Op welke manieren kan je een krediet terugbetalen?

Home » Blog » Op welke manieren kan je een krediet terugbetalen?
21 okt 2021
Particulieren - Lenen

Op welke manieren kan je een krediet terugbetalen?

Een krediet kan op verschillende manieren terugbetaald worden. Kies je voor een vast maandelijks bedrag (mensualiteit / accordeon) of kies je ervoor om initieel minder te betalen per maand (progressief, likom of net meer (degressief – vaste kapitaalsdelging / step up / LIKOM).

Binnen één kredietopening is het mogelijk om verschillende kredietvoorschotten te maken. Een combinatie zou dus best mogelijk kunnen zijn en dit zowel bij kredieten met vaste als variabele en semi-variabele rentevoet.

 

  1. Mensualiteit

Een lening met een mensualiteit is een krediet waarbij je volgens de wiskundige fomule zowel kapitaal als interest zal terugbetalen, dit bedrag is gedurende de ganse looptijd van de financiering gelijk en op het einde van de rit, de vervaldag van de financiering, zal je het volledige bedrag inclusief interest hebben terugbetaald. Als je de aflossingstabel en de grafiek erbij haalt dan zie je dat je in het begin relatief veel interest zal betalen.

Hoe bereken je een mensualiteit? Dit is een complexe formule, gebruik dus een online rekentool of excel werkblad om de berekening te maken. Op www.kredietgids.be kan je eenvoudig een simulatie maken.

 

  1. Vaste Termijn

Neem je een krediet waarbij je enkel interest betaalt gedurende de ganse looptijd van de financiering en je op het einde van de rit, op moment van terugbetaling de originele som, het initeel kredietbedrag terugbetaalt. Dan spreekt men over een lening op vaste termijn. Dit type krediet wordt het liefst aangegaan door investeerders die hun huurinkomsten, en dus hun terugbetalingscapaciteit, positief willen houden.

Het voordeel is dat je dus na xx jaar de hoofdsom zal terugbetalen, als de inflatie hoger is dan  de kostprijs van de financiering, dan doe je dus altijd een voordeel om een krediet te nemen op vaste termijn. De terug te betalen som op vervaldag zal dan in termen van koopkracht altijd lager zijn. Verkoop je op dat moment je investering met een meerwaarde, dan zal je zelf bij een belegingsgraad aan 100% initieel een winst kunnen maken bij de verkoop/realisatie van het investeringsgoed. Tussentijds heb je ook je inkomsten gehad, tegen een minimale interestvergoeding die je vaak (in BE) gebruikt hebt om de belastingen op je onroerend inkomen te verlagen of zelf tot nul te reduceren. Ook een beleggingshypotheek en een Lombardkrediet worden vaak onder deze vorm opgemaakt, lees verder meer over deze speciale vorm van (project)financiering.

 

Hoe bereken je een de maandelijkse terugbetaling bij een krediet met vaste termijn?

Maandelijkse afbetalng = kredietbedrag * rentevoet / 12

 Een voorbeeld: 100.000 * 0,025% / 12 = 208,33 euro per maand

 

  1. Panachee

Je weet niet wat te kiezen of je kiest heel bewust voor verschillende terugbetalingsvormen zoals bij een “starterslening”. Bij een “panachee” kies je voor een kredietopening met verschillende voorschotten. Een voorschot waarbij je een lening neemt met als aflossingswijze mensualiteit en een tweede voorschot binnen de kredietopening onder de vorm van vaste termijn financiering. Hulp nodig? Bereken het hier.

 

  1. Bullet-financiering

In de “volksmond” wordt volgens ons inzicht een verkeerd interpretatie gemaakt van wat een vaste terijn krediet is en wat een bullet lening is. Het onderscheid is volgens ons als volgt: een bullet lening is een “bullet”, je betaalt niets terug gedurende de ganse looptijd van het krediet en je betaalt op het einde zowel de rente (op rente) als het initeel ontleende kredietbedrag terug aan de kredietverstrekker. Deze kredietvormen worden bij ons weten door geen enkele kredietmaatschappij in België nog aangeboden (op lange termijn)..

