Hoe kan ik mijn vermogen best spreiden?

Home » Blog » Hoe kan ik mijn vermogen best spreiden?
17 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

Hoe kan ik mijn vermogen best spreiden?

Als u investeringen koopt kan u nooit met 100% zekerheid weten hoe ze zullen presteren of hoeveel het werkelijk rendement is na de investeringsperiode. De return die u krijgt is opgebouwd uit verschillende componenten en wordt bepaald door tal van variabelen. Door het spreiden van uw vermogen over verschillende investeringen of diversifiëren kan u uw riscio beperken.

Activaklassen en activa-toewijzing of asset allocations beknopt uitgelegd.

 Een activaklasse is een groep van effecten of investeringen die gelijkaardige financiële karakteristieken hebben. Traditioneel kunnen we vijf grote klassen noteren.

  • Cash
  • Vast-rentende effecten / obligaties
  • Aandelen
  • Vastgoed
  • Alternatieve investeringen

Het mixen van verschillende activaklassen noemen we diversificatie. Het helpt om uw risico onder controle te houden. Asset allocation is het gedeelte van uw portfolio dat je in iedere klasse zal toewijzen. Een asset klasse is een bepaald type investering.

  

Risicobeheersing

Een van de meest belangrijke afspecten van risico is de mate van op en neerwaardse beweging van de waarde. Iedere activaklasse heeft zijn eigen risico grenzen. Het FSMA onderscheid 7 klassen waarbij deze gaan van geen kapitaalrisico tot zeer risicovol. Doorheen de tijd durven producten al eens van risicoklasse te verspringen, om uw portefeuille in lijn te houden van uw profiel is het dus noodzakelijk om minimaal een keer per jaar uw investeringen na te kijken en evalueren of deze nog in uw strategie passen. .

Rangschikking op basis van stijgend risico:

  • Cash (laagste risico)
  • Vastrentende effecten
  • Vastgoed
  • Aandelen
  • Alternatieve investeringen

Door te beleggen in de verschillende activaklassen kan u uw risco beheersen op basis van uw investeringsprofiel.

  

De juiste mix kiezen...

Indien u weet hoeveel risico u wil en kan nemen, dan bent u klaar om uw investeringen op te delen in verschillende mandjes. Het opmaken van de juiste verdeling is een zorgvoldige taak en vaak komt er een volledige doorlichting en globalisatie van al uw bestaande producten aan te pas om inzicht te krijgen in de totaliteit. 

Waar doet u uw inkopen? Koopt u uw beleggingsproducten rechtstreeks (via een online tussenpersoon) of kiest u voor een adviseur die u ook producten kan aanbieden. Of mogelijk een combinatie daarvan. Een onafhankelijk bank- en beleggingsmakelaar maakt samen met u de globasilatie van uw huidige portefeuille en zorgt dan samen met u voor een strateggie op maat van uw financieel profiel, wensen, kennis en ervaring. Bovendien kan u veelal genieten van standaardportefeuilles op maat van ieder beleggingsprofiel waardoor de samenstellingkost en de tijd die het vraagt om de opvolging te doen beperkt is.

Hieronder is een veel geraadpleegde tabel om een overzicht te krijgen in prestaties van verschillende activaklassen overheen de tijd.

  

Novel Investor Asset Class Returns TableSource: NovelInvestor.com

  

De traditionele financiële adviseur of bankier zal u nooit aanraden om direct te investeren in vastgoed. Er vertrekt geld uit de bank, geld dat mogelijk belegd had kunenn worden in producten van de adviseur. Het FSMA staat niet toe dat er reclame gemaakt wordt door een financieel adviseur voor bepaald investeringsvastgoed en al zeker niet over alternatieve investeringen. Hij mag dit niet mee opnemen in zijn productengamma en mag hierover geen investeringsadvies geven. Maak dus zelf uw plan op.

Kiest voor een aandeel aan vastgoed (los van uw gezinswoning)? Als u over de eigen middelen beschikt om een aankoop te kunnen doen dan zal dit het globaal rendement op uw totale investeringsportefeuille sterk omhoog trekken. De financiële hefboomwerking, door gebruik te maken van een financiering heeft een danig positief effect op het effectief geïnvesteerd vermogen dat het zeker de moeite is om de berekening te maken en om na te gaan of u een directe investering in vastgoed kan opnemen in uw investeringsstrate.

  

Hoeveel investeer ik in een bepaalde klasse?

In een ideale wereld zou u een mooie rendement krijgen op uw spaarrekening en een hoge return op uw gemaakte investeringen, zonder enig risico. Dat is jammer genoeg niet het geval, er is steeds een afweging tussen het krijgen van een hoger rendement en een hoger risico. Kiest u voor weinig risico, met de kans op een verwatering van uw kapitaal door de uitholling van uw koopkracht door een stijging van het algemeen prijsniveau? Of gaat u toch voor een belegging met het risico om een deel van uw inleg te verliezen? Het is dus belangrijk om te weten hoeveel u in elke activeklasse zal plaatsen, zodat dit binnen uw beleggingsprofiel past. In het algemeen is het zo dat wanneer u ouder wordt u minder risico zal willen nemen. De blootstelling aan de markt wordt in deze gevallen sterk beperkt door te kiezen voor veiligere investeren. De focus van opbouw van vermogen gaat dan naar instandhouding van uw vermogen en mogelijk de uitkering van een rente die als aanvullen voor uw pensioen kan dienen. Daar wil u niet mee spelen.

U heeft mogelijk verschillende spaardoelen, doelen die ieder een andere aanpak en productmix vragen.

  

Laat het werk voor u doen

Fondsen en spaar- en beleggingsverzekeringen (tak21 en tak23) zijn ideale instrumenten om eenvoudig te beleggen met voldoende diversificatie. De ervaren fondsbeheerders doen de toewijzing voor u. U kan in sommige fondsen reeds vanaf 25 euro per maand beleggen. Op deze manier moet u niet omkijken naar uw investeringen, wel opvolgen uiteraard. Het selecteren van de beste fondsbeheerders, dat is iets waar een onafhankelijk bank- en beleggingsmakelaar u mee kan helpen.

  

   

Het bovenstaande is zeer algemeen en is een eerste aanzet om u te informeren over de verschilleden activaklassen en het principe van diversificatie. Maak een afspraak om uw doelen in kaart te brengen, uw huidige producten te globaliseren, uw profiel te bepalen en de optimale mix samen stellen in functie van uw wensen, kennis en expertise.

Gepost door: stijn