Moet ik het voorschot op mijn IPT terugbetalen?

Home » Blog » Moet ik het voorschot op mijn IPT terugbetalen?
26 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

Moet ik het voorschot op mijn IPT terugbetalen?

Laten we van start gaan met even toe te lichten wat een IPT is. Een Individuele Pensioentoezegging of IPT is een Belgische pensioensvoorziening in de tweede pijler. Met andere woorden, gefinancierd door de werkgever. In tegenstelling tot een groepsverzekering kan een IPT op hoofde van één persoon worden afgesloten, vandaar de naam. Voor de rest zijn er weinig verschillen. Indien u vastgoed koopt of een verbouwing of verandering wil doen aan uw woning dan kan u een deel van de opgebouwde reserve opvragen en hier prive gebruik van maken.

Veelal betalen mensen het opgenomen voorschot niet terug tijdens de periode dat uw aanvullend pensioen nog verder wordt opgebouwd. De pensioeninstelling zal het voorschot verrekenen op het moment van de definitieve uitbetaling van uw aanvullend pensioen. Het opgenomen voorschot en de nog te betalen intresten worden dan afgetrokken van het uit te betalen kapitaal.  

U heeft echter wel de mogelijkheid om het voorschot vrijwillig terug te betalen tijdens de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen. Wanneer u, bijvoorbeeld door een erfenis, over voldoende kapitaal zou beschikken om uw vastgoed via uw eigen middelen te financieren, kan u dus het voorschot voortijdig terugbetalen.

In één geval bent u verplicht om het voorschot terug te betalen. Wanneer het vastgoed waarvoor u een voorschot bij uw pensioeninstelling had gevraagd uit uw vermogen verdwijnt, bijvoorbeeld omwille van de verkoop van uw grond of woning, moet u uw openstaande schuld tegenover de pensioeninstelling onmiddellijk aflossen. U voldoet op dat moment niet meer aan alle wettelijke voorwaarden die het opnemen van een voorschot mogelijk maken.

Gepost door: stijn