 

  1. Vaste kapitaalsdelging – Degressief lenen

Een financiering waarbij je iedere maand (terugbetalingsperiode) iets minder zal betalen? Leuk denk je? Inderdaad, uiteraard heeft dit gewin ook tot gevolg dat je initieel maandelijks meer zal terugbetalen dan bij een lening met terugbetalingswijze van het type mensualiteit. Je zal het stuk kapitaal dat je normaal pas zal terugbetalen op het einde van de lening reeds van in het begin van het krediet betalen, dit zorgt ervoor dat het kapitaalsbestandeel in de maadelijkse aflossing vast is en het interstbestandeel dus iedere periode iets zal afnemen.

Mensen die liever nu meer betalen, omdat ze dit maandelijks ook kunnen dragen, dan in de toekomst, of kredietnemers die zo weinig mogelijk rente willen betalen moeten deze terugbetalingswijze zeker overwegen.

 

  1. Step-up formule – Progressief lenen

Sommige banken bieden een terugbetalingsformule aan waarbij je in de eerste jaren bijvoorbeeld start aan een afbetaling van 80% van de normale mensualiteit. De eerste jaren stijgt de afbetaling met bijvoorbeeld 5% om tot bijvoorbeeld een niveau te komen van 110% van de normale maandelijkse aflossing om zo uiteindelijk het te weinig betaald kapitaal in te lopen.

 

  1. Accordeon

Een krediet met een variabele rentevoet kan stijgen en dalen (of gelijk blijven), om de budget te beschermen zou je kunnen kiezen voor een formule met “accordeon". De maandelijks terug te betalen som is iedere maand gelijk, dus het bedrag past niet aan, wel de looptijd. Sommige maatschappijen plaatsen een maximum op de verlenging (bescherming voor de consument), terwijl er ook formules zijn waarbij er geen beperking geldt.

 

  1. Lineaire kapitaalsaflossing – LIKOM

Kies je voor een krediet waarbij er een vast bedag wordt genomen en verhoogd per periode met een delta. Je kan kiezen om parabolisch meer of minder te betalen ten opzichte van de klassieke mensualiteitenlening.

 

  1. Beleggingshypotheek

Een interessante financieringsvorm zijn kredieten die de titel: “beleggingshypotheek” dragen. Een vaste termijn krediet waarbij er een verplichte wedersamenstelling (lexicon) is van het ontleende bedrag. De wedersamenstelling kan gebeuren door het beleggen van een eenmalige som of de combinatie van een aanvangsstorting (in een financieel product) met een of meerdere maandelijkse spaar- en beleggingsplannen (van het type tak21/23).

Deze formule wordt zeer vaak genomen door bedrijfsleiders (met managementvennootschap) of door bijvoorbeeld beoefenaars van een vrij beroep. Denken we bijvoorbeeld aan een dokter die met zijn vennootschap de fiscale beleggingsplannen onderschrijft (IPT) en op deze manier de terugbetaling garandeerd door de opbouw van rechten in derlijke verzekering. Kies zeker voor een expert kredietmakelaar, tevens met kennis van beleggen, alvorens dergelijkde financieel/fiscale constructie op te zetten.

 

  1. Lombardkrediet

Een Lombardkrediet is een financiering tegenover roerende waarde, in praktijk gaat het over een lening tegenover een beleggingsportefeuille die in onderpand genomen wordt. Afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille kan men een krediet toestaan tegenover de activa. Is de portefeuille voornamelijk samengesteld uit aandelen of fondsen, of levensverzekeringen van het type Tak23, dan zal men hoogst waarschijnlijk een factor van 60% toepassen. Dit wil zeggen dat je je portefeuille kan belenen tot 60% van de waarde op dit moment. Men bouwt dus een marge in tegen daling van de in onderpand gegeven waarden, daalt het verder, dan zal je bijkomende waarborgen moeten geven of een deel van de financiering terugbetalen. Vaak worden deze kredieten gesloten op basis van de korte termijnrente, de EURIBOR op 3m, lenen op korte termijn, tegen de interbancaire rente, dit aangevuld met een (becsheiden) winstmarge voor de bankier, zorgt voor zeer goedkope kredieten, zeer gemakkelijk te verkrijgen en er zijn geen notariskosten van toepassen, wat maakt dat je eigenlijk altijd beschikt over liquide middelen eens je een bepaalde waarde in portefeuille hebt in roerende waarden. Je kan altijd een lening nemen, zonder deze liquide of ten gelde te maken. 

 

Heb je nog vragen i.v.m. leningen of heb je het gevoel dat je nergens echt terecht kan met je vragen?

Stuur al je vragen of opmerkingen door naar jan@hetfinancieelhuis.be en wij helpen jou zeer graag verder! 

 

Gepost door: janvandiest