Reorganisatie financieren via crowdlending?

Home » Blog » Reorganisatie financieren via crowdlending?
09 mei 2018
Zelfstandigen en KMO - Lenen

Reorganisatie financieren via crowdlending?

Bent u op zoek naar kapitaal voor uw bedrijf? Onze partner Look&Fin kan mogelijk een oplossing bieden.

Financier uw reorganisatie via crowdlending

De grootste uitdaging van een reorganisatie is om ze zo snel mogelijk rendabel te maken. Het is dus belangrijk dat deze reorganisatie snel gefinancierd kan worden. Via crowdlending kunnen de fondsen snel en eenvoudig opgehaald worden.

Elke bedrijfsreorganisatie is duur. Maar hoe sneller ze gerealiseerd wordt, hoe sneller het bedrijf weer kan heropleven. Voorbeeld met Arco Information dat hiervoor een beroep heeft gedaan op crowdlending.

Arco Information, specialist in informatiebeheer

De Belgische onderneming Arco Information is een IT-bedrijf dat gespecialiseerd is in het beheer van informatiestromen binnen grote ondernemingen. Ze realiseert een omzet van tussen 6 en 7 miljoen euro en internationale bedrijven zoals Carrefour, ING, Media Markt, BPost Unilever en BDO maken deel uit van haar klantenbestand. Het bedrijf biedt een platform aan in de cloud waarmee de inkomende en uitgaande informatiestromen beheerd kunnen worden. Met dit model is de software die bij de klant geïnstalleerd is, rechtstreeks vanop afstand toegankelijk via de 'cloud'.

In 2014 heeft het bedrijf een groot contract verloren, wat heeft geleid tot een reorganisatie. Zo is het overgeschakeld van het businessmodel 'leverancier van producten' naar dat van 'dienstverlener' via de ontwikkeling van een SaaS-platform, op basis waarvan het bedrijf recurrente inkomsten kan genereren. Arco heeft ook zijn teams ingeperkt door de personeelskosten met 20% te drukken en heeft in 2015-2016 2 licentieovereenkomsten afgesloten voor om en bij de € 2.000.000.

Om deze reorganisatie te financieren, had Arco een extra bedrag nodig van € 250.000. Het bedrijf heeft beslist om via Look&Fin een beroep te doen op crowdlending.

Waarom heeft Arco Information zijn toevlucht genomen tot crowdlending?

Door te kiezen voor crowdlending heeft Arco Information snel kunnen handelen in zijn herstructurering, en heeft het tegelijk kunnen vermijden dat er op het moment van de reorganisatie liquide middelen moesten worden ingezet. De snelheid en de snelle terbeschikkingstelling van de fondsen waren voor Arco Information essentiële parameters bij het maken van hun keuze. 

Uiteindelijk heeft het bedrijf bij de investeerdersgemeenschap van Look&Fin € 250.000 geleend over 24 maanden en tegen een rentevoet van 9,5% bruto per jaar. Een operatie die in 1 uur tijd met succes werd afgerond!

Ga naar deze pagina voor meer informatie of neem een kijkje op de website van Look&Fin.

Gepost door: stijn