REITs en vastgoedbeleggingsfondsen: investeren in vastgoed op een verantwoorde en toegankelijke manier

Home » Blog » REITs en vastgoedbeleggingsfondsen: investeren in vastgoed op een verantwoorde en toegankelijke manier
30 jan 2023
Particulieren - Beleggen

REITs en vastgoedbeleggingsfondsen: investeren in vastgoed op een verantwoorde en toegankelijke manier

Een gereglementeerde vastgoedvennootschap, ook bekend als een Real Estate Investment Trust (REIT), is een beleggingsproduct dat verhandeld kan worden op de beurs.

De REIT investeert in diverse vastgoedprojecten, waardoor het risico op verlies verspreid wordt over meerdere investeringen. Dit verschilt van vastgoedcertificaten, die vaak in verband worden gebracht met een hoger risico. Jaarlijks keert de REIT een vergoeding uit in de vorm van een dividend aan haar aandeelhouders, wat betekent dat er een vast rendement op de investering verwacht kan worden.

Real Estate Investment Trusts (REITs), oftewel gereglementeerde vastgoedmaatschappijen, zijn zeer streng gereguleerd. Hun vastgoed moet vier keer per jaar worden getaxeerd door een taxateur, en één enkel gebouw mag niet meer dan 20% van de totale portefeuille uitmaken. De schulden van een REIT mogen niet meer dan 65% van het eigen vermogen bedragen en minstens 80% van de winst die de REIT genereert, moet als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat REITs op een verantwoorde manier opereren en hun aandeelhouders een stabiel rendement bieden.

Met een vastgoedbeleggingsfonds, ook wel vastgoedbevak genoemd, kan iedereen investeren in vastgoed. Een voorbeeld van zo'n beleggingsfonds is Cofinimmo, dat vastgoed ter waarde van meer dan 3 miljard euro beheert, waaronder zorgvastgoed, kantoren en cafés die verhuurd zijn aan AB Inbev en andere huurders. In november 2020 bedroeg de prijs van één aandeel Cofinimmo ongeveer 125 euro, wat betekent dat investeren in vastgoed mogelijk is zelfs met een beperkt bedrag. Dit kan een goede manier zijn om te profiteren van de stabiele rendementen die vastgoedbeleggingen vaak bieden, zonder de complexiteit van het kopen en beheren van een enkel vastgoedobject.

Cofinimmo keert jaarlijks een deel van haar huurinkomsten uit aan haar aandeelhouders in de vorm van dividend. Het gemiddelde dividendrendement van Cofinimmo is ongeveer 3 tot 5 procent per jaar, wat zeer aantrekkelijk is. Dit betekent dat u kunt profiteren van mooie inkomsten zonder u zorgen te hoeven maken over het beheer van uw vastgoedbelegging.

Het is essentieel om te realiseren dat de waarde van aandelen in vastgoedbeleggingsfondsen, zoals Cofinimmo, kan fluctueren. Verschillende factoren kunnen hierop van invloed zijn, waaronder veranderingen in de waarde van het vastgoed in de portefeuille van het fonds, marktomstandigheden en andere beursgerelateerde factoren. In het verleden heeft de koers van Cofinimmo zowel pieken als dalen doorgemaakt, bijvoorbeeld in 2007 toen het aandeel meer dan 150 euro waard was en in 2009 toen het daalde tot 75 euro. In 2020 bereikte het aandeel weer een hoogtepunt van 160 euro, maar daalde vervolgens als gevolg van de coronacrisis. Hoewel deze schommelingen kunnen voorkomen, blijft Cofinimmo aantrekkelijke dividenden uitkeren, wat betekent dat buy-and-hold beleggers zich minder zorgen hoeven te maken over de fluctuaties op de beurs. Wat voor hen belangrijker is, is het aantrekkelijke jaarlijkse dividend en het relatief beperkte risico in vergelijking met andere aandelengerelateerde beleggingen.

