Hoe kan ik mijn geld beter beheren?

Home » Blog » Hoe kan ik mijn geld beter beheren?
12 feb 2017
Particulieren - Sparen

Hoe kan ik mijn geld beter beheren?

Even de tijd nemen om na te denken over uw geld zal echt renderen en u mogelijk duizenden euro's per jaar besparen of bijkomend opbrengen. Deze centen kan u dan weer gebruiken om schulden sneller af te bouwen, pensioen op te bouwen, iets leuks doen... 

  

Wat zal onder meer aan bod komen in volgend artikel?

 • Hoe maak ik een budget op? 
 • Hoe begin ik daar aan?
 • Hoe krijg ik mijn budget terug op de rails?
 • Slechte leningen en kredietkaarten afbetalen
 • Uw spaardoelen uitzetten
 • Het gezin betrekken of niet?
 • Uw schulden onder controle houden/brengen
  

Hoe maak ik een budget op?

De eerste stap om uw financieel huishouden onder controle te krijgen is door een budget op te maken. Het zal enige inspanning vragen, maar door de inspanning te leveren krijgt u zelf een inzicht in uw financiële situatie. U gaat als het ware een foto nemen van uw vermogen, uw geld. Hoeveel heeft u aan bezittingen en aan leningen? Hoeveel gaat er iedere maand buiten en hoeveel centen komen er binnen? Hoeveel kan u sparen en hoe spaart u?

Zeer veel mensen werken met een budget. Waarom? Omdat het hen rust geeft. Ze weten hoeveel ze kunnen uitgeven. Veelal gaan deze mensen ook gelukkiger door het leven.

Door het opzetten van een budget zal u:

 • Minder kans hebben om met een schuldenberg opgezadeld te geraken
 • Minder kans op onverwachte kosten
 • Een betere kredietscore hebben
 • Betere kredietvoorwaarden opleveren op termijn
 • Meer kunnen sparen en dit op de juiste manier
 • Meer leuke dingen kunnen doen zonder u hier "schuldig" over te voelen
   

Wat heeft u nodig om eraan te kunnen beginnen?

Om van start te gaan met uw budget, moet u weten hoeveel u maandelijks ongeveer uitgeeft aan

 • Dagelijkse rekeningen
 • De kost van uw levensonderhoud (eten, drinken, nutsvoorzieningen...)
 • Financiële producten (kredieten, verzekeringen, sparen, pensioensparen…)
 • Familie en vrienden (cadeautjes,…)
 • Transport- en verplaatsingskosten (kosten van de auto, openbaar vervoer…)
 • Ontspanning (vakantie, sport, concert, cultuur, restaurants…)
  

U kan gebruik maken van een aantal online tools of invulschema's die u kunnen helpen bij het opmaken van een budget. Kijk onder andere eens op de website van budgetplanner, een initiatief van de overheid en het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling. Of u maakt gebruik van een spreadsheet (zoals bijvoorbeeld Excel). Door het in kaart te brengen van uw kosten en dagelijke (impuls) aankopen, kan u mogelijk al een aanzienlijke besparing realiseren. Als er iedere maand meer buiten gaat dan dat er binnenkomt, moet u kijken hoe u kan besparen om grotere problemen te vermijden. Het kan gaan over uw eigen lunch maken, stoppen met roken, niet meer in het tankstation stoppen voor snacks,...

Het bijhouden van een klein dagboek, in combinatie met het zoveel mogelijk betalen met uw (bank)kaart kan ervoor zorgen dat u makkelijk op het einde van de maand het overzicht kan maken. U moet zien wat werkt voor u. 

  

Zorgen dat iedereen in het gezin betrokken wordt?

Om het huishoudbudget onder controle te krijgen en te houden moet iedereen in het gezin betrokken worden om zo te kunnen bijdragen aan een goed gerund budget. Zit samen aan tafel en maak een plan, eenvoudig, dat door iedereen begrepen wordt en toegepast kan worden zonder enige afwijking. Bepaal hoeveel geld er gespendeerd kan worden aan bepaalde zaken waar jullie individueel of als gezin belang aan hechten, verdeel dat over de verschillende "potjes of enveloppen" en bepaal hoeveel iedereen maximaal kan besteden. Zo zal uw waarschijnlijk ook de kosten om uw huishouden te runnen verlagen. Voor velen van ons nemen de vaste kosten een grote hap uit de maandelijkse inkomsten. Het goede nieuws is dat u makkelijk centen kan besparen op deze kostenpost door goed te vergelijken en na te denken over uw aankoopgedrag. 

Een herfinanciering van uw woonlening of andere hypothecaire leningen kan u een aanzienlijke besparing opleveren, mocht u nog steeds met een lening zitten met een hoge vaste rentevoet. Maar ook voor mensen die momenteel quasi niets betalen aan rente, is het interessant om een afspraak te maken met een specialist want de rente zal niet eeuwig laag blijven staan. U kan zich misschien beter nu al indekken tegen een toekomstige stijging nu de rentes nog laag staan. De eerste berichten duiken op in de media over mensen met een variabele lening, gedaan met lenen aan ultra lage voorwaarden.

