat je wil aangaan, te laten waarborgen door de overheid.

  Een overzicht van alle subsidies en steunmaatregelen vind je terug in de Subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

  Naast de kmo-portefeuille zijn er ook gemeenten en steden die het ondernemerschap proberen te bevorderen met subsidies. Kijk eens of jouw gemeente of stad dit ook doet.

  • Crowdfunding

  Crowdfunding is een innovatieve vorm van geld inzamelen waarbij je online geld inzamelt bij het grote publiek. Je zoekt vele kleine investeerders of belanghebbenden die bereid zijn kleine bedragen te investeren of te doneren voor projecten waar zij achter staan. Nogmaals: een goed project maakt een sterkere kans op een grotere inzameling. Hierbij moet jij particulieren weten te overtuigen met jouw idee, waarna zij beslissen of zij geld in jouw project financieren. Het geld dat elke belanghebbende investeert, is veel lager dan wat je nodig hebt. Je hebt dus een grote groep investeerders nodig om het vereiste bedrag bij elkaar te krijgen.

  Hetgeen je de investeerders in ruil geeft, kan verschillende vormen aannemen: winstdeelname over de omzet, donaties, beloningen of aandelen.

  • Transitiepremie

  Als startende 45-plusser kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een transitiepremie van de Vlaamse Overheid. De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die maximaal twee jaar wordt uitgekeerd. De premie daalt naargelang de duur van het traject van 1.000 euro tot 300 euro per maand.

  • Persoonlijke lening

  Bij de bank kan je ook een persoonlijke lening aangaan en gebruiken voor je onderneming, hoewel het hier meestal gaat om kleinere bedragen dan een bedrijfslening. Bij een persoonlijke lening zal de bank jouw persoonlijke financiële situatie beoordelen. Hierdoor kan het eenvoudiger zijn om een persoonlijke lening vast te krijgen. Deze lening kan je ook vaak online aanvragen en het geld wordt binnen enkele dagen gestort op je rekening. Weet goed dat zo’n soort lening gepaard gaat met een groter persoonlijk risico. Indien het misloopt binnen jouw onderneming, dan zit je persoonlijk nog met een schuld die jij moet terugbetalen aan de bank.

  • Business angels/venture capital firms

  Indien de bank jou (nog) geen geld wil lenen, dan kan je opteren voor business angels of venture capital firms. Deze financieringsvormen lijken op elkaar, maar er zit toch een onderscheid in. Een business angel is een persoon, vaak een ex-ondernemer, die zijn of haar eigen geld investeert in een bedrijf, meestal uit de branche waar de ondernemer zelf ook actief is geweest. Naast financieren geven ze vaak ook advies. Business angels doen dit vaak in ruil voor aandelenpakket, waardoor zij ook medezeggenschap krijgen in de onderneming.

  Een venture capital firm is een bedrijf dat investeert in jonge bedrijven. Het geld van het bedrijf is afkomstig van verschillende investeerders. Een venture capital firm investeert pas wanneer het concept al bewezen is.

  • Risicokapitaal

  Omdat het risico te hoog is en er niet voldoende waarborgen voorhanden zijn, kan de bank jou een lening weigeren. In zo’n geval kan je op zoek gaan naar risicokapitaal.  Je kan ook de hulp inroepen van de overheid. Die hulp kan de vorm aannemen van een aandelen, een lening of een waarborg.

  Tot slot nog enkele tips:

  – Bouw snel een (minimale) buffer in. Een buffer kan een handige bescherming zijn indien je kort na de opstart ziek wordt, als de inkomsten tegenvallen of indien je opeens voor een onverwachte grote kost staat. Een buffer is ook handig wanneer je externe kapitaalinvesteerders wil aantrekken.

  – Kies de voordeligste ondernemingsvorm. Hoewel een eenmanszaak geen startkapitaal vraagt, spelen er ook andere factoren een rol, zoals fiscaliteit, aansprakelijkheid en eventuele andere vennoten. Op 1 mei 2019 werd het nieuwe vennootschapsrecht ingevoerd waardoor je voor de opstart van je vennootschap zelfs geen minimumkapitaal meer moet inleggen. Je boekhouder kan je hierover meer informatie verschaffen.

  Bespaar slim op je kosten. Ga co-worken of thuiswerken en ontvang klanten in een coworkingspace of bedrijvencentrum. Deel grote investeringen met anderen of maak de eerste producten in collectieve productieruimtes. Maak gebruik van gratis platformen WordPress of Wix om een professionele website te creëren. Gebruik de sociale media om reclame te maken, maar onthoud: een sterke inhoud heeft weinig marketing nodig.

  Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Het Financieel Huis of stuur een e-mail: info@hetfinancieelhuis.be.

  Gepost door: stijn