Inflatie, wat wil het zeggen en welke invloed heeft het?

Home » Blog » Inflatie, wat wil het zeggen en welke invloed heeft het?
05 jul 2020
Particulieren - Advies

Inflatie, wat wil het zeggen en welke invloed heeft het?

Je hoort het regelmatig in de media: de inflatie voor deze maand of dit jaar was “2,00%”. Maar wat wil dit concreet zeggen? Welke invloed heeft het op jouw vermogen en hoe kan je jezelf wapenen tegen het “inflatiemonster” dat vreet aan je spaargeld en je vermogen?

Inflatie is simpelweg gezegd: “de stijging van het algemeen prijspeil”. Dit algemeen prijspeil is samengesteld in een korf van goederen die een weerspiegeling moet geven van de economie. Laten we het een “mandje” noemen, een korf met goederen die gangbaar door consumenten worden gekocht.

In België is deze index gebaseerd op de CPI, de consumentenprijsindex. Niet alleen België hanteert deze index, maar veel landen ter wereld gebruiken dit als basis, waardoor er uniformiteit is. De berekening van de inflatie is net zoals iedere andere index. Het vergelijken is steeds op basis van de vorige periode.

Een “speciale” vorm van inflatie, is wanneer inflatie negatief is, dit wil zeggen dat we in een scenario van “deflatie” komen. Als consument kan je hier gelukkig van worden, maar op langere termijn is deflatie zeer nadelig voor de economie. Concreet wil deflatie dus zeggen dat prijzen dalen, een scenario van “negatieve inflatie”. 

De inflatie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) en is de belangrijkste inflatie-indicator voor de meeste landen om inflatie te meten, op te volgen en te kunnen vergelijken met andere landen.De mogelijke oorzaken van inflatie zijn zeer uiteenlopend en vallen buiten het bestek van dit artikel. We beperken ons hier tot monetaire inflatie die ontstaat als de geldkraan wordt opengezet. Als bij ons de geldhoeveelheid stijgt, dit valt onder de controle van de Europese Centrale Bank, dan zal de inflatie ook toenemen. Dit heeft dan gevolgen voor de koers van de munt en zorgt ervoor dat de positie op de wereldmarkt verandert. Met een sterke munt kun je goedkoop inkopen, een zwakke munt kan je handelsbalans verstoren en bijkomende inflatie aanwakkeren door stijgende importprijzen als onder meer de productie niet volgt op het opendraaien van de geldkraan. Het gestegen prijspeil zal de interne consumptie doen afzwakken wat kan resulteren in een negatieve prijsspiraal. Wie zegt dat economie niet boeiend kan zijn? 

De centrale banken kunnen enkele instrumenten inzetten om de geldmarkt te beïnvloeden. Om de geldkraan toe te draaien, kunnen ze bijvoorbeeld eenvoudig de rente die ze aanrekenen verhogen. Dit werkt ontradend en zal tot gevolg hebben dat meer (nationale) banken fondsen zullen plaatsen bij de Europese Centrale bank. De ECB streeft steeds naar een algemene prijsstijging op jaarbasis van 2%. Dit is een gezonde manier om de economie in de eurozone te laten groeien en hier is ook het monetair beleid op afgestemd.

Wij bekijken je welzijn en welvaart vanuit een totaalperspectief. Heb je interesse in onze aanpak? Neem dan contact op met Het Financieel Huis via dit contactformulier of via e-mail: info@hetfinancieelhuis.be. Wil je meer weten over het traject: “de weg naar financial wellness”? Klik dan op deze link en vind de informatie die je zoekt bij onze Financial Well-Being Academy. Het doel van financiële educatie is financieel welzijn. Bouw samen met ons aan jouw vermogen en financieel zelfvertrouwen.

Gepost door: stijn