Hoe zit het met de bescherming van mijn geld?

Home » Blog » Hoe zit het met de bescherming van mijn geld?
27 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Sparen

Hoe zit het met de bescherming van mijn geld?

In België staan twee instellingen in voor de beschermingsregeling. Om de tegoeden van de spaarders, beleggers en bepaalde verzekeringsnemers te beschermen, is een beschermingsregeling uitgewerkt die deel uitmaakt van een financieel veiligheidsnet. Dit vangnet moet een garantie bieden aan personen die verliezen zouden lijden indien een financiële instelling in gebreke zou blijven.

  

Het Garantiefonds

De depositobescherming wordt uitsluitend door het Garantiefonds beheerd. Daarnaast beheert het Garantiefonds ook de bescherming van de tak 21-levensverzekeringscontracten en van het kapitaal van bepaalde erkende coöperatieve vennootschappen.

Gedetailleerde informatie over de bij het Garantiefonds aangesloten instellingen, de beschermde tegoeden en de personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, is te vinden op de site van het Garantiefonds.

  

Het Beschermingsfonds

Het Beschermingsfonds is de aangewezen instelling voor de bescherming van de financiële instrumenten. Daarbij worden met name de aan financiële instellingen toevertrouwde effecten en waarden geviseerd.

Gedetailleerde informatie over de door het Beschermingsfonds gedekte financiële instrumenten is te vinden op de site van het Beschermingsfonds.

   

De wet van 22 april 2016 tot omzetting van Richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen heeft een einde gesteld aan de opdracht van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (hierna het “Beschermingsfonds”) om de Belgische regeling voor depositobescherming in te stellen en te beheren. De depositobescherming wordt vanaf nu uitsluitend beheerd door het “Garantiefonds voor financiële diensten”. Het Beschermingsfonds blijft voorlopig nog de aangewezen instelling voor de vaststelling en het beheer van de beschermingsregeling voor de financiële instrumenten, zoals deze is opgelegd door de Richtlijn 97/9/EG inzake de beleggerscompensatiestelsels. Deze website bevat bijgevolg enkel nog informatie over de bescherming van de financiële instrumenten.

Voor informatie over de depositobescherming wordt u verwezen naar uw financiële instelling en naar http://garantiefonds.belgium.be/nl  of mail naar: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be.

Voor de bescherming van levensverzekeringscontracten van tak 21 alsook voor de bescherming van kapitaal van bepaalde erkende coöperatieve vennootschappen wordt u eveneens doorverwezen naar genoemd Garantiefonds.

Gepost door: stijn