Inbrengen in natura, fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Home » Blog » Inbrengen in natura, fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen
24 mrt 2017
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Inbrengen in natura, fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) stelt op haar website veelgestelde vragen (FAQ’s) ter beschikking over inbrengen in natura, fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen. Via de FAQ’s wil de FSMA een aantal fundamentele principes voor dit type van verrichtingen in herinnering brengen. Ze vestigt via de FAQ’s tevens de aandacht op vastgestelde goede praktijken.

  
  1. Wat is de rol van de raad van bestuur in het kader van dergelijke verrichtingen?
  2. Wat is de rol van de aandeelhouders?
  3. Wat zijn de wettelijke verslagverplichtingen van de raad van bestuur en de commissaris ten behoeve van de aandeelhouders?
  4. Wat is de rol van de onafhankelijke bestuurders en commissaris van de genoteerde vennootschap?
  5. Is de belangenconflictregeling voor intra-groepsbeslissingen (art. 524 W.Venn.) van toepassing op dergelijke verrichtingen?
  6. Wat zijn de aandachtspunten in verband met een fairness opinion?
  7. Welke informatie moet er in de wettelijke verslagen worden opgenomen over de verantwoording van de ruilverhouding?
  8. Vallen dergelijke verrichtingen onder de prospectusplicht?
  9. Wat zijn de aandachtspunten in verband met de communicatie over de verrichting?
  10. Wat is de bevoegdheid van de FSMA?
  

Bron: FSMA

Gepost door: stijn