Kan ik veranderen van VAPZ?

Home » Blog » Kan ik veranderen van VAPZ?
15 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Kan ik veranderen van VAPZ?

U kan altijd het oude contract premievrij maken en bij een andere maatschappij (eventueel via een andere makelaar) een nieuw contract onderschrijven.

De reeds opgebouwde reserves blijven dan gewoon staan als u geen bijkomende stortingen meer doet. Deze blijven verder rendement opleveren tot aan uw 65e verjaardag. In vakjargon heet dat het contract in reductie zetten. De nieuwe stortingen doet u dan in de nieuwe polis.

We raden aan om de algemene voorwaarden van uw contract te consulteren, want de vraag is of er in het geval van reductie nog winstdeelname wordt toegekend op die reserve of niet. Zonder winstdeelname zou het rendement wel eens zeer laag kunnen uitvallen.

Vergeet ook niet de bijkomende dekkingen, indien u deze onderschreven had, stop te zetten teneinde uw opgebouwde reserve niet te laten verminderen.

U kan de reeds gevormde reserve overdagen van de ene verzekeraar naar uw nieuwe verzekeraar. Het contract moet aangegaan zijn voor 01/01/2004. De nieuwe verzekeraar mag geen kosten aanrekenen op die reserve, de oude verzekeraar mag maximaal 5% kosten aanrekenen, maar dat weegt doorgaans op tegen het alternatief van nog tientallen jaren bij te storten aan hoge instapkosten en lagere rendementen.

   

  

Maak een afspraak met een pensioenadviseur om uw pensioenmogelijkheden in kaart te brengen. Hij zal u informeren over uw mogelijkheden om te sparen in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of ander gelijkaardige producten die uw pensioenspaarstrategie kunnen aanvullen en of ondersteunen.

Gepost door: stijn