Ken jij het verschil tussen de nominale en de reële rente?

Home » Blog » Ken jij het verschil tussen de nominale en de reële rente?
01 jul 2020
Particulieren - Investeren

Ken jij het verschil tussen de nominale en de reële rente?

Als we spreken over nominale en reële rente kunnen we niet anders dan verwijzen naar de grote econoom Irving Fisher. Zijn befaamde theorie rond rentetarieven – “Het Fisher Effect” – beschrijft de relatie tussen inflatie en de nominale en de reële rente. Het Fisher-effect stelt het volgende: “de reële rente gelijk is gelijk aan de nominale rente na aftrek van de verwachte inflatie”. In deze vergelijking zijn alle verstrekte tarieven samengesteld. Omwille van dit effect daalt het reële rentetarief naarmate de inflatie stijgt. 

Het geld op je spaarboekje is een goed en concreet voorbeeld. Als de nominale rente op een spaarrekening bijvoorbeeld 0,11% is en de verwachte inflatie 2%, dan groeit je spaargeld aan met 0,11% maar in reële termen zal je koopkracht dus verlagen met 1,89%. Een lage reële rente, zeker in het kader van lage rentevergoeding op kortlopend geplaatst kapitaal, zorgt ervoor dat je best niet “te veel” spaargeld laat staan. Consumeren of investeren zijn dus de opties. Wij geven jou het advies om alle gelden die je boven je noodzakelijke buffers hebt te investeren in zaken die je kent of waar je 100% zeker van kan zijn dat het een correct aanbod is en dat je weet wat je aan het doen bent. 

“Stijgt de inflatie, dan zal de reële rente lager uitvallen bij het uitblijven van een gelijkaardige stijging van de nominale rente.”

We spreken steeds over spaargeld, ontwaarding van geld. Maar wat als je geen spaargeld hebt? Wat als je veel schulden hebt lopen? Wat als je denkt dat de inflatie de komende jaren nog hoger zal uitvallen?

Mensen en bedrijven die geen geld hebben, maar wel veel schulden op hun balans hebben, varen wel bij een hoge inflatie. Zeker als ze gekozen hebben voor een financiering met een (lage) vaste rentevoet. Denk hierbij aan kredietnemers die een lening zijn aangegaan op basis van het principe van “vaste termijn”, een financieringsvorm waarbij je enkel interesten betaalt gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst en het kapitaal op het einde van de kredietovereenkomst in een keer zal terugbetalen. Inflatie is een zegen voor personen met schulden of investeerders die hun investeringen inflatiebestendig kunnen maken en hun kredieten aan inflatie onderhevig af kunnen betalen. Zo moeilijk is het niet: een huis kopen en verhuren met een goede financiering is een schoolvoorbeeld van dit systeem. Huurinkomsten zijn inflatiebestendig doordat ze geïndexeerd mogen worden, combineer dit met een (vaste termijn)krediet en je komt tot een mooi rendement waarbij de huurinkomsten in percentages veel hoger zullen uitvallen als je de berekening maakt op je investering, de return op je eigen inbreng. 

Het Fisher model vertelt meer dan enkel deze eenvoudige plus en min berekening. Het geeft ook inzicht in de werking van de geldmarkt, met name het aanbod van geld door de centrale banken. Geeft men meer biljetten uit, dan zal dit haar gevolg hebben voor de interestvergoedingen die aangerekend worden. En de inflatie, de stijging van het algemeen prijspeil, zal ook toenemen. Zo blijft het monetair systeem in evenwicht. Geld bijdrukken blijft dus niet zonder gevolgen voor de waarde van de munt.

Wil je een alternatief voor je spaargeld? Wij brengen je graag in contact met een erkend financieel adviseur met kennis van zaken. Neem daartoe contact op met Het Financieel Huis via dit contactformulier of via e-mail: info@hetfinancieelhuis.be. Wil je meer weten over het traject: “de weg naar financial wellness”?, klik dan op deze link en vind de informatie die je zoekt bij onze Financial Well-Being Academy. Het doel van financiële educatie is financieel welzijn. Bouw samen met ons aan jouw vermogen en financieel zelfvertrouwen.

Gepost door: stijn