Is een overlijdensverzekering ook een levensverzekering?

Home » Blog » Is een overlijdensverzekering ook een levensverzekering?
05 dec 2018
Particulieren - Verzekeren

Is een overlijdensverzekering ook een levensverzekering?

Een levensverzekering is de verzamelnaam voor alle verzekeringen die te maken hebben met het leven, de dood en de uitvaart van een mens. De meest bekende voorbeelden van levensverzekeringen zijn de lijfrenteverzekeringkapitaalverzekering en de overlijdensrisicoverzekering.

Levensverzekeringen kunnen worden opgesplitst in twee soorten. Het eerste type wordt afgesloten om gebeurtenissen tijdens het leven te verzekeren. Zo kan een verzekering op een hypotheek worden afgesloten of als aanvulling op het pensioen. Het tweede type is bedoeld als vangnet voor nabestaanden. Dit zijn verzekeringen die verband houden met het garanderen van inkomen voor nabestaanden of het bekostigen van de begrafenis.

Dus een verzekering waarbij na overlijden van de verzekerde, een vooraf bepaalde som wordt uitbetaald, is ook een levensverzekering.

Er zijn heel wat formules die door tal van financiële instellingen worden aangeboden, waarbij echter meestal één individu het eigen overlijden en de financiele gevolgen ervan kan verzekeren opdat de impact van een financiële kater voor de nabestaanden kan vermeden worden. Vaak echter is deze verzekering van tijdelijke aard of levenslang met al dan niet tijdelijke of levenslange premiebetaling die er tegenover staat.

Er zijn ook formules waarbij gedurende een vooraf bepaalbare termijn premies kunnen betaald worden, waarna nooit nog premies meer betaald dienen te worden maar men wel levenslang verzekerd blijft. Hoe korter de periode van premiebetaling, des te hoger uiteraard de premie komt te liggen. Bij vele van die formules is het ook zo dat kinderen onder 18 automatisch meeverzekerd zijn zonder premies ervoor te dienen te betalen.  Een lugubere gedachte misschien dat een kind voor zijn ouder(s) overlijdt, doch het is nu eenmaal een ‘fact of life’ dat ook dergelijke situaties zich voordoen. 

Naast het financiële luik dat bij het verlies van een naaste, de financiële zorgen met betrekking tot de uitvaartkosten kan temperen, blijft uiteraard nog het emotioneel en het administratief leed. Bij heel veel zogenaamde uitvaart/overlijdensverzekeringen ligt de klemtoon jammer genoeg enkel en alleen op het voorkomen van de financiele repercussies. Gelukkig zijn er gespecialiseerde uitvaart- en overlijdensbijstandsverzekeraars waarbij naast het financiele luik ook rekening gehouden wordt met de pijn en het emotionele én leed van de nabestaanden die ook nog ’s daarbovenop vaak geconfronteerd worden met allerlei administratieve- en/of fiscale rompslomp die ze wat liever uit handen zouden geven. Dergelijke maatschappijen bieden meestal én een financiele voorzorgssom die de directe en indirecte kosten dekt alsook persoonlijke bijstand op tal van gebieden door daartoe opgeleide mensen die met respect en empathie de nabestaanden persoonlijk benaderen om ze zo veel mogelijk te ontzorgen opdat ze ten volle kunnen rouwen..

In het kader van gezinsbescherming en nabestaandenzorg, toch wel een verzekering die taboedoorbrekend zijn nut kan hebben, … de énige verzekering trouwens die altijd tussenkomst biedt, liefst zo ver mogelijk uiteraard in de toekomst.

Tekst geschreven door Dirk De Smedt, Financial Well-Being Coach en verzekeringsagent.

Gepost door: janvandiest