Hoe verloopt het aankoopproces van een woning?

Home » Blog » Hoe verloopt het aankoopproces van een woning?
15 dec 2016
Particulieren - Lenen

Hoe verloopt het aankoopproces van een woning?

Wanneer u verschillende woningen heeft bezocht en beslist heeft dat u een bepaalde woning wil aankopen, kan u een bod uitbrengen. Er zal dan een document worden opgemaakt waarmee u uw intentie tot aankopen schriftelijk kan bevestigen. Dit document kan u zelf opmaken, of u gebruikt een document dat de vastgoedmakelaar of notaris u bezorgt.

Wanneer u met de verkoper tot een akkoord bent gekomen, wordt de voorlopige aankoop-verkoopbelofte opgemaakt door de verkopende partij. De verkoper dient hiervoor over alle nodige documenten te beschikken met betrekking tot het pand en uw identiteit. Tevens is het raadzaam om opschortende voorwaarden op te nemen als u dat wenst. De vraag tot het opnemen van een clausule dat de koop enkel zal doorgaan bij het ontvangen van de goedkeuring van uw kredietaanvraag bijvoorbeeld zal niet standaard worden opgenomen, het is aan de koper om hier aandacht aan te geven.

De notaris zal de compromis opmaken op basis van de gegevens die in de aankoop-verkoopbelofte vermeld staan en in samenspraak met zowel de verkopende als de kopende partij. In de compromis worden ook de overeengekomen prijs, uiterlijke datum van ondertekening van de akte, eventuele sleutelovereenkomst of woonvergoeding vermeld.

Het is ook aan de notaris om een opschortende voorwaarde op te nemen in de compromis als u dit wenst. De compromis is een bindend document, men kan niet afwijken van de voorwaarden die hier in worden opgenomen. 

  
Brochure: Ik koop (Notaris)

 

 

  

Notarissen en vastgoedkantoren bieden een gratis overlijdensdekking (door een ongeval) aan voor de periode tussen de compromis en de notariële akte. Aangezien uw schuldsaldoverzekering op dat ogenblik meestal nog niet in orde is, kan u hier best naar informeren, het is immers gratis.

Gepost door: stijn