Je pensioentekort wegwerken of vroeger stoppen met werken?

Home » Blog » Je pensioentekort wegwerken of vroeger stoppen met werken?
10 okt 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Je pensioentekort wegwerken of vroeger stoppen met werken?

Zou het niet geweldig zijn om vroeger te kunnen stoppen met werken of gewoonweg helemaal de handdoek in de ring te gooien?

Wil dat zeggen dat je moet stoppen met een inkomen te verdienen? Neen, absoluut niet.

Hoeveel zal je inkomen bedragen op pensioenleeftijd?

Dat is geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Veel (jonge) mensen gaan ervan uit dat ze geen pensioen mogen verwachten van de overheid en bijgevolg helemaal zelf zullen moeten instaan voor hun levensonderhoud. Wat als je heel je leven zelfstandige bent geweest, zal je pensioen dan voldoende zijn?

Bevraag jezelf hoeveel pensioen je denkt te zullen krijgen. Hoeveel bijkomende inkomstenstromen denk je te ontvangen wanneer je denkt te overlijden? Wanneer zou jij graag - realistisch gezien - op pensioen willen gaan? Hoeveel jaar heb je nog nodig om het kapitaal ervoor bijeen te sparen?

Heb je een pensioentekort? Of ben je in de mogelijkheid om vroeger te stoppen met werken?

De meesten onder ons associëren “op pensioen gaan” met tijd hebben voor zichzelf, genieten van de vrijheid en op reis gaan. Je zal dan wel moeten zorgen voor een reserve. Want als je enkel op je wettelijk pensioen vertrouwt, zullen je inkomsten een pak lager liggen dan wat je nu ontvangt.

Hoewel we wel weten dat de wettelijke pensioenen laag zijn, met uitzondering van de ambtenarenpensioenen, beseffen weinigen hoe nijpend het pensioenprobleem is. Het exacte bedrag van jouw wettelijk pensioen hangt af van heel wat factoren: hoe lang je hebt gewerkt, je statuut, hoeveel je hebt verdiend, ... . Hoe langer je loopbaan en hoe hoger het loon tijdens je loopbaan was, hoe hoger je pensioen.

Pensioen is voor veel mensen een ver-van-hun-bed-show. Toch is het iets waar je de ogen niet voor mag sluiten. Tenslotte krijgt iedereen er mee te maken. Daarom is het goed om af en toe je eigen pensioen eens onder de loep te nemen.

Wat zal je nodig hebben?

Eerst en vooral moet je jouw toekomstige financiële behoeften inschatten.

Hoeveel geld je nodig hebt, zal afhangen van persoon tot persoon. Zo is het belangrijk om al je vaste uitgaven te kennen. Nadien kan je schrappen welke uitgaven wegvallen wanneer je niet meer werkt. Zo kan je misschien die tweede auto gewoon verkopen, verminderen de verplaatsingskosten, vallen de kosten van kinderen weg, ... . Anderzijds moet je ook rekening houden met nieuwe kosten. Zo zal je nieuwe hobby's ontdekken en zal je bij het ouder worden rekening moeten houden met een slechtere gezondheid die extra kosten met zich meebrengt. Misschien compenseert dat wel door het aflopen van de hypotheeklening. Dit is een persoonlijke berekening op basis van je eigen gewoontes en verwachtingen.

Zodra je een beeld hebt van jouw behoeften, weet je of je wettelijk pensioen voldoende zal zijn om je levensstandaard te kunnen volhouden. Indien je minder pensioen krijgt dan je graag zou willen, is sprake van een pensioentekort.

Indien nodig, kan je kiezen voor een aanvullende oplossing:

  • Het aanvullend of extralegaal pensioen dat je eventueel hebt van de werkgever of waarop zelfstandigen kunnen inschrijven;
  • Individueel pensioensparen en langetermijnsparen waarmee je een kapitaal voor jouw pensioen opbouwt én tegelijk profiteert van mooie belastingvoordelen;
  • Individueel sparen zonder belastingvoordeel.

Wat belangrijk is, is dat je nu nadenkt en geleidelijk aan spaarpotjes begint aan te leggen. Zo zorg je ervoor dat, op het moment dat je inkomsten uit arbeid vervangen worden door een pensioen, je het verlies aan inkomsten kan opvangen. Want als je kapitaal moet "opeten" om tot aan je overlijden je gewenste levensstijl aan te houden, moet je ook rekening houden hoe oud je denkt te worden.

Nog iets om over na te denken: hoeveel heb je nodig op het moment van je pensioen? De eerste jaren misschien minder of net meer dan de laatste jaren van je leven.

Ga naar www.mypension.be en krijg een overzicht van je pensioenopbouw.

Bekijk zeker deze module om inzicht te krijgen in je situatie.

Vroegtijdig op pensioen gaan: de droom van iedere werknemer en/of belegger.

Wat is je levensverwachting? Hoe oud verwacht je te worden? Simpel gezegd: je vermenigvuldigt bovenstaand bedrag met het aantal jaren dat je verwacht te leven. Maar zo simpel mag je het zeker niet bekijken!

Als je de rest van je leven minder wil werken of vroeger wil stoppen met werken, is het niet haalbaar om simpelweg dit bedrag bij elkaar te sparen. Wat je wilt doen, is een extra inkomstenbron voor jezelf opbouwen. Een portfolio die voor je werkt en je ieder jaar voorziet in (een deel van) je inkomen.

Als je op dit moment een inkomen hebt (uit een baan of eigen onderneming), dan heb je de mogelijkheid om een passief inkomen op te bouwen door het geld dat je nu verdient aan het werk te zetten. Hoe meer geld je aan het werk zet, des te meer geld er ieder jaar beschikbaar komt zonder dat je ervoor hoeft te werken. Wees verstandig: werk aan een gespreide strategie.

Heb je tijdens je loopbaan voldoende pensioenrechten opgebouwd om een volwaardig pensioen te kunnen genieten? Een inkomensgarantie voor ouderen biedt een oplossing.

Wil je meer weten over dit onderwerp of bekijken wat voor jou de mogelijkheden zijn? Neem eens contact op met ons.

Gepost door: vincent