Om te investeren in een vastgoedbevak of GVV (gereglementeerde vastgoedmaatschappij), moet u toegang hebben tot de beurs. Dit kan via uw gebruikelijke bank, maar het kan nuttig zijn om ook gespecialiseerde makelaars te overwegen, aangezien zij vaak lagere kosten in rekening brengen dan traditionele banken. Bij het selecteren van een geschikte real estate investment trust voor uw portefeuille zijn er een paar factoren om te overwegen, zoals het type vastgoed waarin u wilt investeren. Wilt u investeren in winkels en kantoren, of in meer stabiele huurders, zoals bejaardentehuizen? Het is altijd verstandig om uw beleggingen te diversifiëren en niet al uw geld in één trust te investeren om het risico op verlies te beperken.

Op de Brusselse beurs zijn er verschillende GVV's beschikbaar om in te beleggen. Elke GVV richt zich op een specifiek type vastgoed en biedt investeerders de mogelijkheid om te profiteren van stabiele rendementen en dividenduitkeringen.

Aedifica is een van de GVV's die zich richt op zorgvastgoed, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Ascencio investeert in winkelvastgoed en Befimmo richt zich op kantoren. Care Property Invest is ook gericht op zorgvastgoed en investeert in rusthuizen en andere verzorgingsinstellingen. Cofinimmo investeert in zowel kantoren als zorgvastgoed, terwijl Home Invest Belgium zich richt op residentieel vastgoed, zoals appartementsgebouwen en studentenkamers.

Intervest Offices & Warehouses is gericht op kantoren en logistiek vastgoed, terwijl Leasinvest Real Estate zich richt op kantoren en winkels. Montea richt zich voornamelijk op logistiek vastgoed, terwijl Qrf zich richt op winkelvastgoed. Retail Estates en Vastned Retail Belgium investeren beide in winkelvastgoed, terwijl Warehouses De Pauw en Warehouse Estate Belgium zich richten op logistiek vastgoed. Wereldhave Belgium investeert in winkelcentra en Xior Studentenhuisvesting is gericht op studentenkamers.

Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke focus van elke GVV bij het kiezen van een investering. Door te diversifiëren en te investeren in verschillende GVV's, kunnen beleggers het risico spreiden en profiteren van verschillende soorten vastgoed.

Elke GVV heeft een intrinsieke waarde die gemakkelijk kan worden berekend door de waarde van al het vastgoed in eigendom te nemen en de schulden daarvan af te trekken. Als alle eigendommen worden verkocht en de schulden worden afgelost, blijft dit bedrag over. Beleggingsanalisten verwijzen vaak naar de premie of décote waartegen de GVV wordt verhandeld. De premie is het extra bedrag dat u bovenop de intrinsieke waarde moet betalen om het aandeel te kopen. Een GVV wordt verhandeld tegen een discount of décote wanneer de koers onder de intrinsieke waarde ligt. Het is raadzaam om een GVV te kopen wanneer de koers een korting vertoont, als u het aandeel wilt kopen op de beurs.

Een andere belangrijke factor bij het kiezen van een GVV is het dividendrendement. Het dividendrendement wordt berekend door het dividend te delen door de aandelenkoers. Bijvoorbeeld, als u een GVV aandeel koopt voor 20 euro en er wordt 1 euro dividend uitgekeerd, dan bedraagt het dividendrendement 5%. Op het dividend dient nog roerende voorheffing te worden betaald, dit tarief kan variëren tussen 15% en 30%. Het gunstige tarief van 15% is van toepassing op GVV's waarvan de portefeuille voor minstens 60% uit zorgvastgoed bestaat.

Natuurlijk wil iedereen een zo hoog mogelijk netto dividendrendement. Voorzichtigheid is echter altijd geboden omdat het inschatten van risico's vaak speculatie is.

 

Belangrijke disclaimer: Beleggen en investeren brengen risico's met zich mee en kunnen leiden tot financiële verliezen. Het is belangrijk om uw eigen onderzoek te doen en professioneel advies in te winnen voordat u beslissingen neemt over beleggingen of investeringen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. De verstrekte informatie kan onvolledig of onnauwkeurig zijn en kan veranderen zonder kennisgeving. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Noch deze website, noch de eigenaar ervan is aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website of de beslissingen die op basis daarvan worden genomen

Gepost door: admin