Hoe maak je een investeringsdossier op?

Home » Blog » Hoe maak je een investeringsdossier op?
25 jul 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Hoe maak je een investeringsdossier op?

In deze blogpost lees je over welke onderdelen een investeringsdossier moet beschikken.

Een concreet investeringsproject binnen het bedrijf -  zoals een overname, een toekomstige nieuwe productielijn of de aankoop van een bedrijfspand – vraagt ook een analyse van de financiële haalbaarheid ervan. Je maakt een financieel plan op, waarbij de balans, de resultatenrekening, de toekomstige kasstromen en het benodigde werkkapitaal worden afgewogen.

Een investeringsdossier bestaat in grote lijnen steeds uit deze onderdelen:

– Voorstelling van de onderneming: aandeelhouders, medewerkers, management, lopende kredieten, huidige cijfers, markt, …;

– Wat zijn de (concrete) plannen met de gevraagde financiering?

– Wat zijn de risico’s voor de investeerder?

- Voorstelling van de onderneming

Met kennis over de onderneming kan de bank haar risico inschatten. Het is aan te raden dat de ondernemer zijn eigen balans begrijpt en speelt met termen zoals cashflow, eigen vermogen, vaste en vlottende activa. Indien je zelf onvoldoende kennis bezit hierover, neem je best jouw financiële raadgever mee.

Over de onderneming: wie is deze ondernemer die investeringen vraagt? Wie zijn de aandeelhouders van deze onderneming? Wat is de hoofdactiviteit van de onderneming en waaruit bestaat zijn productengamma? Hoe is de structuur van de onderneming georganiseerd? Je ziet het: met enkel de statuten is de kans veel kleiner dat je dossier wordt goedgekeurd.

Over het management en de aandeelhouders: wat zijn de achtergronden van het management en de aandeelhouders? Hebben zij reeds relevante ervaring achter de rug met deze sector of een gelijkaardig bedrijf? Wat zijn hun diploma’s? Toon ook aan dat jouw bedrijf over kennis beschikt binnen verschillende domeinen: productie, marketing, administratie, import-export, …

Over de markt: Beschrijf je bevindingen en bedenkingen over de evoluties binnen de markt, jouw grootste concurrenten, op welke zaken jij voordeel pakt dan je concurrenten…

Over je lopende investeringen en kredieten: lijst alle lopende kredieten en de daarbij horende waarborgen op, ook alle elementen die niet in jouw voordeel spelen, zoals achterstallige RSZ, schulden bij de belastingen… Met open en correcte communicatie bereik je veel meer dankzij deze vertrouwensrelatie. Leugens komen altijd uit, op welke manier dan ook. Geef regelmatig een overzicht van de cijfers en het ondernemingsbeleid aan de investeerder.

Over de cijfers van je onderneming: geef de bank volledige inzage bij de inlevering van je investeringsdossier van:
- de (tijdig) neergelegde jaarrekening van de afgelopen drie jaren;
- een recente tussentijdse afsluiting (ook wel proef- en saldibalans; je boekhouder kan je hiermee helpen);
-vertel het verhaal achter deze cijfers: welke activa is reeds in pand gegeven bij banken, zijn er schulden bij de belastingen of bij de RSZ, wat is de kwaliteit van de voorraden en het klantenbestand, hoe werden de vaste activa gewaardeerd?

- (concrete) plannen met de gevraagde financiering

Met voldoende cijfermateriaal en een variatie aan financiële oplossingen zal de investeerder dikwijls zelf een oplossing op maat uitwerken.

- Wat zijn de risico’s voor de investeerder?

Kruip in de huid van de investeerder en bedenk welke risico’s er mogelijk voor hen inzitten. Probeer een passend antwoord daarop te formuleren dat hen overtuigt om toch te investeren in jouw onderneming.

Deze documenten voeg je toe aan jouw investeringsdossier:

- statuten;
- balans en jaarrekening;
- kostenraming met extra bijlagen, bv. offertes, fotokopie van prijzen vermeld in een catalogus of op een website, …;
-een de-minimisverklaring;
-bewijs van het bezit van een (huur)overeenkomst of van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht …);
-evt. een verklaring op eer dat alle nodige vergunningen aangevraagd zullen worden;
-…

Naast banken kan er bijvoorbeeld ook gekeken worden naar alternatieve financieringsvormen. Denk maar aan crowdfunding, private equity, business angels, venture capitalists of andere kapitaalverstrekkers.

De FOD Economie heeft Ready4Credit ontwikkeld, een onlien toepassing ter voorbereiding van jouw kredietdossier. Het volstaat om slechts een aantal gegevens over jouw bedrijf in te geven. De tool bepaalt meteen de sterke en zwakke punten van je investeringsdossier.

Tot slot nog een laatste tip: Dien de aanvraag in als jouw bedrijf nog gezond is. Besteed ook voldoende aandacht aan de voorbereiding van jouw investeringsdossier. Laat je bijstaan door een van onze financiële deskundigen. Neem vlug contact met ons op voor antwoorden op jouw vragen en meer informatie.

Gepost door: stijn