Kies ik voor een vaste of variabele rentevoet en op welke looptijd?

Home » Blog » Kies ik voor een vaste of variabele rentevoet en op welke looptijd?
27 jun 2019
Zelfstandigen en KMO - Lenen

Kies ik voor een vaste of variabele rentevoet en op welke looptijd?

Aangezien niemand kan voorspellen hoe de rente zal evolueren, heeft niemand daarop een waterdicht antwoord.

Er bestaan verschillende formules, maar bekijk eerst of de rente waarmee je vandaag start historisch hoog staat. Dit is een betere manier om de kansen en risico’s van een kredietformule in te schatten.

Je houdt het beste rekening met je eigen wensen, de stabiliteit van je beroepsinkomen, de leeftijd van de kredietnemers, de mogelijkheid om fiscaal/budgettair/interestmatig te optimaliseren, de mogelijkheid of er nog grote uitdagingen op jou afkomen, …

Een langere looptijd betekent meer interest betalen, maar ook meer fiscaal voordeel dat je eruit kan halen. Je kan het bedrag, dat je minder zou betalen aan een lening, op een rekening kunnen zetten om eventuele toekomstige tegenslagen op te vangen of om jaarlijks een vervroegde terugbetaling te doen. Spreek met je adviseur om samen tot een plan te komen dat voor jou zou kunnen werken.

In wat volgt bespreken we de vaste en variabele interestvoet, hun looptijd en de voor-en nadelen van beiden.

Vaste rentevoet

Het percentage blijft tijdens de looptijd van de lening hetzelfde, ongeacht interestschommelingen op de financiële markt.

Het grote voordeel is dat je duidelijkheid hebt hoeveel je gedurende de looptijd van de lening zal betalen. Een interessante keuze, vooral in periodes waarin de vaste rente laag staat. Een nadeel is dat je niet mee kan profiteren van mogelijke toekomstige rentedalingen. De vaste rentevoet heeft een meerkost in het begin van de terugbetalingsperiode ten opzichte van een lening met een variabele rentevoet (aangezien de rentevoet wellicht hoger ligt dan bij de variabele rentevoet).

 

Variabele rentevoet

In de loop van het contract wordt het percentage van de intrest aangepast op basis van de evoluties van de intrestvoeten op de markt. Je kan kiezen voor een jaarlijkse, drie- of vijfjaarlijkse herziening.

Het voordeel van een variabele rentevoet is dat deze lager ligt dan bij een vaste rentevoet. Indien de terugbetaling van je lening gebeurt op basis van mensualiteit, dan betaal je aan het begin van je krediet sneller kapitaal terug. Dalen de rentetarieven, daalt de afbetaling van jouw lening ook.  In het begin zijn wel de maximale stijging en daling ten opzichte van de intitiële rentevoet vastgelegd. Het nadeel? De mogelijkheid bestaat dat je in de volgende renteperiode meer zal moeten betalen. Overweeg op voorhand of je die rentestijging financieel aankan.

Heb jij al een adviseur? Wij brengen jou in contact met diegene die het beste bij jouw situatie past.

Gepost door: vincent