  

Wees flexibel maar stick to the plan, to the budget

Onverwachte facturen, een financiële tegenslag, een toestel dat stuk gaat, een inkomen dat (tijdelijk/gedeeltelijk) wegvalt. Het leven is onvoorspelbaar, dus uw budget is geen vaststaand iets, het evolueert mee in functie van uw leven en het moment. Een stijging van uw inkomen geeft u meer mogelijkheden maar opgepast met gewenning aan een hogere levensstandaard. Het is dus aangewezen om uw budget regelmatig af te toetsen.

Bugetteren is ook structuur brengen in uw afbetalingen

Als u schulden heeft en u wil deze sneller terugbetalen dat is het meest logische om de meest dringende schulden te betalen. Dit is daarom niet altijd deze met de hoogtste rentevergoeding, want het is belangrijk dat u uw gemaakte engegementen nakomt om grotere problemen te vermijden. 

  

Hulp zoeken als u in de problemen geraakt

Als u een of meerdere betalingen heeft gemist en achterloopt dan zoekt u best zo snel als mogelijk een oplossing voor uw situatie. Maak een afspraak met een spaaradviseur of vertrouwenspersoon die u kan helpen.

  

Uw spaardoelen uitzetten

Door het in kaart te brengen van uw spaardoelen en daar een maandelijkse inspanning voor te leveren zal u zien dat het ofwel mogelijk of onmogelijk is om bepaalde doelen te bereiken. Door een kaart te hebben zal u rustiger kunnen leven, u weet wat het resultaat zal zijn door bepaalde inspanningen te leveren. Dat moet u toch motiveren om de regelmaat aan te houden.

Het is van groot belang om een ijzeren buffer op te bouwen. Als algemene regel zegt men wel eens dat u drie netto maandlonen moet aanhouden per persoon om schokken te kunnen opvangen. 

Enkele voorbeelden die een aanzienlijke impact hebben op uw maandelijks inkomen en uw vermogen:

 • Het wegvallen van een inkomen ingevolge arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, of overlijden. 
 • Een grote herstelling aan uw woning of aan een opbrengstpand dat u verhuurt. 
 • Een onverwachte belastingaanslag die u binnen de maand moet betalen.
 • De tijdelijke zorg moeten opnemen over een dierbare.

Maak u geen zorgen indien u nog niet beschikt over deze ijzeren buffer. Dan wordt dit een van uw spaardoelen. Heeft u nog "slechte" kredieten lopen, dan is het mogelijk raadzaam om deze eerst weg te werken om zo terug te kunnen opbouwen. 

De makkelijkste manier om geld te sparen is door middel van een doorlopende opdracht automatisch sparen naar een spaarboekje. Bij de banken noemen ze dit ook wel eens een "DOAS". Je geld is altijd beschikbaar, brengt evenwel niets op.

De inflatie zorgt voor koopkrachtvermindering, dus meer dan uw ijzeren buffer en het geld dat u nodig heeft om uw korte termijn plannen te realiseren moet hier niet opstaan. Je moet geen genie zijn om te beseffen dat er op dit moment minstens honderd miljard euro teveel op de spaarboekjes staat. Geld dat in de economie zou moeten zitten. 

  

Zodra uw spaarbuffer in orde is volgens uw wensen, kan u werken aan uw volgende spaardoelen. 

 • Op vakantie gaan zonder u zorgen te moeten maken over bepaalde rekeningen en betalingen.
 • Extra geld opbouwen voor het kindje dat in aantocht is.
 • Een auto kopen zonder hiervoor een krediet aan te vragen.
  

Uw spaarbuffer is er voor moeilijke tijden, dan kan u de rest van uw spaargeld activeren om dit te laten groeien. Wil je zekerheid, kies dan eerst voor de fiscale producten. Pensioenfondsen en -verzekeringen bieden mooie rendementen en bovendien is het fiscaal voordeel zeer mooi meegenomen, ondanks de nadelige fiscale behandeling op het einde van de rit in vergelijking met niet-fiscale producten. De verschillende pensioenpeilers zorgen ervoor dat u op verschillende manieren uw pensioen kan opbouwen. Vraag is evenwel of dit een van uw prioriteiten is en dit kadert binnen uw spaardoelen, niet deze van de maatschappij of diens adviseur. Weet wel dat pensioensparen noodzakelijk is om later te kunnen genieten van een waardig pensioen, alleen pensioensparen is niet voldoende, dus dit is eigenlijk een must. Kies wel de juiste producten, opvolging is noodzakelijk dus de vraag is of het raadzaam is om dergelijke producten online af te sluiten. Neem altijd contact met een pensioenadviseur (of uw gespecialiseerde verzekeringsmakelaar) om uw pensioen(tekort) in kaart te brengen. Als uw spaartegoeden beginnen te groeien, dan kan u mogelijk iets meer aanwenden voor de spaarpot van uw andere te realiseren (spaar)doelen.

  

Wat als u diep in de schulden zit?

Vaak is het moeilijk om te erkennen dat u met een probleem zit en dat u stappen moet nemen om verandering te brengen in uw financiële situatie om grotere problemen te vermijden. Als u voelt dat u geen grip meer heeft op uw budget, steek dan uw hoofd niet in het zand maar werk samen met uw adviseur een terugbetalingsplan uit op basis van uw mogelijkheden en budget. Het start allemaal met diep ademhalen, eventuele ongeopende brieven te openen en alles te klasseren in de juiste categorie zodat u dan de som kan maken; de schade kan begroten. Nu is het aan u om te werken, werken aan de terugbetaling van de meest dringende slechte schulden.

  
Gepost door: stijn